Rosenholm - sett fra nord - skal bli et levende, variert og urbant nabolag med gode forbindelser til både Holmlia og Kolbotn. Bebyggelsen skal ha en høy grad av variasjon i høyder og utforming som tiltrekker seg ulike brukergrupper.

Slik kan nye Rosenholm bli

OBOS satser på å skape et urbant og levende Rosenholm, og deleie blir etter all sannsylighet et tilbud. Dermed får flere førstegangskjøpere en mulig vei inn til boligmarkedet.

Publisert Sist oppdatert

OBOS skal de kommende årene utvikle et urbant og levende nabolag med opp mot 2000 boliger, arbeidsplasser, kafeer og butikker på Rosenholm sør i Oslo.

Fem arkitektmiljøer har nå lagt fram sine visjoner for den nye bydelen. Dette er et av de første stoppene på veien mot en planprosess med kommunen, bydelen og nabolaget. Men det er langt fram. Går alt etter planen kan de første beboerne trolig flytte inn om 6-7 år.

Satser på deleie

Noe tidspunkt for når den første spaden settes i jorda er ikke satt, men kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald kan imellomtiden fortelle at deleie nok ganske sikkert kommer til å bli et tilbud.

– Deleie er noe vi satser på, og vil etter all sannsynlighet bli et tilbud her også. Vi ser at vi treffer førstegangskjøpere veldig godt med dette tilbudet, informerer han.

Deleie er en mulighet dersom man kjøper nye boliger, og OBOS har allerede solgt over 1000 boliger med deleie-modellen.

– De siste månedene har rundt 40 prosent av boligene vi har solgt, vært solgt med deleie, forteller Skjennald.

Han tror at området vil tiltrekke seg beboere fra vår side, like mye som de som bor i Oslo og vil litt lenger unna.

– Man vil få muligheten til å reise mot rush hvis man jobber i Ås, Ski og Follo, poengterer han.

Dette er deleie:

  • Du kjøper halvparten eller mer av boligen, og OBOS eier resten.
  • Du betaler en markedsleie for den delen OBOS eier.
  • Deretter kan du kjøpe deg opp etter som den økonomisk situasjon tillater det, og med mulighet for å kjøpe alt selv.

Rett ved Rosenholm stasjon

Det nye byutviklingsområdet ligger rett ved Rosenholm stasjon, en kort togtur fra Oslo S og i nær tilknytning til store grøntområder ved idylliske Søndre Aas gård. Her skal dagens industribebyggelse forvandles til et helt nytt nabolag for 4-5000 mennesker med boliger, arbeidsplasser, attraktive uteområder og ulike tjeneste- og kulturtilbud.

For å finne svar på hvordan Rosenholm kan bli, inviterte OBOS tidligere i år arkitektteam fra Asplan Viak/ Dyrvik Arkitekter, A-lab, Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Norconsult og Rodeo arkitekter. Oppdraget var å utarbeide visjoner og helhetlige planer for nye Rosenholm. Intensjonen med parallelloppdraget er å få best mulig innspill fra flere fagmiljøer før planprosessen kan starte for fullt.

Forslagene vil bli utstilt på Holmlia senter i hele desember. Utstillingen åpner med byutviklingsseminar 30. november som er åpent for alle. Her vil arkitektene presentere sine visjoner for Rosenholm. Det blir også innlegg fra ulike fageksperter, politikere, ildsjeler og naboer. Seminaret avsluttes med en debatt.

Planlegger langsiktig

– Endelig er vi i gang. Nå skal vi gå i tett dialog med OBOS-medlemmer i Oslo Sør og Nordre Follo, naboer, politikere og planmyndigheter for å skape et bærekraftig nabolag med høye arkitektoniske kvaliteter. Vi ønsker at Rosenholm skal bli et attraktivt område med store og små møteplasser, butikker, spisesteder og kulturtilbud. Vi går bredt ut og skal lytte til alle innspill for å skape et best mulig nabolag, sier prosjektleder Mario Vahos i OBOS.

Han understreker at planleggingen av området er helt i startfasen:

– Vi gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant OBOS-medlemmer i Oslo syd. Det har kommet mange innspill og vi er i kontakt med nøkkelpersoner i nabolaget for å få i gang en god samtale om hvordan vi sammen kan utvikle Rosenholm til å bli et attraktiv og grønt nabolag. Nøkkelen til suksess, er å få til gode og åpne samarbeidsprosesser – ikke minst i forhold til Oslo kommune og nabolaget.

Satser sør i Oslo

OBOS har i mange år satset på boligbygging sør i Oslo, og utviklingen av Rosenholm er bare ett av flere store byutviklingsprosjekter i området.

På Mortensrud skal OBOS bygge rundt 800 leiligheter, og det har i mange år vært store planer for å bygge ut Gjersrud-Stensrud noen kilometer unna. Her kan det i framtiden bli rundt 10 000 nye boliger og 25 000 innbyggere. OBOS har foreslått å knytte Gjersrud-Stensrud og Rosenholm sammen med en busstunnel med overgang til toget på Rosenholm stasjon.

Powered by Labrador CMS