DEMENSLANDSBY I NORDRE FOLLO?

CARPE DIEM I BÆRUM: I Bærum er det bygget en egen demenslandsby som dagens opposisjonspartier har blitt inspirert av.

Ap har mer tro på andre tiltak

I forrige uke foreslo Høyre, FrP og Pensjonistpartiet å «kopiere» demenslandsbyen som er oppført i Bærum. Nå kommer reaksjonene.

Publisert

Demenslandsby, noe for Nordre Follo kommune? Det spørsmålet besvares av Arbeiderpartiets Liv Kristin Rundberget i dette debattinnlegget:

Arbeiderpartiet ønsker å bygge flere omsorgsboliger tilpasset demente og deres pårørende, slik at de kan få et trygt og godt bomiljø og med nærhet til ulike servicetilbud tilpasset den enkelte. Det er viktig at den demente tilbys aktiviteter i dagliglivet (ADL) som vil ha en effekt på den enkeltes trivsel og det å ha en meningsfull hverdag. Og så er det viktig å ivareta de pårørende, slik at de kan være med å bestemme hva som vil være best for den demente.

Flere byer i Norge har etablert, og har til planlegging, flere alternative boformer for demente som eksempelvis egne demenslandsbyer som er bygget etter inspirasjon fra Hogeweyk i Nederland.

Det er derfor spennende å lese om befaringen som opposisjonspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet har hatt i Bærum kommune for å se på Carpe Diem, en demenslandsby. Carpe Diem stod ferdig i 2020 etter ca. 5 års planlegging.

I Bærum kommune gis tilbudet til 158 beboere i form av langtidsplasser for demente. Nå kjenner vi ikke til hvor mange demente de har i sin kommune, men vil tror at det er flere enn i Nordre Follo Kommune gitt at de har flere innbyggere totalt. Nordre Follo har i overkant av 1000 demente i dag og man regner med at dette dobles innen 20-25 år

Etablering av en dementlandsby vil som det nevnes i artikkelen koste mye, og Bærum hadde en kostnadsramme på 735 millioner. Og det betyr at da må andre tjenester nedprioriteres eller ikke gjennomføres. Opposisjonspartiene sier ikke noe om hva som eventuelt ville måtte nedprioriteres, og Arbeiderpartiet er bekymret for at dette vil gå utover andre tjenester innen helse og omsorg.

Ved å tilby et slikt tilbud til noen få vil andre som har behov for omsorgstjenester få et redusert tilbud når man ser hvor kostbart dette er. Det er uansett viktig at kommunen vurdere dette opp mot alle de andre tiltakene innen helse og omsorg.

Arbeiderpartiet er opptatt av å sette de demente og deres pårørende i fokus. Ved å gi de gode tilbud tilpasset den enkeltes behov. Derfor har vi mer tro på å bygge flere omsorgsboliger, tilby bedre hjemmetjenester for de som ønsker å bo hjemme, tilby avlastning for de pårørende og videreutvikle velferdsteknologien som bla trygghetsalarm, GPS mv.

AP-TALSKVINNE: Liv Kristin Rundberget uttaler seg på vegne av Nordre Follo Ap.

Arbeiderpartiet har dessuten tro på at beboere bør bo i eget lokalmiljø så lenge det er mulig og derfor mener vi at utbygging av omsorgsboligene bør bygges i områder med tilgang til ulike servicetilbud som butikker, kafeer, dagsenter og ulike kulturaktiviteter. Noe som vil gi tilbud til flere. Men skulle en slik institusjon som demenslandsby bli aktuelt er det anbefalt at denne legges i nærmiljøet og være integrert i lokalsamfunnet, og ikke bygges i områder som ligger utenfor tettstedene.

Vi synes allikevel at dette er spennende tanker og ser frem til å kunne komme frem til gode løsninger i samarbeid med flere partier, og skape en modell som er tilpasset forholdene i Nordre Follo Kommune.

Liv Kristin Rundberget
Nordre Follo Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS