KLOK MANN; Som bedrifts- og forandringsledere er vi vel vant med divergerende oppfatninger hvoretter disse skal samles i en beslutning. En klok mann sitert ovenfor har sagt dette på sin måte, skriver forfatterne bak dette leserinnlegget og viser til tegneseriehelten Andy Capp.

Vi trenger en kritisk presse

Flere saker i den senere tid har vist at selv Oppegård kommune med sin 7. plass på kommunebarometeret gjør feil så vel administrativt som politisk.

Publisert

Det er vel og bra med åpne møter med ordfører og administrasjon hvilket vi hadde vedrørende fortettingsplan for Kolbotn sentrum – og nå kommer det ett vedrørende Kolbotnvannet i august 2018.

Vi har fulgt med i flere av disse åpne møtene og er tvilende til effekten av dem. Var det noen der som fremmet noe om kjøpegruppe og demografi?  Etter vår oppfatning trenger man i slike prosesser noen med helhetssyn og kanskje andre prosesser enn man har valgt til nå.  Kommunen er på Facebook, og ordfører Sjøvold er aktiv der – men etter vår oppfatning blir dette fragmenterte innlegg som ikke fører saken/ballen videre.

Derfor er det befriende i saken vedr Kolbotnvannet å ha folk som Tom Christensen som gjennom en meget saklig artikkel dokumenterer kunnskap som kommunen bør lytte til.  Rådmannens bastante uttalelse om dyrebæsj blir grundig satt på plass – og det trengs.

Det ble hva fortetting angår med noen mindre tilpasninger stort sett vedtatt uten dissens i kommunestyret.  Man må spørre seg om hvor er og var opposisjonen i dette?

Vi trenger derfor en kritisk presse. Oppegård Avis er en gratisavis og avhengig av annonsører, men bedriver kritisk journalistikk som ikke alltid blir like godt mottatt i Rådhuset.  Vi vet ikke hvilke kriterier Oppegård kommune benyttet når de sa opp sin avtale med OA og gikk til Østlandets Blad – men kan kritikken ha innvirket i prosessen?

Det kan synes som om Østlandets Blad er blinket ut for å ivareta Oppegård kommunes behov nå – og Nordre Follo siden?  La det være sagt med en gang at den leses i svært liten utstrekning hos oss. 

Hvor er de kritiske kommentarer i denne avisen? Og hva koster dette tiltaket pr år?

Som bedrifts- og forandringsledere er vi vel vant med divergerende oppfatninger hvoretter disse skal samles i en beslutning.  En klok mann sitert ovenfor har sagt dette på sin måte.

Vi er en voksende gruppe som ønsker å markere at vi ikke er enige i dagens kommunepolitikk.  Kontakt gjerne én av oss dersom du er av samme oppfatning.

Powered by Labrador CMS