DEN GANG DA: Her ankommer 17. mai-toget grusbanen på Sofiemyr, i dag kjent som Sofiemyr stadion. Bildet er i privat eie og med stor takk utlånt av Tove Helle (Jahren).

17. mai på Idrettsplassen

I «gamle dager» stimet ikke folk seg sammen i Kolbotn sentrum. Da var det koksgrusen på Sofiemyr som gjaldt.

Publisert

På folkemunne het den som regel «Banen» eller «Idrettsplassen», selv om det offisielle navnet var Kolbotn Idrettsplass (nå Sofiemyr Stadion). Banen var på den tiden dekket av svart koksgrus, og var mange husmødres skrekk når deres håpefulle hadde vært der og skitna til tøyet.

Tidvis ble den også brukt til annet enn fotball, friidrett og skøyter – som konsertarena og til St. Hans-feiring (bl. a. med Ragnhild «Rannie» Rommen) og andre arrangementer.

17. mai ble tidlig arrangert der (også arrangert i Kolbotn sentrum/Skole etc. alternativt), helt til man flyttet arrangementet fast til Jan Baalsruds plass og plassen utenfor Kolben.

På bildet over ser vi 17. mai-toget ankomme gjennom den gamle «sagbrukstomta» i Sønsterudveien 32. Den er for de fleste kjent som «Landerudsenteret», eller Sofiemyr Senter i enda senere tid. Bygget ble oppført av Toralf Landerud i årene 1966-67.

Powered by Labrador CMS