ENGASJERT GJENG: Fra venstre, Anne Solhaug, Rebecca Mugisha, Gudrunn Bertinussen, Avan B. Salih, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, Marit Strander, Syeda Najiya Anwer

Kvinnedagen 2024 - Kvinner som støtter kvinner

I anledning kvinnedagen var Langhuset smekkfullt med fargerike, vakre, sterke og modige kvinner. Hele rommet var fylt med kjærlighet og varme fra kvinner med ulik bakgrunn.

Publisert Sist oppdatert

Programmet i år begynte med at undertegnede, ønsket velkommen sammen med Anne Solhaug som er leder for frivilligsentralen i Oppegård. Jeg er glad for at tradisjonen ble opprettholdt og vi fikk anledning til å feire kvinnedagen igjen sammen, i år.

Dette arrangementet ble startet for en del år siden, da jeg tok kontaktte Tuva Moflag, nåværende Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. På den tiden var hun ordfører for kommunen og siden den dagen har arrangementet holdt seg gående. Dette er en del av det arbeidet kvinner i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn jobber med. Vi ønsker å jobbe rettet mot samfunnet, bygge broer og få bort fordommer samt vise viktigheten av samholdet mellom kvinner som en styrke for hverandre og for søstre i nød.

Samarbeidspartnere for årets program var: Nordre Follo kommune, Ahmadiyya muslimsk trossamfunn, Oppegård og Ski Sanitetsforening, Røde kors og Ski Bygdekvinnelag. Vi hadde også med oss ti flotte ungdommer fra Flåtestad skole, som har valgfag «innsats for andre», og de gjorde en super jobb. På programmet var det satt opp flere engasjerende og rørende apeller.

Vi har en vei å gå!

Tross 50-årsdagen sin, møtte vår flotte ordfører Cecilie Dahl-Jørgensen Pind opp til dagens arrangement og der ble hun feiret med høytidelig sang. «Vi er heldige i Norge for vi har kommet langt med likestilling. Men vi er ikke i mål. Årets mange partnerdrap har rystet de fleste, og vi må jobbe for å bedre tilværelsen for voldsutsatte kvinner og barn. Det er en jobb for oss alle. For politikere og kommune, organisasjoner og lokalsamfunn. Når vi står sammen, kan vi få til mer. I tillegg er det plass til flere kvinner i styrerommene, kvinner i politikken og kvinner i organisasjons- og kulturliv. Vi trenger kvinner med ulik bakgrunn og erfaring, fra forskjellige land og med ulike synspunkter. Bare slik kan vi få et demokrati som representerer oss alle» - Ordfører Cecilie Pind.

Kvinner og internasjonal solidaritet

Gudrunn Bertinussen fra Care Norge fortalte om menneskemøter i Syria, Gaza, Burundi, og Rwanda, og hvordan kvinner bidrar til å holde samfunnet sammenknyttet. Det ble tyst i salen, og øynene ble fylt med tårer. Det var ingen tvil om at de sterke historiene gjorde dypt inntrykk på mange.

Samtidig som vi satt og reflekterte over våre egne utfordringer, satte vi også lys over mange kvinner rundt om i verden som står overfor ekstreme vanskeligheter. Kvinner i krigssoner og konfliktområder lider ofte under grove brudd på menneskerettighetene. Vold, voldtekt som krigsvåpen, og begrenset tilgang til mat, nødvendig utstyr, utdanning og helsetjenester er realiteter for mange, og det må vi få på agendaen.

I Syria, Burundi, Rwanda, Afghanistan, Gaza og mange andre steder lider kvinner under konsekvensene av væpnede konflikter. De er nødt til å ta på seg roller som forsørger og beskytter i en verden som har brutt sammen rundt dem. De bevitner daglig dødelige angrep og knuste drømmer. Vi kan ikke ignorere deres skjebner og må samle oss som et globalt samfunn for å støtte dem i kampen for et verdig liv som de fortjener.

Stemmer for de stemmeløse

Avan B. Salih, leder Nordre Follo Internasjonal kultursenter, viste et klipp fra filmen «Hva vil folk si» og tok opp tabubelagte temaer som sosialkontroll. På Kvinnedagen delte Avan Salih tanker om styrken i kvinnelig samhold, oppfordret til å være åpne om utfordringer og erkjenne realiteter rundt vold mot kvinner i visse kulturer. Hun oppfordret alle til å være stemmer for de stemmeløse og jobbe mot en fremtid med frihet og likestilling for alle kvinner.

Bydelsmødre Nordre Follo

Simayi Zumireti, leder for Bydelsmødre Nordre Follo, informerte om opprettelsen av Bydelsmødre i Nordre Follo. «Bydelsmødre Norge er en frivillig organisasjon der kvinner med minoritetsbakgrunn går gjennom et opplæringsprogram på viktige livsområder, som foreldreskap, arbeid, helse og samfunnsliv, samt bydelsmødrenes samtale metodikk. Det overordnede målet med bydelsmødre er å bidra til bedre levekår for kvinner med minoritetsbakgrunn og deres familier. Håpet er at etter at flere har fått informasjon om oss, så kan de bidra til at folk vil nyttiggjøre seg av oss.»

Programmet ble avsluttet med en eksotisk deilig matservering med tradisjonelle retter fra det pakistanske og norske kjøkkenet. Maten ble laget av kvinner fra Ahmadiyya trosssamfunn og frivillighetssentralen i Ski og Oppegård. Samtalene rundt bordene var hyggelige og reflekterte, og styrken til kvinnen som samfunnsbygger var høylytt og merkbar.

Vi kunne ikke klart oss uten super kvinner fra Ski bygdekvinnelag som hadde full kontroll på kjøkkenrengjøring, og retter dem derfor en ekstra takk!

KVINNER FRA BYGDA: Fra venstre: Ruth, Inger og Torhild fra Ski bygdekvinnelag.
GOD MAT: Chicken karhani, naan, rita, ris, spicy spinat, daal og tandoori chicken sto på menyen fra det pakistanske kjøkkenet.

Skrevet av: Syeda Najiya Anwer, informasjonssekretær for Ahmadiyya kvinneforening, avdeling Nordre Follo

Powered by Labrador CMS