Gro Herheim administrasjonssjef i Nordre Follo kommune.

– Nordre Follo bygges av våre medarbeidere i Oppegård og Ski

– At den nye kommunen bygges med erfarne ansatte og ledere som drifter de to kommunene i dag – og kjenner dem godt – er viktig for at vi skal få med oss det beste fra begge kommuner, og lykkes med sammenslåingen, sier administrasjonssjef i Nordre Follo, Gro Herheim, i dette debattinnlegget.

Publisert

 

Folkevalgte i Nordre Follo fellesnemnd har vedtatt at den nye kommunen i hovedsak skal bygges av de som jobber i Oppegård og Ski i dag. De har også vedtatt at ingen mister sitt arbeidsforhold og at ansatte beholder sin lønn som følge av kommunesammenslåingen. Det gjelder alle ansatte - også dagens ledelse. 

Vi har gode ledere

Oppegård og Ski er to meget veldrevne kommuner. Å rekruttere nye ledere når vi har dyktige, motiverte og erfarne ledere i våre organisasjoner i dag, er både dyrt og unødvendig. Det har derfor vært et åpenbart riktig valg for meg, i tett samarbeid med tillitsvalgte, å få med meg mange av dagens ledere i Ski og Oppegård inn i ny ledergruppe for Nordre Follo.

Les også: Fordoblet ledergruppe?

 Det betyr ikke at det ikke skjer endringer. Endringsledelse er vår hverdag – og mange av de ansatte i Oppegård og Ski får nye roller og arbeidsoppgaver i den nye kommunen. De fleste i toppledergruppen er nå på plass, men vi rekrutterer fortløpende i tråd med de behov Nordre Follo har. Først ute er stillingen som stabsleder for digitalisering, som i løpet av få dager vil lyses ut, eksternt.

 Det er heller ikke slik at alle lederne i dagens kommuner er med i ledergruppen for Nordre Follo.

Det er valgt organisasjonsmodell og organisasjonens behov for kompetanse som styrer innplassering av alle ansatte, også lederne. Det har ført til at alle i toppledergruppen har nye oppdrag fra 2020, etter en omfattende intern prosess.

Større kommune – færre ledere

Det er valgt en organisasjonsmodell for den nye kommunen som forutsetter og legger til rette for korte beslutningsveier for våre innbyggere. Det innebærer også færrest mulig ledernivåer. I Nordre Follo får vi, til tross for at vi blir en større kommune – og færre ledere totalt sett.

Les også: Alle sjefene beholder jobben

 For å redusere uønsket byråkrati, sikre effektiv tjenesteyting og økt nærhet til tjenestene legges mer ansvar og myndighet til den enkelte medarbeider. Den legger også vekt på økt samhandling, dialog og medvirkning, både internt i organisasjonen, men ennå viktigere; med våre innbyggere og samfunnsliv for øvrig.

Flere innbyggere – flere oppgaver

Det er nå rundt 500 dager til vi blir Nordre Follo kommune.  Den nye kommunen får stadig flere innbyggere og oppgaver. Vi skal samtidig effektivisere, sikre en forsvarlig økonomi og håndtere vekst. Det er en stor jobb vi står ovenfor. Vi trenger derfor alle våre ansatte med. Jeg er både stolt og glad for at vi har fått med oss så mange gode ledere og er imponert over alle dyktige ansatte i Oppegård og Ski – som nå jobber intensivt med å bygge en ny kommune, i tillegg til å drifte dagens kommuner.

Vi jobber målrettet med oppgaven våre folkevalgte har gitt oss. Og jeg er trygg på at vi har de rette menneskene til å gjøre jobben.

Powered by Labrador CMS