TRAFIKKEN SOM NORMALT: Morgentrafikken ble ikke nevneverdig påvirket av dieselforbudet inn mot Oslo i dag.C35TE

Slik påvirket dieselforbudet morgentrafikken til og fra Oppegård

Trafikkavviklingen har gått greit både med privatbiler og kollektivt på morgenen i dag.

Publisert

Det ser ikke ut til at diesel-forbudet har hatt de helt store effektene på trafikkmengden inn mot Oslo, skal vi tro Statens Vegvesen.

Det har vært en liten nedgang, ifølge vegvesenets reisetidsmålinger, men det er usikkert om dette har noe med dieselforbudet å gjøre, eller om det kan ha noe med snøfallet i natt og på morgenkvisten.

Ser man på vegvesenets kart, kan man se at det har vært nærmest vanlig morgenrush med store forsinkelser på både E18 og E6 fra Oppegård og inn mot byen, men ikke noe  utover det vanlige. De røde markeringene på kartet viser hvor det er store forsinleser, gult betyr noe forsinelse mens grønt betyr ingen forsinkelse.

Klikk her for å lese Oppegård Avis sin disel-nekt-guide, med gode råd til deg som må la bilen stå i disse diesel-nekt-tider

PS! Saken fortsetter under bildet!

Det har gått greit hos Ruter

SOM NORMALT: Slik ser vegvesenets reisetidskart ut for morgenen i dag.

Ruter var proaktivt ute med flere tiltak i forbindelse med diesel-forbudet, som innsatsbusser og informasjon om innfartsparkering, men det har ikke vært behov for noe av dette på morgenkvisten i dag.

– Kollektivtrafikken har gått nærmest som normalt på morgenen, og det har faktisk vært færre forsinkelser enn hva som er vanlig. Det har også vært greit med plasser på innfartsparkeringene og få personer som ventet på bussene, så det har gått greit, forteller kommunikasjonssjef Gry Iseberg i Ruter.

– Vi var godt forberedt, og det er selvfølgelig vanskelig å si hvor det kan oppstå situasjoner, men det kan virke som om folk har fått med seg informasjonen vi gikk ut med i forkant, og at de enten har tatt buss litt utenom de mest trafikkerte tidene, eller tatt hjemmekontor, sier Iseberg.

Samme oppfordring som i går gjelder for øvrig også på ettermiddagens ruter og inntil dieselforbudet opphører.

Klikk her for å lese Ruters anbefalinger for å kjøre kollektivt under diesel-forbudet i Oslo

Togene for det meste i rute

Det meldes om god punktlighet på togene denne morgenen.

På Østlandet har 54 av 57 tog vært i rute, men det har vært noen forsinelser på L21-linjen mellom Skøyen og Moss.

Lite luftforurensing

Bakgrunnen for diesel-forbudet på de kommunale veiene i Oslo, var varsel om akutt høy luftforurensing.

Den store forurensingen uteble imidlertid, for varslene for hovedstadsområdet på morgenkvisten har vært grønne, det vil si lite forurensing, ifølge luftkvalitet.info.

Oslo-luften overvåkes av et målenett bestående av totalt tolv målestasjoner. Oslo kommune og Statens vegvesen Region øst samarbeider om målingen, og dages målinger viser altså liten helserisiko i dag, stikk i strid med prognosene på forhånd som førte til diesel-forbudet.

Oslo kommune opplyser at slik prognosene ser ut nå, vil det fra onsdag ettermiddag eller kveld bli mer omrøring i luftmassene, og inversjonen ventes å bli brutt opp.

Fra torsdag ventes en mer ustabil værtype med god omrøring i luftmassene, og det vil mest sannsynlig ikke lenger være fare for høy NO2-forurensning.

Kommunen følger værsituasjonen nøye, men det er usikkert når diesel-nekten vil opphøre.

Powered by Labrador CMS