Oppegård Røde Kors Våketjeneste

SØKER FRIVILLIGE VÅKERE: – Ambisjonen er å starte Våketjenesten i februar, sier daglig leder i Oppegård Røde Kors, Dag Johnsrud, sammen med lederen av omsorgstjenesten, Elisabeth Skaugerum, og nestlederen i lokalforeningen, Bernd Gutbier.
SØKER FRIVILLIGE VÅKERE: – Ambisjonen er å starte Våketjenesten i februar, sier daglig leder i Oppegård Røde Kors, Dag Johnsrud, sammen med lederen av omsorgstjenesten, Elisabeth Skaugerum, og nestlederen i lokalforeningen, Bernd Gutbier.

– Ingen skal måtte dø alene

Oppegård Røde Kors søker frivillige til å våke over døende.

Publisert

– I livets siste fase er mennesker på sitt mest sårbare. En hånd å holde i, oppmerksomhet og tilstedeværelse kan gjøre stor forskjell for et døende menneske. Ingen skal måtte dø alene eller føle på ensomhet i sin aller siste del av livet, sier daglig leder i Oppegård Røde Kors, Dag Johnsrud.

I stadig flere kommuner tilbyr frivillige en hånd å holde i når døden nærmer seg. Nå planlegger Oppegård Røde Kors å etablere en våketjeneste i vår kommune.

– Formålet er å kunne tilby medmenneskelig nærvær til dødende og deres pårørende, eller i turnus med pårørende. Det finnes blant annet tilfeller hvor det ikke finnes pårørende eller hvor pårørende ikke kjenner seg i stand til å våke selv, sier Johnsrud.

Stort behov

VÅKETJENESTE: Ingen skal måtte dø alene eller være ensomme på slutten av livet. Derfor tilbyr Røde Kors våketjeneste noen steder – et tilbud der frivillige sitter sammen med døende i den aller siste fasen av livet. Video: Røde Kors

– Det er et stort behov for tilbudet. Det viser en spørreundersøkelse vi har gjennomført ved sykehjemmene og det bekreftes av kreftkoordinatoren i kommunen, sier lederen av omsorgstjenesten, Elisabeth Skaugerum, og nestlederen i lokalforeningen, Bernd Gutbier.

De sier at i dag dør rundt 80 prosent på institusjon, men undersøkelsene viser at rundt 40 prosent ønsker egentlig å dø hjemme.

– Selv om mye er lagt til rette for det i vår kommune, kan det allikevel bli krevende for både pårørende og helsepersonalet som er på vakt, sier Skaugerum.

– Som et supplement

Bernd Gutbier, som blir aktivitetsleder for våketjenesten, understreker at tilbudet i regi av Røde Kors ikke skal erstatte det etablerte hjelpeapparatet ved sykehjemmene og sykehusene, men skal være et supplement og en avlaster som kan kobles inn ved forventede dødsfall.

– De frivillige fra Røde Kors er ikke helsepersonell eller sjelesørgere, men vi skal være til hjelp og støtte for den døende og de pårørende, og avlaste med oppgaver som ikke er av helsefaglig karakter, sier Gutbier.

Typiske oppgaver

Skaugerum sier at blant de typiske oppgavene skal det være å være til stede for de døende, berolige dem, lytte og samtale, vise omsorg og skape ro, samt å avlaste og støtte de pårørende i en vanskelig tid.

– Det viktigste er å holde den døende personen i hånden og snakke. Selv om personen kanskje ikke lenger har kontakt, vil han eller hun registrere nærvær, sier hun.

Søker frivillige våkere

Våketjenesten skal bestå av mellom 10 og 15 personer som melder seg som frivillige våkere. Er du 25 år gammel eller eldre, og kan tenke deg å bidra ved å utføre oppgaven frivillig?

– Ikke nøl med å kontakte oss enten på e-post (oppegaard@rodekors.org) eller telefon 400 06 113. Hvis du etter nærmere informasjon finner at dette er noe du kan bidra med, skal du gjennom et kurs og alt av nødvendig oppfølging, sier Gutbier.

Han sier at det ikke stilles noen krav til fagkompetanse, men den frivillige må være psykisk robust, opptre lyttende og ydmyk overfor den døende og de pårørende. Søndag 9. februar skal det arrangeres et kurs for de frivillige som melder seg på.

Fire timer

– Som våker vil du i praksis utføre de samme oppgavene som en pårørende, og derav også være til hjelp og avlastning for pårørende og helsepersonell, sier Gutbier.

Han sier oppdragene kan være når som helst på døgnet, alle dager i uken. Normalt vakt for en «vakt» vil være fire timer.

– Med en gang vi har et team klart, vil vi opprette kontakt med sykehjemmene og derigjennom pårørende, samt andre relevante aktører. Ambisjonen er å starte tilbudet i februar, sier nestlederen i Oppegård Røde Kors.

 

Powered by Labrador CMS