DOMSTOL: Både tingretten og lagmannsretten trenger flere dommere. Her fra en rettsak Follo Tingrett i 2019

Trenger flere meddommere

Kommunen trenger nye meddommere til tingretten og lagmannsretten. Slik søker du.

Publisert Sist oppdatert

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Vanlige lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Og som meddommer får du dessuten mulighet til å være deltaker på et viktig samfunnsområde.

Kommunestyret velger meddommere til tingretten og lagmannsretten. Valget skjer etter hvert kommunestyrevalg og gjelder for fire år.

Nå er kommunen i gang med å rekruttere nye meddommere for perioden 2025 – 2028 i løpet av våren 2024. Hvis du ønsker å bli meddommer, kan du sende en søknad til kommunen

KLARE KRAV: Dersom du kunne tenke deg å søke, er det flere krav du må oppfylle.

Hvem kan bli meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer.

Du må; 

  • snakke og forstå norsk, og ellers være personlig egnet til oppgaven
  • ha fylt 21 år og være under 70 år når du blir valgt
  • stå innført i folkeregisteret som bosatt i Nordre Follo kommune når valget blir gjennomført
  • være norsk eller nordisk statsborger, eller ha stått registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene

Du kan ikke være;

  • fradømt stemmeretten
  • under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • dømt for visse straffbare forhold

Har du følgende type stilling, kan du ikke stille til valg:

FOLLO TINGRETT: Blir du valgt ut som tingrettsdommer, er det her i Ski du skal virke.
Powered by Labrador CMS