SYDOVER: Her er et bilde tatt i nordenden av anlegget som steinfyllinger for utrykningsvei. Arbeidene går fortsatt helt etter fremdriftsplanen, i følge Skanska. I august begynner betongarbeidene.
SYDOVER: Her er et bilde tatt i nordenden av anlegget som steinfyllinger for utrykningsvei. Arbeidene går fortsatt helt etter fremdriftsplanen, i følge Skanska. I august begynner betongarbeidene.

Se Taraldrud fra oven

Arbeidene med PNB går som de skal, og her kan du se hvordan det hele ser ut fra et fugleperspektiv.

Publisert Sist oppdatert

Det skjer store endringer på Taraldrud, og det skjer raskt.

Det er fortsatt spregningsarbeider og masseflytting det går i, og siden den første av 33 salver var 4. april, er det blitt boret 10 000 meter, og sprengt ut over 35 000 kubikkmeter i byggegropa hvor hovedbygget skal stå.

Les også: Bli med inn på PNB-området med Skanska

– Det jobbes fortsatt med grunnarbeidene. I august starter vi med oppbyggingen, altså betongarbeidet, forklarer Paul Torgersen i Justisdepartementet.

Bildeforklaring

Til venstre i hovedbildet kan man se at arbeidet med å lage utrykningsveien mot Oslo er godt i gang. Veien er for å raskt kunne komme seg ut på E6 hvis det skulle skje noe, og da vil de kjøre over E6 på denne broen, forbi Vegvesenets kontrollstasjon på Taraldrud, og ut på hovedveien.

Les også: – PNB og Oppegård vil kunne sameksistere helt fint

Midt i bilde nummer to skimtes konturene av byggegropa for hovedbygget, hvor hoveddelene av sprengningsarbeidene nå pågår. Snipetjern ligger til venstre i bildet, vest for byggetomta, som skal fortsette å eksistere også i fremtiden.

Saken fortsetter under bildet. 

SNIPETJERN: Snipetjern ligger til venstre i bildet, hvor tiltakene mot forurensning fra anlegget er iverksatt.
SNIPETJERN: Snipetjern ligger til venstre i bildet, hvor tiltakene mot forurensning fra anlegget er iverksatt.

Støy utover høsten

Frem til august skal grunnarbeidene gjøres, deretter blir det 13 måneder med betongarbeid.

– Dessverre vil støynivået fortsette utover høsten, for det skal sprenges og lastes opp steiner andre steder enn i området hvor hovedbygget kommer, sier Torgersen.

Det er montert rystelsesmålere for å se om salvene påvirker konstruksjoner og bygg i nærheten, og de som hittil er skutt ligger godt under grenseverdi.

Les også: Beveg deg rundt på Taraldrud interaktivt

Det som tydeligst kan merkes i omgivelsene når en salve går, er lufttrykket som oppstår når salven skytes, og kan merkes som et vindkast i avstander opp til flere hundre meter unna.

SYDOVER: Her er et bilde tatt i nordenden av anlegget som steinfyllinger for utrykningsvei. Arbeidene går fortsatt helt etter fremdriftsplanen, i følge Skanska. I august begynner betongarbeidene.
SYDOVER: Her er et bilde tatt i nordenden av anlegget som steinfyllinger for utrykningsvei. Arbeidene går fortsatt helt etter fremdriftsplanen, i følge Skanska. I august begynner betongarbeidene.

Saken fortsetter under bildet. 

150 000 kubikkmeter

PROSJEKTLEDER: Paul Torgersen fra Justisdepartementet.
PROSJEKTLEDER: Paul Torgersen fra Justisdepartementet.

Volumet som hittil er sprengt ut, er cirka halvparten av volumet som skal sprenges for hovedbygget. Når sprengningsarbeidene for hovedbygget er ferdig i begynnelsen av juni, skal de sprenge for grøfter og andre bygg fortsette inne på tomta, og dette vil pågå ut året.

Totalt er det omtrent 150 000 kubikkmeter som skal sprenges. All sprengstein gjenbrukes i fyllinger og veier på anlegget, det vil si at det ikke er massetransport ut av anlegget, opplyser Skanska på sin blogg https://beredskapssenterblogg.skanska.no/.

 

Powered by Labrador CMS