SVARER OM SOKKER OG PAPIR: Daglig leder i KIL, Harald Vaadal, forteller om en kontinuerlig vurdering av lagene- og gruppenes inntektekilder.

– En kontinuerlig vurdering av inntektskildene

Daglig leder Harald Vaadal i KIL sier tidspunktet nå er perfekt for å si sin mening om dugnadsarbeid, inntekter og medlemsavgifter i KIL.

Publisert

Debatten har rast i dag rundt salget av sokker, toalettpapir og tørkepapir, samt eventuelle alternative inntektskilder via salg til idrettslagene.

Debatten har engasjert mange på oavis.no etter Joylinn Rørviks debattinnlegg om det klubbpålagte salget av sokker og toalettpapir for å skaffe inntekter til idrettslaget.

– Vi tar imot alle innspill

Daglig leder Harald Vaadal i KIL mener nå er et godt tidspunkt å fortelle idrettslaget om innspill om dugnadsarbeid og lignende. 

MANGE TIMER MED DUGNAD: Kolbotn IL er Oppegårds største idrettslag. – Dugnad og inntektsbringende tiltak er avgjørende for å holde medlemsavgiftene nede, sier Harald Vaadal. Her ser du foreldre på dugnad under Kolbotn Håndballcup.

–  Dugnadsarbeid og innhenting av inntekter på forskjellige måter er noe et så stort idrettslag med så mange aktiviteter som KIL har er helt avhengig av. Det er alltid en pågående diskusjon om hvordan man skal skaffe midler, og akkurat nå er et godt tidspunkt på å ha meninger om dette, da vi i disse dager har sendt ut en spørreundersøkelse til alle våre medlemmer, hvor folk kan si sin mening om ting som for eksempel dugnadsarbeid og medlemsavgifter, sier daglig leder Harald Vaadal i KIL.

Undersøkelsen ble sendt ut per e-post i forrige uke, og besvarelsene her er viktige i forhold til å innhente opplysninger om klubbens medlemmer og deres meninger om driften og fremtidsstrategien.

Undersøkelsen er en del av klubbens strategiplanlegging frem mot 2020.

OMSTRIDTE RULLER MED PAPIR: Det er enorme mengder med toa/tørk som rulles ut til KILs håndballgruppes medlemmer.

– Har frihet til å velge

Vaadal påpeker gruppenes frihet til å velge inntektskilder for å pynte på lagenes kasser. 

– Det er viktig å påpeke her at klubben ikke pålegger noe salg. Det er gruppene og lagene som bestemmer hvordan pengene skal innhentes. De har egen økonomi og setter i gang sine egne aktiviteter. Det er imidlertid viktig å påpeke at dersom man ikke får inn inntekter via for eksempel salg som dette, vil treningsavgiften kunne bli økt, sier Vaadal.

Han påpeker at det finnes tilskuddsordninger for familier som ikke har mulighet til å betale full medlemsavgift eller kan kjøpe seg ut av eventuelle salgsordninger som sokkesalget og salget av toalettpapir og tørkepapir. For dem som ikke ønsker å selge toa/tørk, kan man kjøpe seg ut av ordningen. Det er også mulig å kjøpe seg ut av dugnadsordningene hvis man ikke ønsker å ta del i denne løsningen.

POPULÆRT: Kakelotteri er én måte penger hentes inn til lagkassene.

Viktige inntekter

Vaadal forteller videre at for eksempel toa/tørk-salget ga 480.000 kroner i overskudd til håndballgruppen i KIL i 2015. Deler av dette går til adminstrasjon i håndballgruppen og en stor del av dette går videre til disposisjon av lagene.

I forhold til valget av produkter, sier Vaadal at klubbens grupper gjennom sine årsmøter, som er åpne for alle, er åpne for innspill på hva slags produkter som kan selges.

– Gruppene selv bestemmer dette, og det er en demokratisk prosess her i gruppene, så lenge produktene er innenfor klubbens etiske verdier. Til eksempel om kaker og lignende så har dette vært oppe til diskusjon, men man ønsket ikke å gå for produkter her som ikke er kostholdsmessig bra, forteller Vaadal.

DE OMSTRIDTE SOKKENE: Her er sokkene som startet debatten i dag.

Setter pris på dugnadsarbeidet

Til slutt påpeker Vaadal takknemligheten klubben har for alt dugnadsarbeidet som legges ned i klubben. Det er mange frivillige timer som får idrettslaget til å gå «rundt» hvert år.

– Jeg setter veldig pris på innsatsen og at alle stiller opp. For at vi skal kunne drive laget bra og ha et fornuftig avgiftsnivå for dem som er med, er dette arbeidet avgjørende. Det er viktig at alle som har lyst til det skal kunne drive med idrett i KIL, avslutter han.

Powered by Labrador CMS