BER FOLK ENDRE KJØREVANENE: – Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen .
BER FOLK ENDRE KJØREVANENE: – Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen .

Oppfordrer til å reise alternativt for å korte ned køene

– Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen

Publisert

De siste dagene har det vært nærmest kaotiske tilstander rundt Nordbytunnelen i forbindelse med de pågående arbeidene. 

Køene har vært kilometer-lange, folk har snudd på veien og kjørt i feil kjøreretning, og det har også vært tilløp til slagsmål langs veien. 

Statens Vegvesen går nå ut og ber folk endre kjørevanene sine. 

– Hvis køene skal bli mindre, må langt flere enn i dag velge alternative reisemåter forbi E6 Nordbytunnelen, sier avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen etter møtet med utrykningsetater, ordførere og næringslivet i dag. Han understreker at situasjonen har blitt noe bedre i løpet av uken, og at han forventer at den bedrer seg ytterligere når trafikantene blir bedre kjent med kjøremønsteret under tunnelrehabiliteringen.

Opprettholder kjøremønsteret

Statens vegvesen har besluttet å opprettholde kjøremønsteret i tunnelen med å snu kjøreretningene avhengig av rushtrafikken.

TREG FLYT: Det kan være lurt å beregne ekstra tid hjem fra jobben i dag og i de neste månedene. Trafikken går litt senere enn vanlig under rehabiliteringsperioden..
TREG FLYT: Det kan være lurt å beregne ekstra tid hjem fra jobben i dag og i de neste månedene. Trafikken går litt senere enn vanlig under rehabiliteringsperioden..

Det vil si Inn til Oslo fra sør mellom klokken 04.30 og 12.00, ut fra Oslo fra nord fra klokken 12.00-21.00 og toveis-trafikk i ett løp fra klokken 21.00-04.30.

Ifølge Karbø er det flere årsaker til dette. 

Les også: Tunnelarbeider fører til kaostilstander

- Det er flere årsaker til at vi ikke velger å bruke toveis-trafikk gjennom hele døgnet. Vi tror køene inn og ut av Oslo i rushen vil øke betydelig. Samtidig er den nesten 4 km lange tunnelen svært sårbar for hendelser, som vi har nesten daglig. I verste fall kan slike hendelser føre til svært lang stengetid på grunn av opprydding. Med toveis-trafikk i det åpne løpet vil oppryddingen ta mye lengre tid, noe som vil gi enda mer kø, sier Karbø.

REHABILITERING: Nordgående løp vil være stengt frem til 5. desember..
REHABILITERING: Nordgående løp vil være stengt frem til 5. desember..

Trafikken går, ifølge Karbo, greit inn til Oslo om morgenen og ut av Oslo på ettermiddagen.

Les også: – Nå er tunnelarbeidene i gang i Nordbytunnelen

– Det skyldes at vi har to felt åpne i samme retning i tunnelen. Trafikken i motgående retning går via fv. 156. Spesielt køene sørgående ut av Oslo på morgenen er blitt noe bedre i løpet av uken. Dessverre kan vi ikke si det samme om trafikken syd for tunnelen inn mot Oslo på ettermiddagen. I perioder har køen stått helt tilbake til Vestby på E6. Dette er ikke akseptabelt, og vi har forståelse for trafikantenes frustrasjon, sier Karbø.

– Samkjør og kjør kollektivt

Karbø oppfordrer alle som kan, til å reise kollektivt, samkjøre eller bruke alternative omkjøringsveger, og henviser til at det på Korsegården i Ås er innfartsparkering.

– Vi ønsker i hovedsak at lette kjøretøy bruker omkjøringsvegene, mens vi ønsker at de tyngre kjøretøyene skal bruke E6, alternativt E18, inn og ut av Oslo. Vi kommer nå til å forsterke informasjonen til trafikantene om omkjøringsvegene, både gjennom media, FB, Twitter og gjennom bedre skilting langs vegen, sier Karbø.

Powered by Labrador CMS