Begge løp i Nordbytunnelen nattestenges derfor til og med natt til tirsdag 7. november. Helstegning av tunnelen vil medføre økt trafikk nattestid på omkjøringsveg fv. 156.

Les også: Svenske råkjørte på E6

Statens vegvesen melder at de har forståelse for at dette medfører mer støy om natten for naboene, men arbeidene er av en slik art at begge tunnelløp må stenges mens de pågår, og funnet av leire gjør arbeidet mer tidkrevende.

Stenging uke 44 og 45

Tunnelen er helstengt kl. 21:00-04:30 følgende netter: Natt til torsdag 2. november, natt til fredag 3. november og natt til mandag 6 nov og natt til tirsdag 7. november. 

Les også: Stor interesse for nye Myrvoll - salget går så det griner!

Når tunnelen er helt stengt ledes all trafikk via fv. 156. Nessetveien.

 I helgen er tunnelen helstengt klokken 21.00-07.45 natt til lørdag 4. november og søndag 5. november.

I rute med oppgraderingsarbeidene

Arbeidene i Nordbytunnelen går som planlagt, og tunnelen åpner for normal trafikk igjen fra 4. desember i år.

Etter dette vil arbeidene i all hovedsak foregå om natten, med ett stengt tunnelløp og toveis trafikk i det andre.

Les også: Fire år med byggehelvete, ifølge naboene i Ormerudveien

Neste år kommer en ny periode med ett stengt tunnelløp hele døgnet, tilsvarende den vi har hatt i høst.

Oppgraderingen av Nordbytunnelen skal etter planen ferdigstilles våren 2019.

Disse arbeidene skal gjøres når tunnelen er nattestengt:

  • Sikringsarbeider bak hvelv i forbindelse med tekniske rom.
  • Festing av veggelementer.
  • Montere midlertidig stålkonstruksjon for veggelementer.
  • Støpe diverse fundamenter.
  • Kappe/bytte bolter på veggelementer.
  • Fjerning av leiremasser.