SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer.
SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer.

Nå stenges Nordbytunnelen i over et halvt år

Endret kjøremønster i over et halvt år.

Publisert

Kjører du E6? Da bør du kikke på denne, for det skal gjøres utbedringsarbeider på rømningsveier, tekniske rom i tunnellen og i dagsonene skal utvides, det skal gjøres utbedringer på ventilasjonsalegget, skiltene skla forbedres, og det samme skal også SOS-kioskene og brannsikringen.

Tavler skal skiftes ut, det skal opp et nytt bomanlegg, og i tillegg skal et nytt system på plass for styring, regulering og overvåking av tunnelene.

Stengt i et over halvt år

Arbeidene starter 2. september 2017 (endret fra 21. august). Fra dette tidspunktet og fram til jul 2017 vil det nordgående løpet i tunnelen være stengt.

SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer..
SKAL UTBEDRES: Det er mye som skal gjøres både innvendig og utvendig i Nordbytunnelen på E6 i tiden som kommer..

Rushtrafikken vil bli avviklet med skiftende kjøreretninger i det sørgående løpet, slik at rushtrafikken kan avvikles med tilnærmet normal kapasitet gjennom tunnelen.

Les også: Legionella-funn på opplevelsesbadet The Well

Møtende trafikk ledes inn på fv. 156. På natt vil det være møtende trafikk i sørgående løp.

Kjøremønsteret i helgene vil være tilsvarende, men med noen justeringer avhengig av trafikksituasjon og sesong, opplyser Statens Vegvesen.

Flere faser

Av praktiske årsaker er arbeidene i Nordbytunnelen delt inn i to faser. Fase 1 startet i uke 40 i 2014 og varte fram til juni 2015. Fase 2 starter altså nå i september i år.

Ifase 1 ble cirka 8200 meter kabelbro, som henger i tunneltaket,  og som alle lampene er festet til, erstattet med ny syrefast type.

Les også: Tvunet til å selge Taraldrud - til spottpris

3000 lamper e skiftet ut. Det er i dag cirka 1500 armaturer i hvert løp. Etter denne rehabiliteringen er hvert løp utstyrt med 2000 nye armaturer. Full belysningseffekt som følge av flere armaturer oppnås først når fase 2 er gjennomført fordi strømkapasiteten økes i denne fasen.

Vi håper trafikk-avviklingen vil gå greit i perioden som kommer!

Powered by Labrador CMS