VARAORDFØRER: Hans Martin Enger er varaordfører og gruppeleder for MDG i Nordre Follo.

Gull i våre grønne skoger

Det gullet kan omsettes til penger dersom vi selger til utbyggere. For en mulighet! Men vent nå litt.

Publisert Sist oppdatert

DEBATT: Kommunestyret i Nordre Follo behandlet forrige uke en sak der vi tok stilling til salg av en rekke kommunale eiendommer. Det rødgrønne flertallet gikk inn for å selge en rekke eiendommer, men gikk imot salg av naturområdene på Nedre Ekornrud, Ødegård skog, Østereng, skogen rundt Langhus skole, og et stort område nord for Siggerud barnehage, slik vi tidligere i år også gjorde med blant annet Generasjonsparken på Kolbotn og området omkring.

Tidligere kommunestyrer i Oppegård og Ski har verken solgt disse eller bygget dem ned. Å vurdere å gjøre det nå gir noen dype økonomiske og økologiske betenkeligheter.

Til økonomien først. Å realisere salgsverdien av all tilgjengelig kommunal eiendom er ikke noe mer vårt kommunestyres rett enn de kommunestyrene som har vært før oss - eller de kommunestyrene som kommer etter oss. Vi har muligheten nå fordi de før oss ikke har solgt alt, og de etter oss får kun muligheten om vi ikke selger alt. Eiendommene kommunestyreflertallet gikk inn for å selge valgte vi med måtehold og omhu, og konsentrerte oss om allerede nedbygde eiendommer hvor utbygging vil bidra til best mulig tettsteds- og byutvikling nær kollektivknutepunkt.

Alle voksne mennesker forholder seg til et budsjett. Dersom utgiftene overgår de faste inntektene blir det fort tomt. Du kan selge bilen, hytta og oldefars gullklokke, men det holder ikke i lengden. Sånn er det med kommunestyret også. Skal vi ha kontroll på økonomien over tid er det de faste inntektene som må dekke de faste utgiftene.

Vel så viktig som hva vi selger, er hva vi ikke selger. Det handler om å ta vare på kommunens økologiske verdier. Fornybare naturverdier. Det økologiske gullet brukes ikke opp, i motsetning til penger fra eiendomssalg gjør, Naturverdier gir friluftsliv, folkehelse, livskvalitet, livsglede, stillhet, tid og rom. Økosystemtjenester og artsmangfold. Ikke minst er bevaring av skog avgjørende for opptak av klimagasser. Det viktigste vi kan gjøre for naturen er å slutte å ødelegge den. Det beste vi kan gjøre for mennesker er å ta vare på livsgrunnlaget vårt. Vi kan ikke lenger ofre naturen for å løse våre økonomiske problemer. Ved å bevare naturen i stedet for å selge mer, begynner vi å løse natur- og klimakrisene i stedet for å framskynde dem.

I vedtaket sørger vi også for at de økologiske verdiene som blir utfordret av fortetting skal følges av tiltak som enten er avbøtende, restaurerende eller kompenserende, i tråd med kommuneplanens krav til arealnøytralitet. Dette er del av et nybrottsarbeid som blant annet har ført oss inn i pilotprosjekter for arealregnskap.

Sammen med en rekke andre tiltak for natur og klima, vil dette vedtaket være med på å sørge for at denne kommunestyreperioden skal overlevere en kommune i en bedre tilstand enn den vi overtok den i, i både økonomisk og økologisk forstand.

Hans Martin Enger, MDG

Powered by Labrador CMS