ENGASJERT GJENG: Flere sameier går nå sammen bak et nytt forslag rundt etableringen av omsorgsboliger i Oppegård.

– Bygg helsepark

– Fraflytting av næringsbygg i Mastemyrområdet representerer en mulighet.

Publisert

Årene fremover til å bli veldig krevende for Oppegård Kommune når det gjelder gjennomføringen av store prosjekter som nybygg og vedlikehold av skolene, idretts- og svømmehaller og annen infrastruktur.I tillegg kommer planene om utviklingen av Kolbotn sentrum, andre sentra og boligområder i kommunen.

Vanskelig å dekke

Disse prosjektene medfører et kapitalbehov som kommunen har vanskelig for å dekke. Dessuten er det grunn til å tro at kommunens administrasjon ikke har kapasitet (dvs. ikke er stor nok) til å gjennomføre alle disse planene på en profesjonell og kostnadseffektiv måte. Det bør derfor sees på alle muligheter som kan medføre lavere kostnader og redusere gjennomføringsrisikoen.

I denne sammenheng er det viktig å gå tilbake 20-30 år i tiden. Da var Oppegård en magnet for store internasjonale selskaper som IBM, KODAK, Bosch, Volvo, Ford, Orkla Foods, Jernia etc. Disse selskapene bygde store, moderne nasjonale hovedkvarterer som huset tusenvis av medarbeidere.

Utviklingen har dessverre gått i en retning der disse selskapene har redusert sine behov for plass eller flyttet fra kommunen. Det betyr at det vil bli mange tusen kvadratmeter ledig i disse byggene.

Undersøkelser

Før man starter store nye byggeprosjekter må det undersøkes om bygningsmassen som er i ferd med å bli fraflyttet kan bidra til løsning av det plassbehovet man har i pleie og omsorgssektoren. Vi tror ikke at kommunen eller byggenes eiere i løpet av få år vil finne nye leietakere til alle disse kvadratmeterne.

Dermed vil området hvor Kodak, Orkla og Volvo ligger kunne bli en spøkelsesby med helt tomme eller halvfulle bygninger.

Det i seg selv kan føre til at nye bedrifter vil vegre seg for å flytte dit.

Helsepark

Hvorfor ikke i stedet utnytte disse bygningene og dette området til en helsepark. Kommunen kan da få dekket behovet for alle typer omsorgsplasser i mange år fremover til en pris som sannsynligvis er lavere enn den som de nåværende byggeplaner innebærer.

Der det er planer om å bygge omsorgsboliger i Kolbotn sentrum er det ingen muligheter for utvidelser og vil således innebære en endelig ressursdisponering for all fremtid. Bare dette bygget er budsjettert til å koste bortimot 300 millioner kroner.

Med en helsepark i Mastemyr-området vil forholdene ligge til rette for opprettelse av legesenter og legevakt, senter for alternativ medisin etc.

Det vil være lett adkomst, godt med parkeringsplasser og når det behovet melder seg muligheter for å foreta bygningsmessige utvidelser.

Man skal ikke se bort fra at med et slikt helsemiljø kan det kanskje være interessant å etablere sykepleieskoler, ambulansesentre, opptrenings- og andre rehabiliteringssentra samt andre fagmiljøer innen helse. Dette vil kunne skape flere arbeidsplasser i kommunen – som den sårt trenger.

Orkla flytter

Vi er orientert om at Orkla Foods vil fraflytte sine lokaler i løpet av få år. De vil høyst sannsynlig være svært positive til en henvendelse fra kommunen om overtakelse av lokalene.

Det siste styret der ønsker er å bruke tid på å kvitte seg med fraflyttede lokaler, mens vi ønsker å redusere kostnader, gjennomføringstid og tilknyttet risiko. Med andre ord en vinn-vinn situasjon for begge parter.

Det samme gjelder Volvo Cars og om tre til fire år vil – så vidt vi forstår - også Kodak-bygget bli fraflyttet av de nåværende brukerne.

En slik løsning vil skape muligheter for et park- og rekreasjonsanlegg der omsorgsbolig/demensavdelingen er planlagt som kan savne sidestykke i norsk byplanlegging med potensial for både sommer- og vinteraktiviteter.

Å ikke vurdere dette som alternativer til nybygging vil være uansvarlig i en tid der behovene er store og midlene små.

PS: Innlegget er skrevet på vegne av sameiene i Edvard Griegs vei 3-5, Kolbotnveien 36-38-40, Kolbotnveien 42-44, Kolbotnveien 46. Hva mener du om saken? Skriv inntil 3500 tegn og send til debatt@oavis.no

Powered by Labrador CMS