ENGASJERT: – Det har summen av gode tiltak, god ledelse og kvalitet i arbeidet som gir god eldreomsorg, skriver Hans Martin Enger.

Eldreomsorg uten kjepphester er best

Eldreomsorgen i Nordre Follo vil være til forveksling lik uavhengig av hvilke partier som styrer. Derfor er det kontraproduktivt at blå og røde kjepphester får så mye oppmerksomhet.

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

En stor andel av kommunens budsjett går til eldreomsorg, en til forveksling lik andel uavhengig av hvem som styrer. Uavhengig om de som styrer er blå, røde eller grønne, leverer superdyktige ansatte og ledere så gode som mulig forebyggende tjenester, lavterskeltilbud, hjemmebaserte tjenester og heldøgns omsorgsplasser. Behovene for endring i møte med en stadig høyere andel eldre er det samme, uavhengig av politisk farge. 

Allerede det voldsomme fokuset på nøyaktig antall sykehjemsplasser bærer galt av sted. Målet bør i den sammenheng for det første være i hovedsak å bygge omsorgsboliger, ikke flere sykehjemsplasser. Og ser man heldøgns omsorgsplasser (sykehjem+omsorgsboliger) under ett, er antallet i Nordre Follo det samme i dag som i 2019, før sammenslåingen. De blå foreslo tidligere i perioden å bevare flere sykehjemsplasser, mens i årets budsjett var det vi rødgrønne som oppretter 7 nye plasser, mens de blå ikke la inn noen i sitt budsjett.

Men eldreomsorgen er så veldig mye mer enn antall heldøgnsplasser. Uavhengig av hvem som styrer er det de samme ressursene og de samme ansatte som skal stå i oppgavene, og vi kommer like sikkert som i dag til å få både nedturer og feil, gladsaker og takknemlighet i årene framover også.

Mitt liv som sykehjemsbestyrerbarn

Selv vokste jeg opp i et hjem med to sykehjemsbestyrere som foreldre på 80- og 90-tallet, og levde tett på eldreomsorg. Jeg husker godt alle besøkene på sykehjemmet, og det var mange hyggelige erfaringer (jeg opptrådte med sang til og med - stakkars publikum!). Men det var også mange episoder med pårørende som absolutt ikke var fornøyd med det tilbudet deres pasienter fikk. Senere jobbet jeg selv i hjemmesykepleien og fikk se litt av hvert, på godt og vondt, der også. 

Som varaordfører har jeg fulgt eldreomsorgen i Nordre Follo tett i fire år. Og jeg er ikke i tvil: Alt var ikke bedre før, like sikkert som at ikke alt er bedre nå. Ikke kommer alt til å bli perfekt i framtida heller, ikke en gang om du stemmer på MDG. Men jeg er trygg på at alderdom, sykdom og død skal håndteres så godt som mulig innenfor de ressursene vi har tilgjengelige, og vi skal tross alt være glade for at vi bor i Norge i denne sammenhengen også.

Dårlige nyheter / gode nyheter

Mange forteller om at det tar for lang tid å få plass på heldøgnstilbud, andre etterlyser bedre avlastning for pårørende, atter andre påpeker behovet for bedre arbeidsdeling mellom ulike faggrupper. Alt dette er betimelige problemer som vi kontinuerlig må ta på alvor og finne bedre løsninger på.

Samtidig, i går fikk jeg høre en fortelling fra en pårørende som var strålende fornøyd med hvor fort det hadde gått etter et uhell å få hjelp på Ahus, deretter plass på Høyås, og som nå syntes det var vanskelig å finne tid til å komme på besøk mellom alle kulturelle innslag og opptreningsaktiviteter på sykehjemmet. Men det var et luksuproblem hun ikke ville være foruten. I samme sammenheng fortalte andre begeistret om erfaringer fra demenskoret. Ig snart kommer mange titalls ungdommer ut i helgearbeid på sykehjem og omsorgsboliger gjennom prosjektet Generasjon M, et initiativ som kommunalsjef Kjersti Vevstad brakte med seg inn i jobben. Det gleder jeg meg til å følge med på resultatet av.

Nettopp her er vi ved kjernen. Det er summen av gode tiltak, god ledelse og kvalitet i arbeidet som gir god eldreomsorg. I valgkampen risikerer vi at de røde og blå sjablongene er mer i veien enn til nytte for å finne de beste løsningene.

Hans Martin Enger

Varaordfører Nordre Follo

Gruppeleder Nordre Follo MDG

30. kandidat Nordre Follo MDG

5. kandidat Akershus MDG

Powered by Labrador CMS