BEKYMRET: Anne-Grethe Eriksen er leder i Samarbeidsutvalget i Nordre Follo og leder i Kolbotn Pensjonistforening.

– En virkelighet vi ikke vil ha

Pensjonistforeningene i Nordre Follo ruster til kamp for en bedre eldreomsorg. Her er deres krav.

Publisert

Dette er en uttalelse fra pensjonistforeningene i Kolbotn, Ski og Oppegård, med fellesbenevnelsen Samarbeidsutvalget i Nordre Follo.

De avsløringene som er kommet i NRKs Brennpunkt om eldreomsorgen er en virkelighet vi ikke vil ha. Samarbeidsutvalget i Nordre Follo kan ikke godta at eldreomsorgen i et av verdens rikeste land, beste demokrati og mest åpne samfunn har fått leve i skjul bak lukkede dører som følge av mangel på tydelig ledelse, ressurser og kompetanse.

Må unngå klasseskille

Vi må også iverksette tiltak slik at det ikke blir utviklet et klasseskille i samfunnet vedrørende norsk omsorg. Det må ikke bli slik at de mest bemidlede kan kjøpe seg til omsorgstjenester, mens de øvrige må stille seg helsekøer og finne seg i nedprioriteringer. Utfordringene innen pleie- og omsorgssektoren vil tårne seg opp enda mer de kommende årene. Prognosene viser at det vil være 50 prosent flere personer over 80 år i Norge i 2030 enn det er i dag. Det vil også bli flere demenspasienter. Forutsetningen for en verdig eldreomsorg i Nordre Follo kommune er at de som trenger omsorgstjenester kan stole på at de får det når de trenger det.

Det er kommet frem historier i den lokale pressen som setter dype inntrykk og som må tas på alvor. Selv om det er trange tider i kommunen må man være sikker på at de som trenger helse- og omsorgstjenester blir tatt vare og får det de har krav på når behovet melder seg. Vi har også fått med oss flere solskinnshistorier for de finnes i vår kommunene. Og de som jobber i omsorgstjenestene gjør en fantastisk innsats ut fra de rammene de har.

Kravsliste

- Samarbeidsutvalget i Nordre Follo kommune krever derfor:

- En kraftig utbygging av døgnbaserte hjemmetjenester

- Nok sykehjemsplasser til å ta imot de som trenger det

- Styrke rettssikkerhet og økt kvalitet for sykehjemsbeboere

- Bedre rettigheter for pårørende

Med hilsen leder i Samarbeidsutvalget i Nordre Follo og leder i Kolbotn Pensjonistforening, Anne-Grethe Eriksen, leder i Oppegård Pensjonistforening, Kari Myre og leder i Ski Pensjonistforening, Liv Karin Dahle.

Powered by Labrador CMS