SMÅHUSOMRÅDET: – Småhusområdene skal bevare sine særpreg, sier ordfører Thomas Sjøvold (H), mens han viser oss et typisk småhus-område på Ingieråsen.

– Ingieråsen bør reguleres på nytt

Kommunen bør regulere Ingieråsen på nytt, mener Nordre Follo Høyre. Nå varsler partiet endring i fortettingspolitikken.

Publisert

– Vi ønsker å bygge flere boliger innenfor fortettingssonene langs jernbanen, samt å transformere noen næringsarealer på Sofiemyr og i Mellomåsveien på Mastemyr til bolig, sier ordfører Thomas Sjøvold (H).

Samtidig vil Høyre bevare boligområdene med villabebyggelsen som ligger utenfor fortettingssonene med de særpregene som de har i dag.

– Ingieråsen er et godt eksempel på et slik boligområde, sier Sjøvold.

Han påpeker at i november flytter han med familien sin fra Svartskog til Ingierodden, som er ferdig regulert.

Les også: Ingieråsen har de høyeste boligprisene i Oppegård

Stopp for bygging i eplehager

Høyres forslag:

  • Fortetting skal i hovedsak foregå innenfor fortettingssonene nær store kollektivknutepunkt.
  • Åpne for transformasjon av næringsareal på Sofiemyr og Mellomåsveien.
  • Småhusområdene skal bevare sine særpreg. Tiden for kladdvis fortetting i småhusområdene er over.
  • Huseiere skal ha rettigheter for til utvidelse og ombygging, men i mindre grad deling.
  • Forslag som involverer mer enn et hus må utarbeide egen reguleringsplan.

– Tiden med eplehageutbygging nærmer seg slutten. Vi vil hindre oppkjøp og utbygging av «felt» i villaområdene som på Ingieråsen, sier ordføreren.

Eplehageutbygging i bystrøk er populært både blant vanlige huseiere og profesjonelle parter, og er en utbyggingsform hvor store eneboligtomter deles opp i mindre eiendommer, eller fortettes.

– Utbyggerne på Ingieråsen var i ferd med å endre områdets karakter, gjennom oppkjøp av flere tomter og utbygging av disse villaområdene i henhold til de gamle småhusbestemmelsene som gjaldt i mange år frem til 2016. Dette vil vi endre på, sier Sjøvold.

SAMMENFØYNING AV TOMTER OG TOMANNSBOLIGER I SMÅHUSSTRØK: Høyre vil forhindre oppkjøp av flere tomter og utbygging av disse i "eplehagene" på Ingieråsen slik at småhusområdets karakter ikke kan bli endret uten en egen reguleringsplan.

Tok ut fem områder fra småhusplanen

Den såkalte småhusplanen ble vedtatt i kommunestyret høsten 2016 og gjelder i nesten all villamessig bebyggelse i den østlige delen av kommunen.

Ifølge vedtaket skal bebyggelsen i disse områdene ha småhuskarakter, men det kan også tillates en viss eplehagefortetting og utvikling. Det kan for eksempel oppføres enebolig eller tomannsbolig samt tilhørende garasje, carport og uthus. Samme eiendom kan kun bebygges med en frittliggende bolig.

Unntaksvis ble nesten hele Ingieråsen tatt ut fra den nye småhusplanen, i tillegg til to små områder i Kolbotnveien, deler av Kantorfeltet med 70-talls bebyggelse samt deler av Kapellveien.  Opprinnelig var også Myrvolltoppen en del av de foreslåtte områdene som skulle tas ut fra den nye småhusplanen, men dette ble avslått etter en nøyere vurdering.

Kommunens administrasjon forklarte disse "unntakene" med at disse områdene består av «viktig kulturmiljø» og «skiller seg ut fra de andre småhusområdene». Samtidig ble det innført den gamle reguleringen fra 60-tallet i de fem unntaksområdene.

To år med nesten byggeforbud

– I disse områdene er det den gamle, strenge reguleringen fra 60-tallet som gjelder siden 2016. Det er nesten et byggeforbud her nå. Det er for eksempel ikke mulig å bygge en garasje eller gjøre noe som helst annet på eiendommene. Det må søkes om dispensasjon, men dette med høy sannsynlighet vil bli avslått, sier Sjøvold.

Deler av boligområdet på Ingieråsen har også blitt transformert. Det har også vært problematisk å ivareta estetikk eller tilpasning til omkringliggende bebyggelse, påpeker han.

SLIK BØR INGIERÅSEN VÆRE, MENER HØYRE: Huseierne skal ha rettigheter til utvidelse og ombygging av sine boliger, men i mindre grad deling.

– Flere tomter har blitt slått sammen, og det har poppet opp flere tomannsboliger i det eksisterende miljøet med småhus. Småhusbestemmelsene setter ikke krav til at den nye bebyggelsen settes i en sammenheng med det eksisterende, som fører til at områdets karakter blir endret.

 

Lokale tilpassinger

Sjøvold sier Nordre Follo Høyre vil nå endre på dette og mener kommunen bør regulere Ingieråsen på nytt for å hindre oppkjøp og sammenslåing av eiendommer i området.

– Vi tenker å ta utgangspunkt i småhusbestemmelsene, men å gjøre lokale tilpassinger som sikrer huseiernes rettigheter til endringer, tilbygg, boder og garasjer, sier han.

Sjøvold legger til at arbeidet med ny reguleringsplan for Ingieråsen kan bli malen for hvordan kommunen tar utgangspunkt i felles bestemmelser, men tilpasser disse til de enkelte områdene.  

Les også: Etterlyser svar i flere saker

Krav om egen reguleringsplan

– Huseier skal selvsagt ha rettigheter både til å bygge ut og om, men i fremtiden ønsker vi ikke å ha de samme mulighetene som vi har i dag til deling, sammenføyning og bygging av andre boligtyper i noe som ligner på «felt», sier Sjøvold.

Han mener unntaket bør være at man alltid har rett til å utarbeide en egen reguleringsplan, men da står kommunen fritt til å avvise eller for eksempel komme med føringer om tilpasning til området.

Les også: – Nei til utbygging

 

Powered by Labrador CMS