VENSTRE: Even Ifar Fossland er venstres 3. kandidat til dagens valg.

Din stemme teller mer enn du tror 

– Bruk stemmeretten din 11. september! Det er Even Ifar Fossland i Venstre sin klare oppfordring. 

Publisert

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentens meninger.

Å bruke stemmeretten er det enkleste du kan gjøre for å delta og bidra i demokratiet!

Summen av alle stemmene i et kommunestyrevalg avgjør hvor mange representanter hvert parti får i kommunestyret. Styrkeforholdet mellom partiene bestemmer muligheten deres for å få gjennomslag i de sakene som partiene og deres velgere deres er opptatt av.

Alle stemmer teller

Selv om én stemme kan virke ubetydelig, så kan et fåtall stemmer gjøre en stor forskjell. Det ofte små marginer som avgjør. Visste du at MDG manglet om lag 5000 stemmer for å komme over sperregrensen ved valget i 2021? Det ville sikret dem langt flere representanter og betydelig mer makt på Stortinget. (kilde – Stortinget https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/videregaende-skole/deltakelse-og-pavirkning/bruk-stemmeretten2/)

Men, å stemme er ikke enkelt. Skal man stemme på enkeltsaker, ideologi eller person? Det svaret er det kun du som sitter med. Mitt råd er å bruke valgomatene (NRK, VG, etc.), og finn et par saker du brenner for eller prinsipper du mener er riktig. Er du for mer statlig styring? Mer frihet for enkeltindividet? Dyrere eller billigere å bruke bil? Det viktigste er at du finner noe som du mener er viktig – og dermed det partiet som ønsker å gjennomføre nettopp det. Jeg husker første gang jeg stemte. Jeg kan si så mye som at det er ikke partiet jeg i dag er 3.-kandidat for (Venstre). Og å endre parti fra valg til valg, det er selvfølgelig helt greit!

Stemmer du ikke, gir du ansvaret til hvem som helst

Å stemme er ikke bare en rettighet, men også et ansvar som hver av oss har i et demokrati. Et demokrati vi er så heldige at vi har. Det må vi ta vare på. Når man ikke benytter seg av stemmeretten, går man glipp av muligheten til å påvirke!

Stemmeretten gir deg muligheten til å være en del av beslutningsprosessen. Ved å stemme, har du en direkte innflytelse på valget av de som vil representere deg og dine interesser i Nordre Follo. Hvis du velger å ikke stemme, frasier du deg denne innflytelsen og overgir beslutningsmakten til andre. Andre som kanskje vil det motsatte av deg og står for helt andre verdier. 

Det er viktig å huske at alle stemmer har verdi og hver stemme teller. 11. september kommer fort, husk å bruke din stemmerett. Din stemme er din makt – bruk den!

PS! Du kan forhåndsstemme i alle kommuner frem til 8. september, mens på valgdagen kan du kun stemme i bostedskommunen din. 

Les mer her på kommunens nettsider her.

Hilsen Even Ifar Fossland

3. kandidat og styremedlem Nordre Follo Venstre

Powered by Labrador CMS