SOME-TRØBBEL: Reaksjonene har vært mange etter at kommunen besvarte en Facebook-henvendelse til Høyås sine Facebook-sider som offisiell status på kommunens Facebook-side med navnetagg.

La ut svar på Ingunns Facebook-klage til Høyås i det offentlige statusfeltet på kommunens Facebook-side - med navnetagg

- En belastning for familien, sier Ingunn Kristine Engelstoft Olsen.

Publisert

– Vi er ganske sjokkerte, og situasjonen på Høyås er en påkjenning for familien, sier sier Ingunn Kristine Engelstoft Olsen. 

Opplevelsen av tilbakemeldingen hun og familien fikk fra Oppegård kommune etter at de la ut en melding angående pleiesituasjonen rundt hennes far på Høyås sykehjem, tok en helt annen vending enn hva Olsen hadde ventet. 

Publiserte i statusfeltet på kommunens offisielle Facebook-side

MELDINGEN TIL HØYÅS: Slik ser meldingen som Ingunn Kristine Engelsetoft sendte ut tagget med Høyås og Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dette er del 1!

Hun valgte å gi en tilbakemelding til Høyås via en tagging til Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Høyås bo- og rehabsenter. (Se meldinger til høyre i saken). Da kommunen valgte å gi en tilbakemelding, valgte de å publisere en tilbakemelding på et helt annet sted enn hva Olsen hadde trodd, nemlig på kommunens offisielle Facebookside, og ikke direkte som svar på hennes innlegg.

Svaret ble også i tillegg lagt ut som hovedstatus på Facebooksiden, med navnetagg.

Kommunen har over 2.100 følgere på Facebook og er kommunens offisielle talerør i sosiale medier.

MELDINGEN TIL HØYÅS: Dette er del 2!

Det inn flere reaksjoner på innlegget, og sent i går kveld, valgte kommunen å slette statusoppdateringen helt. Siden den gang har hun heller ikke hørt noe fra Oppegård kommune.

– Likevel er det viktig for meg å påpeke at håndteringen av henvendelsen i sosiale medier er sekundært for meg. Det viktigste er å få frem at sakens kjerne er det jeg mener er er omsorgssvikt på Høyås, sier Olsen. 

– Jeg valgte å bruke min stemme på sosiale medier for å gi en åpen og ærlig tilbakemelding på en bekymringsverdig situasjon. De var åpenbart inne på sine Facebook-sider i går for å slette statusen. Kunne de ikke i det minste sendt meg en direktemelding?, spør Olsen.

– Det er spesielt nok at de velger å publisere svaret i statusfeltet på en annen side enn hva jeg sendte, og dermed bringer saken inn for et helt nytt publikum, men at de ikke har kontaktet oss, er spesielt, sier hun videre, og henviser til Facebook-statusen.

Noen timer senere på kvelden hadde noen fra kommunen vært inne og slettet den omstridte Facebook-statusen.

Samtidig kom det flere henvendelser til Oppegård Avis, blant annet med skjermdumper fra Facebook som omhandlet saken. 

 PS! Saken fortsetter under bildet! Her kan du se statusoppdateringen som kommunen gjorde på sin offisielle Facebook-side, en status som senere på kvelden ble slettet fra siden.

KOMMUNENS SVAR: Her er skjermdump av kommunens svar til Olsen. Det kom ikke som svar på innlegget på Høyås sine Facebook-sider, men som hovedstatus på kommunens offisielle Facebook-side med navnetagg.

 

 – Det handler først og fremst om min far

Olsen sier saken er en belastning for familien, og at det er flere forhold ved situasjonen på avdelingen hennes far er ved på Høyås hun ønsker å følge opp. 

– Jeg har imidlertid lyst til legge til at vi tidligere har vært fornøyd med både Oppegård kommune og Høyås. I den første avdelingen han var på fikk vi en helt fantastisk oppfølging. Det er etter skiftet av avdeling at utfordringene har kommet. Min far er ekstremt pleietrengende, og det er flere forhold rundt ham og andre pasienter på avdelingen han nå er som jeg mener er kritikkverdig  sier hun.

– Kjernen her er uansett den oppfølgingen og pleien som min far trenger. Jeg bestemte meg for at dersom min tilbakemelding kan føre til bedring i det jeg mener er en kritikkverdig situasjon, så bør debatten tas. Situasjonen er sår for familien i utgangspunktet, men sjokket ble enda større da dette skjedd ei går, forteller hun. 

– Åpenhet og dialog

Seksjonsleder Marit Fjestad Nilsen i kommunikasjon og service i kommunen forklarer situasjonen på følgende måte: 

– Høyås har ingen offisiell Facebook-side. Vedkommende har tagget Fylkesmannens offisielle side og Høyås som et geografisk sted. Hennes innlegg blir derfor liggende sammen med innlegg fra alle andre som har tagget eller sjekket inn på Høyås bo- og rehabiliteringssenter, sier Fjestad.

– Siden Høyås ikke har en egen side, ønsket vi å svare via kommunens offisielle Facebookside. Dette var eneste mulighet til å svare offentlig og i samme kanal som vedkommende hadde henvendt seg i. Det ideelle hadde vært å svare direkte på det opprinnelige innlegget som Oppegård kommune, men det er ikke teknisk mulig når kommunen ikke er tagget. Innlegget ble senere fjernet fordi det ble tatt ut av sin sammenheng, sier hun.

Hun forteller videre at kommunen ønsker å vise at de tar slike henvendelser på alvor og at de vil følge opp med dialog utenfor sosiale medier. Samtidig som kommunen svarte på innlegget, var Høyås i kontakt med vedkommende, ifølge Fjestad Nilsen.

FØLGER OPP SAKEN: Ordfører Thomas Sjøvold.

– Hvorfor sendte dere ikke en direktemelding fremfor å svare i statusfeltet? 

– Høyås var i kontakt med vedkommende i går. For oss handler det om å synliggjøre at vi tar de som henvender seg på sosiale medier på alvor. Når det gjelder videre oppfølging av enkeltsaker ønsker vi å ta dette utenfor sosiale medier. Derfor inviterte Høyås også til møte med vedkommende, sier hun. 

– Følger opp kontinuerlig

Ordfører Thomas Sjøvold sier kommunen gjør sitt ytterste for at beboerne ved Høyås og andre omsorgssinstitusjoner i kommunen.

– Jeg kan ikke gå inn og kommentere enkeltsaker, men det jeg kan si på generelt grunnlag er noe om tilfredsheten ved institusjonene våre, for den blir mål. De siste tallene i våre undersøkelser, som har en svarprosent på 86 prosent, viser at Høyås skårer 5,5 på en skala opp til seks på tilfredshet. På spørsmål om hvordan beboerne er fornøyd med sykehjemmet, gir beboerne en skår på 5,5 av seks mulige, mens landsgjennomsnittet ligger på 4,9, sier Sjøvold. 

– Generelt vet vi at beboerne og pårørende er godt fornøyd med Høyås, men av og til kan det skje feil, og det kan oppstå hendelser vi må ta tak i, uten at jeg kan kommentere enkeltepisoden det her er snakk om. Det er imidlertid invitert til et møte i saken mellom de pårørende og Høyås, og saken vil bli fulgt opp. Jeg vil påpeke at vi uansett alltid er lydhøre for henvendelser og tilbakemeldinger vi får, sier Sjøvold. 

Powered by Labrador CMS