POSITIVE TILBAKEMELDINGER: Prosjektleder Petter Herud forteller om gode tilbakemeldinger på pilotprosjektet så langt.

Gjør det enklere å kaste farlig avfall

Follo Ren har satt ut tre Miljøskap for farlig avfall i kommunen. Skapene er et pilotprosjekt for å gjøre det enklere å levere farlig avfall uten bil.

Publisert

Pilotprosjektet med Miljøskap for farlig avfall plassert i borettslag startet i september. Om et halvt år skal det vurderes om prosjektet var vellykket og kan satses videre på.

Prosjektet håper å fange opp de typiske synderne som havner i restavfallet. For eksempel den tomme hårsprayen som i realiteten aldri blir helt tom, og kan spre farlige stoffer i miljøet rundt deg.

– Vi ser at mange er flinke, men finner fortsatt tomme sprayflasker i søpla. Derfor gjør vi dette, sier Pia Kathrine Lykke Jensen, kommunikasjonssjef i Follo Ren IKS.

GJØR DET ENKLERE: Målet til Follo Ren er at det skal bli enkelt å kaste farlig avfall, også uten bil.

Prøveprosjekt

– Vi ønsker å få Miljøskapene ut i hele Follo regionen. Per i dag er Miljøskapet på Ødegården en del av et pilotprosjekt. De to andre skapene som er utplassert, står på Vevelstadåsen og på Skogsåsen, forteller Petter Herud, prosjektleder for hente og bestillingstjenester.

Follo Ren sitt mål er å gjøre det enkelt for innbyggeren å kildesortere ved å sette ut miljøskap.

Han påpeker at miljøskapet kun har plass til mindre gjenstander som for eksempel støvsuger, mikroovn og hårfønere. Store og tunge hvitevarer som vaskemaskin må fortsatt leveres på gjenvinningsstasjonen.

Håpet er at den miljømessige gevinsten er så stor at tilbudet kan rulles ut til flere.

Det eneste du som bruker av tjenesten trenger å tenke på er å sortere riktig etter anvisning på plakaten som henger på innsiden av miljøskapet.

– Så langt har dette fungert bra, og prosjektet lover godt så langt. Vi har allerede fått tilbakemelding på at dette er en løsning folk ikke vil miste, forteller Herud.

LETTVINT: Ole Joveng er driftsleder i Ødegården borettslag. Det kastes mest av varer som maling, lysstoffrør og batterier. En titt i skapet avslører små lamper og mikrobølgeovner som andre ting.

Positive beboere

Ole Joveng er driftsleder i Ødegården borettslag. Han forteller om mange positive tilbakemeldinger fra beboere.

– Spørsmålet er egentlig hvorfor vi ikke har hatt dette før? Det er så fort gjort å kaste feil i restavfall, men nå har vi dette, og da tror jeg ikke folk gjør det mer, sier han til Oppegård Avis.

Han poengterer at Miljøskapet har gjort det lett å bare kaste avfallet på vei til et annet sted.

Selve skapet er låst med kodelås. Skapet er tilegnet beboerne i borettslaget, og informasjon og kode finnes på intranettet til beboerne.

TIL INSPIRASJON: Ødegården borettslag trekkes frem av Follo Ren som miljøvennlige.

Sparer penger

Hovedmålet med Miljøskapene er å få ut farlig avfall fra restavfallet. Da er det bedre å være i forkant av problemet. Billigere er det også.

– Å skille ut farlig avfall før det havner i restavfallet er billigere enn å måtte gjøre det i etterkant. Mange kaster fortsatt farlig e-avfall i restavfallet, forteller Lykke Jensen.

Lykke Jensen mener Ødegården borettslag fungerer som et service-torg for de som bor der, med blant annet sitt miljøskap, miljøpunkt for gjenvinning av tekstil og avfallsbeholder for sortering av fett.

– Ødegården borettslag legger til rette for innbyggerne sine, konstaterer hun.

Dersom du tenker at dette er en løsning du ønsker til ditt borettslag sier Lykke at du kan du ta kontakt med Follo Ren, så kan ønsket tas med før neste vurdering av pilotprosjektet.

Kan starte brann

I tillegg til at det ikke er bra for miljøet, kan det være greit å vite at det å kaste farlig avfall i restavfallet faktisk også kan starte brann.

– Batterier inneholder miljøgifter som vi må ivareta på en ordentlig måte. Vi har hatt fire branntilløp på ettersorteringsanlegget vårt på grunn av batteri i år, forteller Lykke Jensen.

Foruten brannfaren kan det farlig avfallet også havne i lufta.

– Restavfall går til forbrenning etter sortering. I verste fall havner farlig avfall i lufta om vi ikke sorterer riktig, sier hun.

Miljøhus neste prosjekt

Lykke Jensen forteller at de i tillegg til miljøskapene også ønsker tomter der de kan sette opp miljøhus større en skapene. Hun reklamerer med lekker design, ubetjent tilgang og funksjon som en mini-gjenvinningsstasjon. Men dette er neste prosjekt. For nå er det miljøskapene som gjør hverdagen enklere for innbyggerne i kommunen.

– Politikerne legger opp til fortettede boområder der folk skal klare seg uten bil. Da må vi levere tjenester hvor du ikke trenger bil for å levere avfall til oss.

– Drømmen er flere miljøhus rundt omkring i våre kommuner, som er tilgjengelig for alle innbyggere. Det starter med å teste ut prosjekter som dette. Vi ønsker å komme med et bredt tilbud av tjenester som er tilpasset ulike bomiljøer, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS