SKI: Follo Legevakt som er legevakten som vi i gamle Oppegård sokner til, ligger i Ski.

Lokal legevakt med viktig informasjon før påsken

Follo legevakt har viktig informasjon om legevaktordningen i påsken. 

Publisert

Påsken står for tur og derfor ønsker legevakten i Follo å minne om følgende i denne pressemeldingen:

  • Husk å hente ut resepter og forny resepten din hos fastlegen
  • Dersom du trenger forlengelse av sykemelding, er det fastlegen som hjelper deg med dette
  • Kjøp inn reseptfrie legemidler du kan ha behov for under påsken

Legevakten prioriteter alltid de sykeste pasientene først. Pasienter som ikke trenger raskt legetilsyn, vil bli henvist til å kontakte fastlegen.

Vi ber pasienter om å ikke ha med seg flere personer enn det som er strengt nødvendig til legevakten. Hovedregelen er at barn og pasienter som trenger bistand, kan ha med én ledsager. Dette er viktig for at de som er syke skal få best mulige venteforhold på legevakten og av smittevernhensyn.

Hvem bør du kontakte når?

Det anbefales at du først tar kontakt med fastlegen din.

Fastlegen er din hovedkontakt inn i helsevesenet når du er syk. Legevakten er der for deg som har akutte plager som ikke kan vente til fastlegen er tilgjengelig.

Er du usikker på om du trenger legehjelp eller om din problemstilling kan vente, kan du ringe legevakten på telefon 116 117. Du kan også søke råd på nettsidene helsenorge.no for å få hjelp til vurderingen.

Ring 113 hvis det er akutt og står om liv.

I disse tilfellene ber helseetaten deg alltid ta kontakt med fastlegen først:

  • Forkjølelse og influensalignende symptomer
  • Feber hos barn eldre enn ett år med god allmenntilstand
  • Øyekatarr
  • Behov for sykmelding/ forlengelse av sykemelding
  • Fornyelse av resepter
  • Behov for legeattest
  • Kroniske tilstander uten akutt forverring
Powered by Labrador CMS