FRA 28 TIL 0 P-PLASSER: I dag finnes det 28 parkeringsplasser ved Kolbotn skole. Disse brukes av ansatte, besøkende og til levering – og henting av barn.
FRA 28 TIL 0 P-PLASSER: I dag finnes det 28 parkeringsplasser ved Kolbotn skole. Disse brukes av ansatte, besøkende og til levering – og henting av barn.

Kritisk til null parkeringsplasser

– Reguleringsplanen fremstår som virkelighetsfjern; behovet til lærere med lang reisevei eller foreldre som skal hente syke barn kan ikke reguleres bort, sier nestleder i FAU ved Kolbotn skole, Harald Hjorthen.

Publisert

Saken om ny Kolbotn skole skal behandles i kommunestyret i kveld. Harald Hjorthen sier han og flere andre i FAU ved Kolbotn skole har fulgt opp byggesaken med kommunen og kjenner den godt.

Han understreker at FAU verdsetter det solide arbeidet med en ny, flott skole, men mener at fraværet av p-plasser er problematisk.

– Fraværet av p-plasser er en betydelig mangel. Dette har vi også påpekt en rekke ganger overfor kommunen uten å få gehør. Reguleringsplanen fremstår som virkelighetsfjern; behovet til lærere med lang reisevei eller foreldre som skal hente syke barn kan ikke reguleres bort, sier nestlederen i FAU. 

– Fraværet av p-plasser er en betydelig mangel. Dette har vi også påpekt en rekke ganger overfor kommunen uten å få gehør.

Harald Hjorthen, nestleder i FAU ved Kolbotn skole

Les også: Ny barneskole og flerbrukshall: Null p-plasser

Kiss and ride

Hjorthen påpeker at det er særlig ved henting og levering av barn med bil at farlige situasjoner oppstår, og denne utfordringen forsterkes av byggeaktivitet i området og mangel på korttidsparkering.

KRITISK: Harald Hjorthen, nestleder i FAU ved Kolbotn skole.
KRITISK: Harald Hjorthen, nestleder i FAU ved Kolbotn skole.

– Det er planlagt såkalte "kiss and ride"-områder der foreldre kan slippe av barn, men vi har foreløpig ikke sett planer for hvordan dette skal løses på en god nok måte eller hvordan barna derfra skal sikres en trygg skolevei opp til skolen, sier han.

Vedtatt som en del av Kolbotn sentrum-saken

– Parkeringsdekningen ved Kolbotn skole ble bestemt av et enstemmig kommunestyre i forbindelse med reguleringsplan for Kolbotn sentrum. Kolbotn skole ligger nær toget og ved høyfrekvent bussruter, så det er flere måter å komme til skolen. Man kan gå, sykle eller ta buss/tog, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Han påpeker også at det er et mål om nullvekst i privattransport med bil.

– Parkeringspolitikk, både antall plasser og betaling, er virkemidler for å flytte transporten over fra bil til kollektivtransport, gange eller sykkel. Jeg har forståelse for at det blir en brå overgang for noen, men vi har prioritert å ha god plass til uteområder rundt skolen istedenfor parkeringsplasser, sier Sjøvold.

Støtter Solkollen-alternativet

Når det gjelder de to lokaliseringsalternativer for en midlertidig skole i byggeperioden, mener FAU at Solkollen totalt sett fremstår som det beste alternativet.

– Mange barn vil få en mye lengre skolevei enn hva de har i dag, men det er likevel å foretrekke fremfor et alternativ på Rognebærlia der alle må busses, sier Hjorthen. 

Les også: – Respektløs og arrogant av kommunen

Krever nødvendige sikringstiltak

Nestlederen i FAU sier det må nå jobbes målrettet for å sikre at barnas nye skolevei blir trygg. Han påpeker at byggeaktivitet på og rundt nye Kolbotn skole vil gjøre dette ekstra utfordrende. 

– Vi forventer at kommunen setter av midler til nødvendige sikringstiltak, eksempelvis gjennom belysning av snarvei fra Rikeåsen til Holteveien, sier Hjorthen.

Les også: – Vi tar en for laget

Korttidsparkering og gymsal

– Vi må innse at en del foreldre til barn på de laveste trinnene vil ønske å kjøre sine barn til en midlertidig skole på Solkollen. Samtidig må vi unngå økt trafikk på barnas skolevei og i det berørte nabolaget, sier Hjorthen.

Han mener en god løsning for korttidsparkering på vestsiden av skolen blir derfor viktig.

– Den største mangelen ved en midlertidig skole på Solkollen vil være gymsal, og her foreligger det ingen klar plan for alternative løsninger som vi kjenner til, sier han.

Les også: Her blir det liv

Powered by Labrador CMS