HER KAN NYTT OSLO FENGSEL BLI LOKALISERT: Tomten i Trollåsveien 8, som er på litt under 70.000 kvadratmeter i areal og med totalt fire industri- og lagerbygninger, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst. Kart: Norgeskart.no. Innfelt foto: Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.
HER KAN NYTT OSLO FENGSEL BLI LOKALISERT: Tomten i Trollåsveien 8, som er på litt under 70.000 kvadratmeter i areal og med totalt fire industri- og lagerbygninger, ligger mellom motorveien E18 i vest og Trollåsen senter i sør-øst. Kart: Norgeskart.no. Innfelt foto: Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

– Det er en politisk avgjørelse

Flere beboere på Trollåsen frykter at det kan bli brukt statlig reguleringsplan dersom Trollåsen-tomten blir valgt i forbindelse med etablering av nytt Oslo fengsel.

Publisert Sist oppdatert

Kommunedirektør Øyvind Henriksen sa i forrige utgave til Oppegård Avis at han hadde fått lovnader fra Statsbygg om at det ikke ville bli aktuelt med statlig reguleringsplan dersom Justis- og beredskapsdepartementet (JD) skulle velge Trollåsen-tomtealternativet i forbindelse med etablering av Norges største fengsel. Ifølge Henriksen ble dette sagt i et møte med Statsbygg, på direkte spørsmål fra Nordre Follo kommune.

– Kan dere bekrefte den ovennevnte lovnaden?

– Om det skal velges en statlig reguleringsplan fremfor en kommunal plan er et rent politisk spørsmål. Dette tar ikke Statsbygg stilling til. Vi avgjør ikke om det skal benyttes statlig plan. Det er en politisk avgjørelse, som betyr at det er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)/ regjering som avgjør valg av reguleringsplan, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Fremdeles en mulighet

Det ovennevnte betyr at verken Nordre Follo kommune (både lokalpolitikerne og kommuneadministrasjonen ved kommunedirektøren) eller Statsbygg har myndighet til å love at det ikke ville bli brukt statlig plan i den konkrete saken.

Dermed kan Oppegård Avis konstatere at statlig reguleringsplan fremdeles er en mulighet til tross for at kommunen ikke lenger ønsker at det skal bygges et fengsel i Trollåsveien 8.

Les også: – Flere beboere vurderer å selge husene sine

Nevnte kun ett eksempel

Kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg påpeker allikevel at det er sjeldent at statlig plan brukes istedenfor kommunal plan.

– Statlig plan ivaretar også demokratiske prosesser som for eksempel høringsrunder og annet, understreker Njaa Aschim.

Da Oppegård Avis ba henne om en oversikt over alle saker hvor statlig plan hadde blitt brukt de siste ti årene, fikk vi kun ett eksempel.

– Jeg kjenner bare til ett eksempel i vår portefølje – i forbindelse med regulering Regjeringskvartalsområdet, sier Njaa Aschim.

– Hva med Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud hvor statlig plan ble brukt i 2016?

– Statsbygg har ikke ansvar for beredskapssenteret. Det er ikke i vår portefølje, sier kommunikasjonsdirektøren.

Det er nok ikke helt riktig å si at Statsbygg ikke har jobbet med PNB-saken. Det riktige ville ha vært å si at Statsbygg ble fratatt denne saken i 2016 etter å ha jobbet med den siden januar 2012.

Beredskapssenteret

Ifølge oppdragsbrevet fra 21. desember 2011, fikk Statsbygg et oppdrag fra JD å kartlegge alternative tomter på minimum 30 dekar i forbindelse med etablering av PNB innenfor Oslos grenser. Arbeidet ble avsluttet i april 2012 og det ble levert inn en rapport med forslag til fremdriftsplan.

Her påpeker Statsbygg at fremdriftsplaner for store statlige prosjekter er normalt avhengig av flere milepæler med politiske beslutninger.

"Erfaringsvis kan politiske prosesser og beslutninger ta tid, og det er derfor sett på hvordan politiske og administrative prosesser og behandlinger kan effektiviseres", skriver Statsbygg.

Videre kan vi lese at ved en ordinær kommunal planprosess estimerte Statsbygg at prosessen frem til vedtatt reguleringsplan ville ta tre til fem år, sammenlignet med anslått ett til halvannet år ved statlig plan.

I tillegg til usikkerheten knyttet til tidsbruk nevner Statsbygg usikkerhet ved de ulike lokaliseringsalternativene som først og fremst vil møte motstand knyttet til hvordan et beredskapssenter kan integreres i umiddelbar nærhet til framtidige bolig- og byutviklingsområder.

Valgte statlig plan for å spare tid

Nær 20 tomter ble vurdert og vraket og minst 100 millioner kroner ble brukt på utredninger frem til sommeren 2016. Til slutt ble Alnabru-alternativet kastet på historiens skraphaug, og regjeringen måtte velge mellom den gamle søppelfyllingen på Grønmo eller LNF-tomten på Taraldrud i vår kommune.

I 2016 ble Statsbygg fratatt oppdraget. Etter terrorangrepene 22. juli 2011, var det stor politisk enighet om at et senter for de nasjonale antiterrorstyrkene måtte på plass, og det hastet. Regjeringen gikk derfor for statlig reguleringsplan med konsekvensutredning, og til store protester og tydelig nei fra kommunen det ble valgt Taraldrud-alternativet i Marka.

SKUFFET: Kommunen ble overkjørt da det ble brukt statlig reguleringsplan istedenfor kommunal reguleringsplan i saken om beredskapssenteret på Taraldrud i 2016. På bildet ser du daværende ordfører Thomas Sjøvold (H), som ikke var fornøyd med at marka rett ved kommunegrensen skulle bygges ned.
SKUFFET: Kommunen ble overkjørt da det ble brukt statlig reguleringsplan istedenfor kommunal reguleringsplan i saken om beredskapssenteret på Taraldrud i 2016. På bildet ser du daværende ordfører Thomas Sjøvold (H), som ikke var fornøyd med at marka rett ved kommunegrensen skulle bygges ned.

Det er klart jeg er skuffet over dette, men vi har ikke noe valg. Vi har slåss imot dette, men vi har tapt. Justisministeren har bestemt seg.

Thomas Sjøvold, daværende ordfører i Oppegård kommune, om at kommunen har blitt overkjørt av staten i saken om etablering av beredskapssenteret i Marka

– Det er klart jeg er skuffet over dette, men vi har ikke noe valg. Vi har slåss imot dette, men vi har tapt. Justisministeren har bestemt seg. Han ringte meg i går kveld, og slik jeg ser det nå må vi bare forsøke å gjøre det beste ut av det, sa tidligere ordfører i Oppegård kommune, Thomas Sjøvold, til Oppegård Avis den 21. oktober 2016.

Prestisjeprosjektet, som koster 2,6 milliarder kroner, ble påbegynt 18. august 2018. Siden høsten 2020 har PNB vært i drift.

Bredtveit som et null-alternativ

Det haster nå også for nytt Oslo fengsel. Det skal være Norges største og skal erstatte dagens fengsel i Oslo, som er i kritisk tilstand. Ifølge Statsbygg bør den nye tomten kunne være ferdig regulert i løpet av 2024.

Den 10. desember i fjor meldte Statsbygg fem aktuelle tomtealternativer i forbindelse med etablering av nytt Oslo fengsel, inkludert tomtealternativet i Trollåsveien 8 på Trollåsen. Disse fem ble ansett som alternative tomter til Bredtveit-tomten i Oslo, som var lagt på is av forrige regjeringen.

Senere bekreftet Statsbygg overfor Oppegård Avis at det egentlig var seks aktuelle tomtealternativ siden den nye regjeringen skal ta en ny vurdering av Bredtveit-alternativet.

– Hvilke signaler har dere fått av den nåværende regjeringen når det gjelder Bredtveit-alternativet?

– Bredtveit var lagt på is (det vil si på vent) – ikke dødt – og det ligger der som et null-alternativ, sier kommunikasjonsdirektøren i Statsbygg.

Powered by Labrador CMS