BEKYMRET: – Vi er bekymret for at det blir brukt en statlig plan istedenfor en kommunal plan, sier Mette Moberg i Trollåsen Grendelag.

– Flere beboere vurderer å selge husene sine

Prosessen rundt den eventuelle etableringen av Norges største fengsel på Trollåsen har skapt mye bekymring for de nærmeste beboerne til den aktuelle tomten.

Publisert Sist oppdatert

– Det som er bekymringsverdig nå er at vi har blitt gjort oppmerksom på at det er flere som nå vurderer å selge husene sine. Trollåsen er et fantastisk sted å bo, og da er det ekstra trist at beboere vurderer å flytte fordi de risikerer å få et fengsel så tett opptil husene sine, sier styreleder Mette Moberg i Trollåsen Grendelag.

Hun påpeker at grendelaget ligger tett opptil den aktuelle tomten i Trollåsveien 8, og beboerne synes det er svært beklagelig at kommunen ikke har diskutert eller informert dem om dette tidligere.

I slutten av forrige uke sendte grendelaget brev til både kommunestyret og Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og ba dem om å fjerne Trollåsveien 8 som en alternativ tomt.

Moberg sier at selv om lokalpolitikerne valgte å snu i saken fredag forrige uke og sier nå nei til etablering av fengsel på Trollåsen, er det fortsatt mange i området som er redd for at staten ved JD kan overkjøre kommunen ved å benytte en statlig plan istedenfor en kommunal plan, slik det ble gjort i saken om Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud.

Les også: Sier nei til fengsel

314 eiendommer

Trollåsen Grendelag består av 314 eiendommer, hvorav 44 eneboliger, 140 tomannsboliger og 130 rekkehus.

– Hvis jeg ser på andelen av beboere som bor i grendelaget og legger til grunn at andelen husholdninger der det kun bor en person er kun tre til fem prosent, og at denne andelen veies opp av voksne ungdommer, skulle antall beboere i grendelaget være rundt 1.000, sier hun.

Det har nylig blitt gjennomført en spørreundersøkelse blant beboerne i grendelaget. Ifølge Moberg har 98 prosent av beboerne sagt ja til at styret i grendelaget skal jobbe mot bygging av fengsel.

Økt motstand

– Flere andre boligsammenslutninger i umiddelbar nærhet til Trollåsveien 8 vurderer å uttrykke sin motstand mot etablering av fengsel i området. Vi ser også at motstanden på kort tid blitt utvidet fra de nærmeste naboene til hele Trollåsen og nærliggende områder, sier Moberg.

På vegne av beboerne i grendelaget takker hun også Facebook-gruppen «Nei til Norges største fengsel i boligområde på Kolbotn» for innsatsen. I løpet av noen få uker har de klart å få over 1.100 medlemmer.

– Særdeles uegnet

Etter å ha drøftet saken med beboerne, har styret i grendelaget konkludert at tomten i Trollåsveien 8 er særdeles uegnet til det foreslåtte formålet.

– Tomten ligger helt innpå bebyggelsen i området, kun 20 til 30 meter fra rekkehusene i grendelaget og kun 75 meter fra barnehagen. Det vil være meget uheldig å bygge et fengsel så tett innpå bebyggelsen. Tomtestørrelsen gjør også at det må bygges mer i høyden, noe som vil gi en massiv bygningsmasse tett på et boligområde. I tillegg krever et høyrisikofengsel lyskastere døgnet rundt hele året, noe som vil være svært forstyrrende for beboerne rundt, sier Moberg.

Flere argumenter

Videre påpeker styrelederen at bygging av fengsel på Trollåsen vil ødelegge for en positiv fremtidig områdeutvikling og nære tur- og naturområder, som vil være i strid med eksisterende kommune- og arealplan.

– Fengselet vil i tillegg ødelegge for en positiv områdeutvikling i form av nye boligprosjekter og for «myk» næringsetablering, sier Moberg.

Beboerne mener også at de innsatte ikke får gode soningsforhold på stedet siden den aktuelle tomten er for liten til å kunne sikre de innsatte dette.

– Trollåsen Grendelag ligger i et kupert terreng. Høydeforskjellen mellom grendelaget og den aktuelle tomten gjør at beboerne kan se rett inn i luftegården, sier styrelederen.

Powered by Labrador CMS