GRATISVAKSINE TIL RISIKOGRUPPER: Apotekar Marcin Szmigiero ved Vitusapotek Sofiemyr setter influensavaksine til Randi Andersen.

Tilbyr gratis influensavaksine til risikogruppene

I uke 40 får Nordre Follo mange doser med influensavaksine.

Publisert Sist oppdatert

Årets influensavaksine er i gang med å bli distribuert til kommunene. Når Nordre Follo får første parti med influensavaksine i uke 40 (4.-10. oktober), blir risikogruppene prioritert. De får da tilbud om å vaksinere seg hos fastlegene.

I fjor gikk kommunene tomme for influensavaksine, men i år har regjeringen lovet at det skal være nok til alle som ønsker å ta vaksinen.

Influensavaksinen blir gratis både for risikogruppene for alvorlig influensa og for andre målgrupper for influensavaksinasjon.

Alle over 65 år bør ta vaksine hvert år. Er du kronisk syk, har alvorlig fedme eller er gravid bør du også ta vaksine. Se oversikt over risikogrupper og øvrige målgrupper for influensavaksinasjon.

Det vil også være et tilbud på apoteket til personer utenom risikogruppene.

Hvorfor vaksinere seg mot influensa:

  • Influensa kan blant annet føre til alvorlig lungebetennelse og forverring av mange kroniske sykdommer.
  • Ved alvorlige komplikasjoner av influensa er sykehusinnleggelse nødvendig.
  • Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året.
  • Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Tallet kan variere mellom 200 og 2.000, avhengig av hvilke virus som dominerer utbruddet. I tillegg estimerer FHI i snitt 5.000 innleggelser i sykehus med influensa per sesong.
  • Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.
  • Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel.
  • Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner.
  • Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

22

Én uke etter koronavaksine

– Om du nylig har fått Covid-19-vaksine, anbefales det et intervall på minst én uke mellom Covid-19-vaksinen og influensavaksinen, sier Monica Viksaas Biermann, som er assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo.

Hun sier kommunen håper på en høy oppslutning om influensavaksinasjon, særlig hos de som er i risikogruppene.

– Alle kan bli syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om risikogruppene vaksinerer seg, sier assisterende kommuneoverlege.

Husk at det tar en til to uker før influensavaksinen begynner å virke.

Kan bli ekstra ille i år

I en normal sesong regner man med at rundt 900 dør og 5.000 legges inn på sykehus som følge av sesonginfluensa, men i fjor vinter ble det registrert så få som elleve influensatilfeller i Norge, og ingen av disse hadde blitt smittet her i landet.

Siden det ikke var noen smitte i Norge sist vinter har vi nå lavere immunitet i befolkningen. FHI frykter at influensasesongen kan bli ekstra ille denne vinteren som følge av dette. Det kan også bety flere dødsfall og opphopning av pasienter på sykehus.

– Vi er nok mer bekymret for mulig retur av influensa enn for eventuelle nye koronavirusvarianter nå gjennom høst og vinter. Hvis vi får en kraftig spredning med influensa denne vinteren, så frykter vi at den kan bli mer alvorlig enn vi ellers er vant til, sier virolog Karoline Bragstad i FHI til NRK.

Utvikler kombivaksinen

Minst to vaksineprodusenter (Moderna og Novavax) utvikler nå en kombinasjonsvaksine som både gir årlig påfyll av beskyttelse mot Covid-19 og sesongens influensa.

Foreløpig er denne vaksinen ikke godkjent, så inntil videre må de som trenger begge vaksinene, belage seg på to stikk.

Powered by Labrador CMS