VAKSINERING I UKE 16 OG 17

HÅPER PÅ STABILE VAKSINELEVERANSER: – Vi håper på at vaksineleveransene i ukene fremover blir stabile, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo. Foto: Nordre Follo kommune

– Det betyr at vi kommer raskere i mål

Nordre Follo får rundt 3.000 vaksinedoser i uke 16 og 17 til sammen, men det forventes større leveranser i tiden fremover.

Publisert Sist oppdatert

Per i dag har 12.255 personer, eller cirka 27 prosent av Nordre Follos innbyggere over 18 år, fått første dose med Covid-19-vaksine. Rundt 6,7 prosent av disse er nå fullvaksinert (3.043 personer) og 20,3 prosent eller 9.212 innbyggere venter på dose to.

Statistikken viser at Nordre Follo har kommet langt i å vaksinere de eldste innbyggerne, som betyr at risikoen for død hos mange av de mest utsatte gruppene er nå redusert.

Optimistisk

SISTE STATUS: Per i dag har kun litt over 3.000 innbyggere (tilsvarende 6,7 prosent av de totalt 45.182 innbyggere over 18 år) blitt fullvaksinert. Totalt 12.255 innbyggere over 18 år (tilsvarende cirka 27 prosent av de totalt 45.182 innbyggere over 18 år) har fått første dose. Kilde: Nordre Follo kommune (per 20. april 2021)

Hvor raskt kommunen kan tilby vaksiner til ulike andre befolkningsgrupper er fortsatt usikkert. Det avhenger særlig av hvilke vaksiner som blir godkjent og når, og hvor mange doser som blir levert fremover i tid, men etter de siste nyhetene om cirka 1,2 millioner ekstra doser med Pfizer-vaksinen til Norge, er kommunen optimistisk.

– Det er gode nyheter for oss og betyr at vi kommer raskere i mål. Nordre Follo ligger fortsatt godt an i forhold til FHIs nyeste versjon av et nøkternt vaksineringsscenario (se nederst i saken), sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og konstituert kommuneoverlege i Nordre Follo.

Hun påpeker at vaksinestrategien kan bli endret etter at de prioriterte risikogruppene er vaksinert.

Rundt 3.000 doser

Av de fire godkjente vaksinene i Norge (Pfizer, Moderna, AstraZeneca og Janssen) er det kun de to første av disse som er i bruk for tiden.

Norge pleier å få leveranser med Moderna-vaksinen annenhver uke. Ifølge den opprinnelige planen skulle Nordre Follo få neste leveranse av denne vaksinen i uke 17, men foreløpig så ligger det ingen doser av Moderna-vaksinen til neste uke, ifølge Biermann.

Det ovennevnte betyr at kun Pfizer-vaksinen skal gis i Nordre Follo i uke 16 og 17, og totalt blir mellom 2.718 og 3.171 doser fordelt på de to ukene.

  • Denne uken (uke 16) får Nordre Follo 101 hetteglass med Pfizer-vaksinen, som tilsvarer minst 606 enkeltdoser. De fleste av disse dosene vil bli gitt som dose én. Kun to av hetteglassene (tilsvarer minst 12 doser) skal gis som dose to.
  • Neste uke (uke 17) får Nordre Follo 352 hetteglass med Pfizer-vaksinen, tilsvarende minst 2.112 enkeltdoser, hvorav 179 hetteglass eller minst 1.074 doser skal gis som dose én og 173 hetteglass eller minst 1.038 doser som dose to.

Disse skal vaksineres i uke 16 og 17

Kommunen er nå ferdig med å vaksinere risikogruppe 4B (18-til 64 år med sykdommer/tilstander). Biermann sier at det gjenstår å vaksinere ferdig risikogruppe 4A (65 til 74 år).

Antall innbyggere vaksinert per 17. april

85 år og eldre (1.227 personer):

  • 91 % har fått dose 1
  • 87 % har fått dose 2

75-84 år (3.626 personer):

  • 95 % har fått dose 1
  • 34 % har fått dose 2

65-74 år (5.486 personer):

  • 75 % har fått dose 1
  • 2 % har fått dose 2

55-64 år (7.255 personer):

  • 19 % har fått dose 1
  • 2 % har fått dose 2.

– Parallelt vaksinerer vi gruppe 5 (55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander). Noen av innbyggerne i denne gruppen fikk AstraZeneca-vaksinen i mars, men de aller fleste i risikogruppe 5 får vaksine i uke 17. Neste uke har vi også planlagt å starte med vaksinering av gruppe 6 (45 til 54 år med underliggende sykdommer/tilstander) og kanskje gruppe 7 (18 til 44 år med underliggende sykdommer/tilstander). Alle de ovennevnte risikogruppene skal vaksineres hos fastlegen, sier Biermann.

Samtidig presiserer hun at de innbyggerne i de prioriterte risikogruppene som har fastlege i en annen kommune enn Nordre Follo, for eksempel i Moss eller i Ås, og som ikke får tilbud om vaksine i disse kommunene, bør kontakte Nordre Follo kommune.

– Disse blir vaksinert på vaksinestasjonen i Nordre Follo (holder til på Ski Storsenter for tiden), sier Biermann.

SÅ MANGE HAR BLITT VAKSINERT: Tabellen viser andel innbyggere i de ulike aldersgruppene som har fått dose én og dose to av vaksine, sammenliknet med antall innbyggere i denne gruppen totalt (SSB-tall). Kilde: Nordre Follo kommune

Får en annen vaksine som dose to

Siden AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause 11. mars har Folkehelseinstituttet (FHI) sammen med andre eksperter vurdert videre bruk av denne vaksinen i Norge. Torsdag forrige uke anbefalte de å stoppe videre bruk av AstraZeneca-vaksinen (Vaxzevria) her i landet.

De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen får tilbud om en annen koronavaksine som dose to.

– Vi kommer tilbake med konkret informasjon om når og hvordan de som har fått første dose skal få andre dose. Én dose gir god beskyttelse mot Covid-19 i minst tolv uker, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør ved FHI.

Utsetter Janssen-vaksinen

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) annonserte 9. april at de har startet en såkalt signalprosedyre for Janssen-vaksinen for å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte.

Janssen har også meldt om en utleveringspause til Europa i forbindelse med at FDA (det amerikanske legemiddelbyrået) og CDC (det amerikanske smitteverninstituttet) har anbefalt en midlertidig pause i bruken av Janssen-vaksinen på grunn av rapporter om flere tilfeller av alvorlig blodpropp etter oppstart av vaksinasjon i USA.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående undersøkelsene, sier Bukholm.

Konsekvenser for fremdrift

EU har denne uken signert en avtale på 100 millioner doser fra Pfizer, som betyr at Norge vil få 1.185 millioner doser av disse. Helse- og omsorgsdepartementet og FHI forventer at disse dosene vil inngå i leveransen i tredje og fjerde kvartal.

Foreløpig anslår FHI at fravær av AstraZeneca-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet vil innebære en forsinkelse på omtrent to uker.

NØKTERNT SCENARIO: Tabellen viser forventede leveranser av de ulike vaksinene til Norge. Kilde: FHI. Sist oppdatert 15. april. FHI presiserer at tallene er usikre og gir et foreløpig bilde basert på informasjonen de har nå.

Ved å ikke benytte Janssen-vaksinen, vil vaksinasjonsprogrammet forsinkes med opptil syv uker for enkelte aldersgrupper.

Per dags dato er det i underkant av 200.000 doser med AstraZeneca-vaksinen og 24 .000 doser med Janssen-vaksinen på lager i Norge. Dosene lagres på en forskriftsmessig måte inntil det er besluttet hvordan de eventuelt skal benyttes.

Forsinkelser på et par uker

Nedenfor finner du de ulike vaksineringsscenariene. De første to er nøkterne og tar hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig i Norge, men den første tabellen viser vaksineringsstatus estimert per torsdag forrige uke, mens den andre tabellen viser status fra 12. mars og frem til torsdag 15. april.

Hvis du ser på den svarte vertikale streken i begge tabellene, som viser det anslåtte tidspunktet for når alle innen de bestemte aldersgruppene fått tilbud om første dose, ser du forsinkelser på et par uker i vaksinasjonsprogrammet for alle aldersgruppene opp til 84 år, med unntak av prioritert helsepersonell og aldersgruppen 55 til 64 år (det er ingen endringer for disse).

Det er også gode nyheter for aldersgruppen 65 til 75 år samt risikogruppen 18 til 64 år med høy risiko. Innbyggerne i disse gruppene blir trolig ferdig vaksinert innen slutten av mai, det vil si en måned tidligere enn anslått i FHIs nøkterne scenario per 12. mars.

Mot slutten av august

Når det gjelder den største gruppen av innbyggerne (18 til 44 år), vil alle i denne gruppen få første dose mot slutten av august (istedenfor begynnelsen av juni som tidligere anslått av FHI), og kan dermed bli ferdig vaksinert mot slutten av september.

Alle i gruppen 45 til 64 år vil trolig få første dose mot slutten av juni og kan bli ferdig vaksinert i begynnelsen av august, ifølge det nyeste scenariet til FHI.

NØKTERNT SCENARIO, NYESTE VERSJON: Nøkternt scenario tar hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig. Kilde: FHI (oppdatert 15. april)
NØKTERNT SCENARIO, FORRIGE VERSJON: Nøkternt scenario tar hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig. Kilde: FHI (oppdatert 12. mars)
OPTIMISTISK SCENARIO: Dette scenarioet er optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner. Kilde: FHI (oppdatert 15. april)
Powered by Labrador CMS