REDD TORSKEN: – Torskestammen i Oslofjorden kan trolig reddes, men da må det iverksettes tiltak raskt, sier Jens Nordahl i MDG. (Illustrajonsbilde: Synnøve Sundby Fallmyr).
REDD TORSKEN: – Torskestammen i Oslofjorden kan trolig reddes, men da må det iverksettes tiltak raskt, sier Jens Nordahl i MDG. (Illustrajonsbilde: Synnøve Sundby Fallmyr).

Torsken må reddes

–  Torskebestanden i Oslofjorden er kritisk truet, sier  Jens Nordahl (MDG) i dette leserinnlegget.

Publisert

Torskebestanden i Oslofjorden er kritisk truet. Situasjonen er så alvorlig at Fiskeridirektoratet vil innføre forbud mot all fangst av torsk i Oslofjorden. Forslaget er i skrivende stund på høring; men vil tidligst tre i kraft 1. januar 2019.

Torskens situasjon i Oslofjorden vil bli ytterligere forverret om fangst – enten det er snakk om kommersielt fiske eller fritidsfiske – forsetter som vanlig gjennom sommeren og høsten.

Les også: Kloakkskandale på Kolben og offentlig VA på Svartskog

Forskere har lenge ropt alarm om torskens stadig svekkede levekår i vårt nærmiljø. Det er både tragisk og meningsløst om torsken skulle forsvinne fra Oslofjorden som følge av menneskelig aktivitet. Torskestammen i Oslofjorden kan trolig reddes, men da må det iverksettes tiltak raskt.

«Undersøkelser viser at spesielt fritidsfiske utgjør en stor del av den totale fiskedødeligheten for fjord- og kysttorsk», skriver Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside 11. juni i år. Det er derfor all mulig grunn til å informere alle innbyggere i Follo om at all fritidsfiske av torsk må opphøre snarest. For å være på den sikre siden bør all bruk av bunnsatte garn droppes i sommer. Skulle man på en eller annen måte klare å fange en torsk, bør den slippes ut igjen.

REDD TORSKEN:  Jens Nordahl (MDG)
REDD TORSKEN:  Jens Nordahl (MDG) 

Som et minimumstiltak bør kommunene i og rundt Oslofjorden oppfordre sine innbyggere om ikke å fiske torsk i Oslofjorden inntil bestanden igjen er dokumentert bærekraftig.

Informasjonen bør bekjentgjøres gjennom pressemeldinger, som oppslag på kommunenes hjemmesider og i sosiale medier. Det bør også henges opp plakater ved kjente fiskeplasser i Oslofjorden.

Oppegård kommune vil snart iverksette overnevnte informasjonstiltak. Med dette oppfordrer Nordre Follo MDG alle andre kommuner i Follo til å opptre like ansvarlig. Torsken må reddes!

Powered by Labrador CMS