FLØYSBONN SKOLE: Pensjonistpartiet prioriterer ungdomsskole på Sofiemyr foran Ski Torg.

Pensjonistpartiet prioriterer ungdommen

Pensjonistpartiet føyer seg i rekken av partier som vil avvise kommunedirektørens forslag om å utsette Fløysbonn skole. Hvordan? Nedskalere prestisjeprosjekt i Ski.

Publisert

Oppegård Avis har som lokalavis i gamle Oppegård tatt kommunedirektørens forslag om å utsette rehabilitering Fløysbonn skole på ramme alvor. Gunnar Bengt Vegsgaard har svart på Oppegård Avis sin oppfordring om å komme med en uttalelse i saken. Her får du Pensjonistpartiets svar: 

Foreslår å trappe ned investeringer i Ski

Pensjonistpartiet mener at en utsettelse av den planlagte rehabiliteringen av Fløysbonn ungdomsskole vil være svært uheldig, og vi ønsker å finne midler som gjør det mulig å fullføre opprinnelige planer. Mulighetene til dette er å trappe opp bruken av bevilgede investeringsmidler og også se på kostnadene ved rehabilitering av Ski torg. Vi har tidligere pekt på at en enklere standard her vil frigi midler som eksempelvis kan brukes til Fløysbonn-prosjektet. Vi håper å kunne samarbeide godt på opposisjonssiden slik at opprinnelige planer kan følges. 

Gunnar Bengt Vegsgaard

PENSJONISTPARTIET OG HØYRE: Gunnar Bengt Vegsgaard og Knut Oppeaard foran Sofiemyr skole
Powered by Labrador CMS