SLIK KAN DEN SE UT: Fagutvikler Turi Bakstad ved FMS viser frem brosjyren legevakten i Ski skal ta utgangspunkt i. – Den er lånt fra Oslo legevakt, så en del endringer vil det bli før den skal trykkes og deles ut til pasientene i september. Hovedprinsippet er allikevel at pasienten får et litt klarere bilde av sin hastegrad og et videre forløp på legevakten, sier hun.

Snart får du skriftlig informasjon om forventet ventetid

I begynnelsen av september starter den lokale legevakten med en ny ordning hvor alle pasientene får utdelt skriftlig informasjon om ventetiden de kan forvente.

Publisert Sist oppdatert

– Vi skal dele ut små brosjyrer til alle pasientene etter registreringen i luken. De får skriftlig informasjon om hvilken hastegrad de fikk tildelt av de totalt fem mulige (se faktaboksen nedenfor) og hva de kan forvente om ventetiden den aktuelle dagen, sier fagutvikler Turi Bakstad ved Follo medisinske senter (FMS) i Ski.

SLIK KAN DEN SE UT: Bildet viser brosjyren legevakten i Ski skal ta utgangspunkt i. Den er lånt fra Oslo legevakt.

Hun sier at de skal sette i gang med den nye ordningen i begynnelsen av september.

Les også: Slik forklares lang ventetid på legevakten i Ski

Slik fungerer det i dag

Per i dag får pasientene ved den lokale legevakten i Ski ingen konkret informasjon om verken hastegrad eller forventet ventetid.

FEM FARGEKODER: I brosjyren brukes det fem fargekoder for å vise ulike hastegrad og forventet ventetid på legevakten.

– Vi har et kølapp-system og en sykepleier som observerer pasienter på venterommet. I tillegg har legevakten kameraovervåking på venterommet til å overvåke pasientenes tilstand. I tillegg har vi alltid én sykepleier som har det overordnede ansvaret for å se på listen over alle som sitter på venterommet og sjekke om noen pasienter har behov for raskere hjelp eller om det er behov for å kalle inn en ekstra lege. Dette sjekkes kontinuerlig hvis ventetiden har oversteget én time, sier hun.

Oversikten fra den manuelle undersøkelsen, foretatt på legevakten i Ski i perioden fra februar til juni 2022, viser at i hele den ovennevnte perioden ble en ekstra lege kalt inn kun to ganger (klokken 16:00 mandag 2. mai og klokken 16:00 tirsdag 3. mai).

Kølapp vs. digitale infoskjermer

Mens legevakten i Ski bruker fremdeles et kølapp-system, har Oslo legevakt god erfaring med bruk av en digital infoskjerm på venterommet for å informere pasientene om omtrentlig ventetid som gjelder for dem.

Marita Kolstrøm ved FMS i Ski påpeker at selve hastegradsvurderingen, som skjer ved registreringen i luken på den lokale legevakten tar kortere tid enn på legevakten i Oslo.

– Hvorfor har dere ingen infotavler som informerer om omtrentlig ventetid?

– Vi har infotavler, men disse har ikke mulighet til å vise ventetid, kun generell informasjon. Det er også slik at Oslo legevakt har et annet system som er samordnet med flere andre systemer på en annen måte enn hos oss. Vi kan derfor ikke ennå bruke digitale infotavler hos oss, men vi har planlagt å bytte journalsystemet vårt i løpet av høsten, så det kan hende at vi får infotavler på sikt, sier Kolstrøm.

Utsatt ombygging til 2023

Legevakten i Ski holder i andre etasje på Ski sykehus. Lokalene skulle bygges om og utvides. Etter planen skulle poliklinikken til Ahus, som holder til i den samme etasjen på Ski sykehus i dag, flyttes ned til underetasjen, mens den kommunale legevakten skulle få mer plass og fortsette driften videre i den samme etasjen etter ombyggingen.

– Målet vårt er å bygge om legevakten for å gjøre tjenesten mer effektiv enn i dag, sier Turi Bakstad.

Det var forventet at prosjektet med ombyggingen skulle komme i gang i løpet av høsten 2022, men i slutten av juni var det meldt inn forsinkelser i prosjektet, som skyldtes rehabilitering av hele avløpssystemet på sykehuset. Gjennomføringen av de planlagte tiltakene har nå blitt utsatt til neste år.

Slik vurderes alle på legevakten i Ski:

Nedenfor finner du de fem fargekodene den lokale legevakten bruker for å hastegradsvurdere alle pasientene, med anbefalt ventetid for hver av disse fem prioriterte kategoriene:

1. Rød prioritet: Livstruende tilstand.

Denne prioriteringen gjelder deg som trenger legehjelp med en gang.

Ventetid: Ingen ventetid

2. Oransje prioritet: Haster veldig.

Denne prioriteringen gjelder deg som kan være alvorlig syk, men som er utenfor livsfare.

Anbefalt ventetid: Maksimalt ti minutter.

3. Gul prioritet: Haster, men ikke livstruende.

Denne prioriteringen gjelder deg som er akutt syk, men som ikke nødvendigvis alvorlig. Målet er at du tilses av helsepersonell så snart de er ledige. Før legetilsyn kan du eventuelt bli tatt inn for å få utført prøver og undersøkelser.

Anbefalt ventetid: Innen én time.

4. Grønn prioritet: Vanlig prioritet.

Denne prioriteringen gjelder deg som er syk, men som ikke trenger hjelp umiddelbart. Målet er at du tilses av helsepersonell så snart de har kapasitet.

Anbefalt ventetid: Maksimalt to timer (120 minutter), men i praksis må pasientene i denne gruppen ofte vente enda lengre hvis det kommer mange pasienter med rød, oransje eller gul prioritet. Det er en sykepleier med minst en treårig høyere utdannelse som utfører en slik vurdering. Vedkommende har også overoppsyn av venterommet.

5. Blå prioritet: Haster ikke.

Denne gruppen handler om minst alvorlige tilfellene hvor det ikke er prioritert for legeundersøkelsen og behandling på legevakten, men pasienten kan få råd fra sykepleier og reise hjem.

Powered by Labrador CMS