KORTERE VENTETID: Cathrine Kalmer, avdelingsleder ved Follo LMS, håper det nye systemet vil redusere ventetiden og øke kvaliteten.

Nå skal ventetiden kureres

Follo Lokalmedisinske senter (LMS) legevakten, har begynt med et nytt system som skal gjøre det enklere å fange opp de kritisk syke.

Publisert

Follo Lokalmedisinske senter (LMS) legevakt på Ski, har hittil tatt unna 22 000 konsultasjoner i 2017. Av disse var 6428 pasienter fra Oppegård. Fra 1. november har Follo legevakt begynt med Manchester Triage. Dette fargekodede systemet skal hjelpe med å sile ut de mest akutt syke pasientene allerede på telefon.

Les også: Ski kommune kjøper bygningene på Ski Sykehus

– Det er rett og slett et system for å systematisk sortere kritisk syke pasienter oppmot andre, sier Cathrine Kalmer, avdelingsleder ved Follo LMS legevakt.

Nytt og stort

Manchester Triage er et verdensomspennende system, og har lang fartstid i Norge, og nå har det også blitt tatt i bruk på Follo legevakt. Kalmer antar at ventetiden kan komme til å bli litt lengre i oppstartsfasen, men at det vil bli kortere ventetid på sikt.

– Det tar litt lenger tid med nye rutiner. En måneds tid tenker jeg det kanskje kan være litt lenger ventetid, men på sikt tror jeg ventetiden kan bli kortere. Da kan man komme med konkrete anbefalinger, fargekodene sier noe om tidsaspektet. En pasient med grønn fargekode for eksempel, skal det være helt trygt å anbefale å gå til fastlegen dagen etter, sier Kalmer.

Saken fortsetter under bildet.

BETJENER MANGE: Legevakten på Ski sykehuser en av Norges største legevakter med opptaksområde på omtrent 120 000 mennesker.

 

– For alle, men ikke alt

Kalmer oppfordrer alle til å ringe før de kommer til legevakten, både fordi mange ikke trenger å møte opp, men også for at ikke de som er for syke skal kjøre til legevakten.

– Budskapet er en legevakt for alle, men ikke for alt. Man kan få gode råd på telefonen, og mange kan vente og gå til fastlegen sin dagen etter. Det har også hendt at pasienter har kollapset foran luken. Om pasienten ringer til legevakten, og operatøren oppfatter pasienten som kritisk syk vil vi bistå med å bestille ambulanse, sier Kalmer.

Les også: For en god sak!

Hun presiserer at ventetiden generelt kunne vært kortere dersom folk hadde forståelse for at legevakten ikke skal brukes som erstatning for fastlege.

Økt kvalitet

På legevaktstelefonen i Follo sitter det kun sykepleiere, og medisinstudenter i sluttfasen av utdanneslen sin. De har dermed høy kompetanse.

– Derfor kunne vi gjennomføre dette systemet, det er mange andre legevaktelefoner som ikke har den kompetansen, sier Kalmer.

Og ifølge avdelingslederen vil det blir enda bedre med det nye systemet på plass.

– Jeg er hundre prosent sikker på at kvaliteten kommer til å øke på denne legevakten. Og å kunne vise til dette systemet gir også en trygghet for pasienten. Vi kan dokumentere og vise til anbefalingene vi gir, det er veldokumenterte medisinske råd, avslutter Kalmer.

Fakta om Manchester Triage

  • Manchester Triage er et system utvikklet av an gruppe akuttleger og akuttstykepleiere i Storbritannia.
  • Det er et fargekodet system for prioritering av pasienter, slik at man skal skal kunne sortere de kritisk syke fra de som kan vente litt.
  • Telefontriage og oppmøtetriage gjøres utifra 53 forskjellige flytskjemaer.
  • Boken akuttmedisinsk Triage brukes som manual for ansatte.
  • Triage er fransk for sortering.
  • Innført ved Follo LMS legevakt fra 1. november 2017.
Powered by Labrador CMS