HER KAN DU LEVERE: Her ser du mottaket for farlig avfall på Oppegård gjenvinningsstasjon. Nå håper Follo Ren at alle passer på å ha forsvarlig emballasje så ingen farlige stoffer blir blandet sammen, slik det ble på Teigen i forrige uke.

Leverte livsfarlige kjemikalier til gjenvinningsstasjonen

Follo Ren ber folk tenke over hva de leverer etter at en pose med potensielt dødelig avfall ble innlevert til gjenvinningsstasjonen.

Publisert

Det er ikke første gangen man har funnet livsfarlig avfall på Follo Rens gjenvinningsstasjoner.

FARLIG: Det er mye farlig avfall der ute som må behandles og leveres riktig.

For en tid tilbake fant man en granat blant søppelet på stasjonen på Sofiemyr. I forrige uke ble en bærepose blitt satt på disken på en av selskapets stasjoner med potensielt livsfarlig avfall på Teigen gjenvinningsstasjon.

En bærepose som ble satt på disken i farlig avfall-boden til Teigen gjenvinningsstasjon, og inneholdt flere produkter der ett var merket med Cyanid.

I tillegg var det væske i bunnen av posen. Måling med Ph-strips i væsken viste at den lave Ph-verdien indikerte syre eller etsende væske. En blanding av syre og cyanid kan gi blåsyregass, om er dødelig.

Heldigvis gikk alt bra denne gangen, og ingen personer ble skadet, men det kunne gått langt verre.

– Reagerte riktig

De ansatte reagerte riktig med å ikle seg verneutstyr, og tilkalle brannvesen, politi og Renor for videre assistanse.

Dag Øvrom, som er driftssjef gjenvinningsstasjoner hos Follo Ren er veldig fornøyd med at ingen ble skadet og at hendelsen ble håntert på korrekt måte av de ansatte.

- Dette viser hvor viktig det er å ha ansatte med kunnskap og erfaring, og gode rutiner på plass, sier han.

Et område rundt farlig avfall-boden ble umiddelbart sperret av, og hele gjenvinningsstasjonen ble stengt mens brannvesen og Renor hånterte innholdet i bæreposen. De forskjellige stoffene ble skilt fra hverandre og emballert hver for seg. Dette er nå sendt til forsvarlig viderebehandling og destruksjon hos Renor.

PS! Saken fortsetter under bildet!

ROSER DE ANSATTE: Dag Øvrom i Follo Ren roser de ansatte ved gjenvinningsstasjonen for håndteringen av denne og andre farlige situasjoner.

Slik gjør du

Nå ber Follo Ren folk i Oppegård og andre kommuner om å tenke seg om på hva de leverer inn og hvordan de gjør det. 

  • De fleste av oss har rengjøringsmidler, væsker og kjemikalier stående hjemme. Produkter som hver for seg er ufarlige, men hvis de blandes sammen kan danne væsker eller gasser som i verste fall er livsfarlige. 
  • Også produkter som man oppfatter som ufarlige kan ved lekkasje eller sammenblanding bli farlig likevel. Et eksempel på dette er klorin og salmiakk som de fleste av oss har stående hjemme i skapet. En blanding av disse to væskene vil danne kloramingass som er giftig.
  • Det er gratis å levere farlig avfall til Follo Rens gjenvinningsstasjoner. Her har de ansatte kursing og utdannelse i håndtering av farlig avfall, og kan bistå med tips og råd om forsvarlig håntering.
  • Det viktigste du som innbygger kan gjøre er å sørge for tett og hel emballasje rundt avfallet, og at det helst merket med innhold. Dersom man ikke vet innholdet, bør man varsle de ansatte på gjenvinningsstasjonen når man kommer for å levere.
Powered by Labrador CMS