Trafikksikkerhet

ENESTE DØDSULYKKE I DISTRIKTET: Én person omkom etter en frontkollisjon i Frogntunnelen ved Drøbak.
ENESTE DØDSULYKKE I DISTRIKTET: Én person omkom etter en frontkollisjon i Frogntunnelen ved Drøbak.

Én person trafikkdrept i Follo i fjor

Ingen mennesker omkom i trafikkulykker i vår kommune i fjor, men én person mistet livet i en annen Follo-kommune i fjor. Året før omkom tre mennesker i regionen.

Publisert

Det viser ferske ulykkestall fra Statens vegvesen (SVV). Frontkollisjonen i Frogntunnelen i Drøbak andre juledag, hvor en kvinne mistet livet, var den eneste dødsulykken i Follo-trafikken i fjor.

Det var føreren av en personbil som omkom under møteulykken torsdag 26. desember 2019, mens føreren av traileren var fysisk uskadet, ifølge politiet.

Les også: Flere ble tatt i fartskontroll i Skiveien

Ulykkene skjer spredt

Ulykkestallene varierer fra år til år. De siste fem årene har ulykkestallene variert mellom en person  i 2019 og fire personer i 2016. I 2010 gikk åtte liv tapt på veiene i Folloregionen, sier avdelingsdirektør i SVVs veiavdeling, Nils Audun Karbø.

Han mener tryggere biler, tryggere veier og bedre akuttmedisin har ført til at vi har en synkende trend med færre dødsulykker på veiene i Follo, Akershus og på landsplan.

Les også: 36 «dobbeltparkeringer» på tolv timer

Tolv trafikkdrepte i fylket, 110 i hele landet

I Akershus fylke mistet tolv mennesker livet i trafikkulykker i fjor mot sju personer året før det. Snittet for de siste fem årene er 10,2 trafikkdrepte. Ni mennesker ble trafikkdrept på Romerike, og to i Asker og Bærum.

I hele landet omkom 110 personer i trafikken i fjor, og det er to flere enn i 2018. For første gang i moderne tid, døde ingen barn under 16 år i trafikkulykker i Norge i fjor For 50 år siden omkom 101 barn i trafikken, skriver NRK.

I desember i fjor mistet 14 personer livet i trafikken i Norge, som er mer enn en dobling fra desember i fjor hvor seks personer omkom. Antallet omkomne for de tre siste årene ligger omtrent på samme nivå, og ligger på mellom 106 og 110 omkomne.

Les også: Farlig forbikjøring i Kongeveien

Skjer spredt på mindre veier

I Region øst (red. anm.: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold fylker) viser SVVs ulykkestall en liten økning fra 28 trafikkdrepte i 2018 til 30 i 2019 hvor 26 av de 30 var menn.

Vi vet at vi får bort de alvorlige møteulykkene når vi bygger midtrekkverk på de mest trafikkerte veiene som E6 og E18. I resten av Akershus ser vi at mange av dødsulykkene skjer spredt utover distriktet på mindre veier. Det gjør det vanskeligere å gjøre fysiske tiltak for å forebygge trafikkdød, sier Karbø.

Les også: – For høyt tall

Myndighetenes ansvar

Avdelingsdirektøren i SVV mener det er svært viktig at offentlige myndigheter og etater fortsetter det viktige arbeidet med trafikksikkerhet.

 Det gjelder særlig politiet, Trygg trafikk, SVV, fylkeskommunen og kommunene, sier Karbø.

Les også: Slik blir vintervedlikeholdet i Oppegård i år

Føreransvar

Samtidig understreker avdelingsdirektøren i SVV ansvaret bilførerne har.

 Til syvende og sist er det bilføreren som har hånden på rattet. Hvis vi alle holder oss edru, våkne, bruker bilbelte, avpasser farten etter forholdene og ikke bryter fartsgrensene, gir vi et svært viktig bidrag for å få ned tallet på drepte og hardt skadde på veiene, sier Karbø.

Les også: Advarer mot tre eggeformede svinger i Oppegård

Powered by Labrador CMS