NY JUSTERING: Rådmann Jane Short Aurlien og kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold innstiller på en ytterligere skjerping av smittverntiltakene i Nordre Follo. Dette bildet er fra pressekonferansen da kommunen stengte ned i mars.

– Det er for tidlig å se effektene av den sosiale nedstengingen, men vi må justere den allerede nå

Torsdag samles formannskapet til ekstraordinært møte. Du kan se det her.

Publisert Sist oppdatert

Blant Rådmannen går inn for å stanse innendørs fritidsaktivitet for ungdom i Nordre Follo. Torsdag klokken 14:30 er formannskapet innkalt til ekstraordinært, digitalt møte for å vedta ytterligere skjerping av smittevernforskriften i kommunen.

I sakspapirene til møtet understreker rådmannen at barn og unge i stor grad ble skjermet i den første innskjerpingen.

«Det skal vi fortsette med i så stor grad som mulig. Vi vil gjøre det vi kan for å holde skoler og barnehager åpne, og for at tjenester for barn og unge kan opprettholde sitt tilbud. Dessverre ser vi at smitten blant ungdommer øker, og at smittemønsteret ligner mer de voksne sitt. Unge på ungdomsskole og videregående skole har mye sosial kontakt. De omgås mange på skolen. Vi har nå smittetilfeller ved flere av våre skoler, vi har måttet midlertidig stenge Ski ungdomsskole, og et betydelig antall elever og lærere er i karantene. Det er for tidlig å se effektene av den sosiale nedstengingen formannskapet innførte for en drøy uke siden, men vi må justere den allerede nå.»

Økende smittetrend

Rådmannen skriver at andelen positive tester har steget betraktelig de siste ukene.

I uke 43 ble de påvist 29 nye koronatilfeller i kommunen. Andelen positive blant testede var på 3,2 prosent. Tre uker senere, i uke 46, ble det påvist 53 nye tilfeller og andelen positive blant testede var på 4,3 prosent.

Rådmannen viser også til at andelen smittede i aldersgruppen 5-14 år og 15-25 år øker betydelig.

«I praktisk smittesporing ser vi at barn i barneskolealder for alle praktiske formål smittes av voksne og smitter ikke videre seg imellom. Dvs at barn opp til 12 år i denne gruppen er smittet av voksne. Dog ser vi klart at barn og unge i ungdomsskolealder har et mer voksent smittemønster og smitter seg imellom og også til voksne, både i husstanden og til andre voksne i skolen. Dette har betydning for målretting av tiltakene vi nå må sette inn.»

Stengte skolen

Det er spesielt Ingieråsen skole og Ski ungdomsskole som har vært hardt rammet av smitte den siste tiden. På Ingieråsen var status pr 18. november 13 smittede og 4 klasser i karantene. Dette tallet inkluderer også smittede tilknyttet utbruddet, noe som kan være for eksempel foreldre, søsken eller andre familiemedlemmer. Eksakt var åtte personer (elever eller ansatteTil sammen er cirka 160 personer i karantene.

Ski ungdomsskole hadde 6 smittede, 4 klasser og 120 personer i karantene. Tirsdag ble tre nye tilfeller bekreftet, og ettersom det var uoversiktlige smittekjeder, hastevedtok kommuneoverlegen en midlertidig stenging av skolen.

Klar melding før formannskapsmøtet

Rådmannen er klar i sin innstilling til politikerne foran møtet torsdag ettermiddag:

« Vi er i en pandemi som nå har vart i 8 måneder. Vi må forvente smitteverntiltak i en eller annen grad eller form i lang tid fremover. Ungdom lever forholdsmessig lenge med tiltakene og en dobbeltkommunikasjon til denne gruppen fra politikere, kommunen, helsetjenesten, skolen og andre viktige voksne vil være meget uheldig. Det anses spesielt viktig i denne gruppen for å få til god etterlevelse at tiltakene henger sammen.»

Her kan du se formannskapsmøtet, som starter torsdag klokken 14:30:

Powered by Labrador CMS