Forlenget lokale koronatiltak

Dette er tiltakene som gjelder i kommunen vår.

Publisert

Torsdag kveld var formannskapet i Nordre Follo samlet for å behandle saken om ny koronaforskrift. I etterkant av møtet har kommunen lagt ut følgende informasjon på egne nettsider:

Det er flere nivåer av smittevernregler. De nasjonale påbudene må alle i Norge følge, uansett hvilken kommune de bor i. Regjeringen forsterket de nasjonale smitteverntiltakene fra 4. januar til og med 19. januar og innførte nye regler, blant annet nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

Se full oversikt over nasjonale regler her.

Formannskapet vedtok at forskriften om forebygging av koronasmitte i Nordre Follo kommune videreføres frem til og med 22. januar 2021. Denne innebærer blant annet at det er påbud om munnbind når det ikke er mulig å holde én meters avstand, i taxi, på kollektivtransport og på offentlige steder som butikker, fellesarealer på kjøpesentre, lokaler for fritidsaktiviteter og lignende. Det er fortsatt forbud mot å gjennomføre arrangementer innendørs.

Se full oversikt over lokale regler her.

Ikke rødt nivå i barneskoler og barnehager

Formannskapet velger å følge rådmannens anbefaling og innfører ikke rødt nivå i barnehager og barneskoler, de fortsetter på gult nivå slik som de har hatt i høst.

Nordre Follo kommune har ingen pågående utbrudd i barneskoler eller barnehager. Det er for tiden ikke mer smitte blant barn og unge enn i andre deler av befolkningen.

Kommuneoverlegen vurderer at erfaringsmessig håndteres utbrudd i barnehager og barneskoler meget godt på “gult nivå” i Nordre Follo kommune. Barneskoler og barnehager er forberedt på å gå over til rødt nivå og kan raskt effektuere dette ved smitteutbrudd eller negativ utvikling i den generelle smittesituasjonen.

Formannskapet velger å holde fritidsklubbene åpne, med de strenge smitteverntiltakene som allerede er innført.

Formannskapet vedtok samtidig at Nordre Follo støtter anbefalinger fra nasjonale myndigheter og oppfordrer alle til å følge disse nøye.

Vedtaket

Formannskapets vedtak er følgende:

Punkt nr 1: Forskriften om forebygging av koronasmitte, Nordre Follo kommune, videreføres frem til og med 22.01.21.

Punkt nr 2:

Regjeringens eksplisitte tiltak som skal vurderes av kommuner med mye smitte: Punkt om munnbind er allerede innført i lokal forskrift, øvrige tiltak innføres ikke.

Punkt nr 3:

Nordre Follo kommune gjør egne vurderinger av tiltak basert på de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger om smitteverntiltak.

Nordre Follo kommune støtter anbefalingene som følgende:

Nasjonale myndigheter har følgende anbefalinger per 3.1.21:

Sosial kontakt

* Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)

* Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

* Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)

* Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)

* Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

* Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

* Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

* Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.

* Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Oversikt over regler og råd i Nordre Follo kommune finner du på kommunens nettside.

Powered by Labrador CMS