HELDAGSMØTE: Formannskapet har heldagsmøte i kommunestyresalen på Kolbotn. Saken om behovsplanen kom opp som en av de første saken.

Slik vil flertallspartiene løse skolefloken på Sofiemyr

Vil bygge ny skole etappevis. Fram-prosjektet er fortsatt i det blå.

Publisert

Torsdag har formannskapet i Nordre Follo heldagsmøte med en lang sakliste. En av sakene som først kom opp var behovsplanen for formålsbygg i kommunen. Et av disse byggene er Sofiemyr skole.  Rådmannnen hadde innstilt på at denne og alle andre bygninger med behov skulle rehabiliteres. 

For Sofiemyr skoles del innnstilte rådmannen på at den skulle pusses opp for 18 millioner, samt at det skulle settes opp paviljonger med to klasserom og arbeidsplasser for lærere.

Fram i ny behovsplan

Debatten gikk friskt i formannskapet torsdag. Camilla Hille (V) la tidlig frem et forslag fra flertallspartiene hvor det blant annet heter at bygging av ny Sofiemyr skole startes opp, og den fullføres etappevis. I neste punkt står det som følger: 

– Planlegging av ny Fram ungdomsskole til erstatning for Fløysbonn og Hellerasten videreføres i arbeidet med Behovsplan 2.0.

Denne planen skal legges frem våren 2021. 

Dermed legges den opprinnelige planen om å bygge ut skolene på Sofiemyr samlet langt på vei bort. Oppegård Avis har tidligere skrevet at det allerede er investert 35 millioner til å prosjektere Fram ungdomsskole og idrettshall på Sofiemyr. 

– Spill for galleriet

I formannskapet la Høyres Helge Marstrander frem forslag om at utbyggingen av skoler og idrettsanlegg i Sofiemyr-området gjennomføres som vedtatt og planlagt i tidligere Oppegård kommune. Dette inkluderte både nye Sofiemyr skole, samt  at Fram med idrettshaller realiseres som erstatning for Hellerasten og Fløysbonn. 

Fremskrittspartiets Knut Tønnes Steenersen la også frem forslag om at det skal vurderes muligheten for at andre enn kommunen kan stå for byggingen. Steenersen var også kritisk til forslaget fra flertallspartiene, og omtalte det som et "spill for galleriet" når det foreslås en etappevis bygging. 

– Skal man rive ett klasserom? Jeg har aldri vært borti et prosjekt som bygges på denne måten. Dette er et spill for galleriet, sa Steenersen i møtet. 

Under voteringen fikk forslaget fra flertallspartiene flertall med åtte stemmer mot fem. Saken om Sofiemyr skole og behovsplanen vedtas endelig i kommunestyret onsdag 17. juni.

Powered by Labrador CMS