FORMANNSKAPSMØTE: Debatten gikk friskt i formannskapet torsdag kveld.

Debatterte smitteverntiltak i to timer – utsatte saken

Påbud om munnbind eller sterk anbefaling? 20 eller 10 personer i private sammenkomster? Formannskapet sendte saken videre til kommunestyret.

Publisert

30. september vedtok kommunestyret i Nordre Follo nye smitteverntiltak som en konsekvens av situasjonen i Oslo. Blant annet ble det innført et munnbindpåbud på all kollektivtransport når det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre.

Tiltakene skulle gjelde i første omgang til 15. oktober. På bakgrunn av smittesituasjonen i Oslo har Helsedirektoratet gitt en sterk anbefaling til kommunene i samme arbeids- og boregion om å innføre de samme innstramminger som Oslo.

'Torsdag kveld var det formannskapsmøte, og forslaget til ny forskrift om å forebygge koronasmitte ble debattert. Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold var til stede og ble stilt en rekke spørsmål av de folkevalgte.

20 eller 10?

Rådmannen, med kommuneoverlegen i spissen, hadde innstilt på en ny forskrift hvor blant annet følgende skulle gjelde:

  • Ikke tillatt å gjennomføre arrangementer med flere enn 50 deltakere til stede samtidig når arrangementet er innendørs og det ikke er fast seteplassering.
  • Ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med mer enn 200 deltakere til stede samtidig.
  • Ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.
  • Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.
  • Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.
  • Forbud mot skjenking av alkohol etter kl 24.00
  • Trinnvis utvidelse av breddeidrett for voksne utsettes inntil videre.

Her kan du lese hele innstillingen.

«Sterk anbefaling»

I tillegg innstilte administrasjonen på å oppheve påbudet om munnbind i kollektivtransporten. I saksutredelsen skrev administrasjonen blant annet følgende:

«Kommuneoverlegen anbefaler ikke innføring av påbud, men en sterk anbefaling.»

Formannskapsmøtet startet torsdag klokken 18. Camilla Hille (V) tok tidlig ordet og uttrykte skepsis til blant annet at utvidelsen av breddeidretten skulle utsettes.

Utsatte

I tillegg ble bruk av munnbind diskutert frem og tilbake blant politikerne. Hille tok etter hvert til orde for gruppemøter. Etter dette fortsatte debatten litt til, og kommuneoverlegen ble stilt spørsmål om det ville få følger dersom saken ble utsatt. Kerstin Anine Johnsen Myhrvold svarte at smittevernmessig ville en utsettelse ikke skape konsekvenser.

Det var tydelig at smitteverntiltakene skapte engasjement. Varaordfører Hans Martin Enger (MDG) mente formannskapet burde fatte vedtak i tråd med innstillingen fra kommmunens eksperter. Noen minutter gikk derimot et samlet formannskap inn for å utsette, og sendte saken videre til kommunestyremøtet onsdag 21. oktober.

Frem til kommunestyremøtet er det dermed tiltakene vedtatt 30. september som fortsatt gjelder.

Kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold var tydelig overrasket over at formannskapet endte på å utsette saken. Hun var likevel fattet da Oppegård Avis snakket med henne etter saken var behandlet.

– Jeg er opptatt av å ha en rød tråd i mine råd. Derfor lå innstillingen som den gjorde. Det er likevel ikke akuttmedisin dette, så smittevernmessig måtte ikke dette vedtas i dag. Men hadde de spurt om vi kan vente en måned, hadde jeg svart nei, sier kommuneoverlegen til Oppegård Avis.

Powered by Labrador CMS