SKOGSELSKERE VS. POLITIKERE: Nær 100 mennesker fra Rikeåsen kom til formannskapets møte onsdag forrige uke. Foto: Svein Størksen

Gir ikke opp kampen for skogen

– Vi ønsker at skogen på Rikeåsen blir regulert som friluftsområde til glede for folk og dyr, sier Ragnhild Heyerdahl på vegne av Kolbotn Nordre vel.

Publisert

Sammen med rundt 100 andre naboer fra Rikeåsen møtte hun opp foran rådhuset onsdag kveld da formannskapet skulle behandle Rikeåsen-saken.

 

BEKYMRET FOR SKOGEN: – Skogen på Rikeåsen er en lunge for oss, sier Ragnhild Heyerdahl. Foto: Yana Stubberudlien.

– Det er ikke for første gang hele nabolaget har stått samlet for å protestere mot utbygging av Rikeåsen. Vi håper vi slipper å ta denne kampen på nytt, sier Heyerdahl.

Da formannskapsmøtet startet, ble det så trangt om plassen i formannskapssalen at møtet måtte flyttes til kommunestyresalen.

Grønt drag på toppen

Formannskapet har vedtatt at den kommunale skogseiendommen på Rikeåsen skal reguleres før kommunen tar stilling til salg av hele eller deler av eiendommen.

– SKAL PASSE PÅ: – Nabolaget kommer til å være våkne og skal følge med på saken, sier Svein Størksen. Foto: Yana Stubberudlien.

Ifølge fellesforslaget, som ble fremmet av Siv Kaspersen (H) og vedtatt med fem stemmer (H, KrF), skal reguleringsprosessen settes i gang, og planen skal ivareta et sammenhengende grøntområde mot Oslo og gjennom hele området på langs. Det grønne draget på toppen av Rikeåsen skal reguleres som LNF-område.

– Vi ønsker at skogen blir regulert som friluftsområde til glede for folk og dyr. Vi kommer til å jobbe videre for det, slår Heyerdahl fast.

Over 600 underskrifter

GRØNN LUNGE: Den kommunale skogseiendommen på Rikeåsen er på mer enn 140.000 kvadratmeter, og utgjør et viktig område for lek og friluftsliv i nærmiljøet. Foto: Yana Stubberudlien.

Søndag  ble det startet en underskriftskampanje i regi av naboene på Rikeåsen. Per i dag har 603 personer skrevet under oppropet «Bevar skogen på Rikeåsen».

Tove Unni Dahler er en av dem som har skrevet en kommentar under oppropet:

– Skogen i Rikeåsen er det eneste tilgjengelige friområdet for oss som bor på denne toppen, hvis man ikke vil kjøre bil for å komme ut i skogen! Ellers er det tett bebyggelse og vei/tog på alle kanter! Her er det koselig for besteforeldre å gå korte småturer med barnebarna, så vær så snill og ikke ta fra oss dette, skriver hun.

Gangforbindelse til Rosenholm

Ifølge formannskapets vedtak skal det også etableres en god gangforbindelse gjennom planområdet til Rosenholm stasjon.

Når det gjelder boligfortetting i randsonen av planområdet, skal det vurderes dersom det ikke får konsekvenser for helheten av grøntområdet.

Det skal utredes om det er mulig med høy utnyttelse i det skrånede terrenget nært toget.

Fremmet forslag om omregulering av Fløisbonn

Gruppeleder for Oppegård MDG, Jens Nordahl MDG, fremmet også følgende forslag: Fremfor å selge kommunens grønne lunger – i dette tilfellet Rikeåsen – med formål om boligbygging, bør eksisterende næringsområder (eksempelvis Fløisbonn), omreguleres til boligformål.

Hans forslag fikk fire stemmer  (MDG, V, Ap) og falt.

Powered by Labrador CMS