SKAL STENGES MED PORT: Kommunen og utbygger vil sette opp en port som stenger undergangen i Theodor Hansens vei for ordinær trafikk. Saken har skapt mye debatt.

Fortetting er også 20 år med anleggstrafikk, støy, og stengte skole- og turveier.

Det er vår oppfatning i så måte at det er du som har sovet i dette tilfelle, varaordfører, skriver Gunnar Sveen fra Oppegårds Venner i dette innlegget.

Publisert

Varaordfører Kjell G. Pettersens lovpriser i siste/forrige Oppegård Avis fortettingen i Kolbotn som gir oss turveier rundt Kolbotnvannet og hevder at kritikerne sov i timen når områdeplan Kolbotn sentrum ble behandlet i 2015.

Vi kommer jo først på banen når gravemaskinene står der.

Han mener tydeligvis som gruppeleder i Utvalg for Miljø og Plan, at rekkefølgekrav og konsekvensutredning er noe som påhviler oss som beboere.

 Det er vår oppfatning i så måte at det er du som har sovet i dette tilfelle varaordfører.

 Kulverten i Theodor Hansens vei

At kulverten/undergangen i Theodor Hansensvei er en kritisk faktor i dette prosjektet og eneste tilgang til området kan ikke komme som en overraskelse på verken administrasjonen eller UMP.

Ytre Tangen ble spart – vi må jo beholde litt av det autentiske Kolbotn – men så vel dette området som Solbråtan tilhører Kolbotn skolekrets. 

Hvor står det i konsekvensutredningen at kulverten skulle forbeholdes anleggstrafikk i hele perioden med utbygging i Storebukta?

Og så kommer Veslebukta, svømmehallen, jernbanestasjonen, sentrumsbygget og Skolebakken som alle vil berøre skole- og turveiene i sentrum.  Vi har liten grunn til å tro at ikke dette vil få vesentlige konsekvenser for myke trafikanter i ytterligere 10 år.

Varaordfører Kjell G. Pettersen skal flytte inn i Storebukta som krones med en Generasjonspark slik at dette området får sol og fri sikt mot sør.

Vi som allerede bor i sentrum, vil derimot heller beholde Generasjonsparken der den er ved siden av Kolben, og derfor bør den sentrale svømmehallen heller plasseres i Veslebukta, nord for Rådhuset eller annet sted i kommunen.

Og vi vil ha turveiene rundt Kolbotnvannet før de ovennevnte utbyggingsprosjekt samt Kantorveien iverksettes.

Kantorveien

Mens kommuneplan Oppegård 2011-22 hadde utkjøring for det siste området i sør til Kolbotnveien ble denne i forbindelse med områdeplan Kolbotn sentrum i 2015 mot protester flyttet til Kantorveien – en idyllisk liten vei som ender ut i Strandliveien og der møter all trafikken til og fra Kolbotn Torg.

Et kryss med stadig flere kryssende fotgjengere – med og uten rullestol.

Og som fartsdempere har man lagt inn flere T-kryss og rundkjøringer som er «vel utformet» for anleggstrafikk. I det hele tatt en «velegnet» anleggsvei.

Alle boligsameiene og Kolbotn Torg har foreslått en tverrvei hvor de nye boligfeltene tilknyttes fylkesveien sør for Ingiertunnelen.  Dette vil koste utbyggerne noe, men kanskje kommunen også kunne tenke seg å stille krav til disse samt skyte inn litt i infrastruktur?

Sofiemyr

Her skal det investeres minst 1 milliard i kommunale bygg samt vesentlig mer i transformasjon fra næring til bolig.  Og det blir en anleggsperiode på minst 10 år.

Utfordringene her blir akkurat det samme som sentralt på Kolbotn – men der kan man jo skyve fylket og Vegvesenet foran seg hva veier angår?

Vi forventer i et valgår å bli hørt av de politiske partier når vi krever bedre anleggsplanlegging enn det man har utvist så langt i Kolbotn sentrum.

Powered by Labrador CMS