SE DEG FOR: Som fotgjenger har du ansvar for å se deg for før du går over denne typen overgangsfelt.

Pass på når du går over her

Kjørelærer forteller om mange bråbrems ved dette overgangsfeltet, men her har fotgjenger et stort ansvar selv.

Publisert Sist oppdatert

Nicolai S. Hansen, kjørelærer og eier av Fram Trafikkskole, er smått lei av at det langs Kongeveien (veien forbi The Well) og mot Myrvoll Torg er flere fotgjengerfelt som ikke er markert med striper. Dermed er det duket for en del bråstopp når kjøreopplæringen pågår. Hansen mistenker at hans kjøreelever ikke er de eneste som opplever hendelser langs denne veien.

TRAFIKKFARLIG: Kjørelærer Nicolai S. Hansen mener det er trafikkfarlig å ikke merke fotgjengerfeltet ved The Well.

Bråstopp

– Det har vært en del bråstopp, og det gjelder egentlig helt fra Myrvoll Torg til Sofiemyr hvor vi har lokalene våre, sier Hansen.

Han forteller at han har lagt merke til dette en stund, men etterlyser nå oppmerking av overgangene.

– Det er trafikkfarlig, sier han.

Ikke merket

Kjører man bortover veien kan man se at det er åpnet for å kunne gå over bilveien, men at det ikke finnes verken sebrastriper i veien eller skilting. Dette skaper ifølge kjørelæreren mange farlige hendelser.

– Det går fotgjengere over uten å se seg for, selv om overgangen er verken merket eller at fartsgrensen er satt ned, sier Hansen.

Han forteller at hans elever ofte opplever at folk ikke stopper, men bare går rett ut i feltet.

Nå etterlyser Hansen informasjon om hva planen er for området. Aller helst ser han at overgangsfeltene markeres så snart så mulig, slik at det blir trygt å ferdes for både gående og biler.

FYLKESVEI: Bilveien langs The Well er en fylkesvei, og dermed er det Viken som har ansvaret for om det blir bedre oppmerking av dette fotgjengerfeltet.

Kommunen svarer

En telefon til Morten Sandaker, overingeniør i Plan- og prosjektavdelingen hos Vei og park i Nordre Follo kommune, forteller oss at Tverrveien er en fylkesvei, og dermed ligger under Viken sitt ansvar. Kommunen videreformidler henvendelser til dem. Når det er sagt så er den aktuelle veien ikke et ukjent område for kommunen.

Sandaker forklarer at de allerede har anbefalt «å sterkt vurdere» å sette opp fotgjengerfelt her.

Det tidligere svaret fra Viken ifølge Sandaker at de vurderer en telling av antall brukere over veien. Per i dag er Viken nemlig ikke overbevist om at det er mange nok som krysser trafikken til at overgangen trenger å markeres med sebrastriper.

Dette kan altså kjørerlærer Hansen bekrefte at det trengs.

Dette må du være klar over

Visste du at det som mange i dag tror er et fotgjengerfelt man bare kan gå over, ikke er akkurat det?

Sandaker spesifiserer at feltet er et såkalt «tilrettelagt fotgjengerfelt», og at det betyr at det er du som fotgjenger som har ansvaret for å se om det kommer biler før du krysser veien.

– Dette er nok lite kjent blant folk, starter Sandaker.

– Tanken bak er fin fra fylket og Statens vegvesen. Det skal være mulig å komme over veien om man er dårlig til bens, eller trenger å krysse trafikken. Og du kan gå over, men du må se det an. Det er fotgjengeren som har ansvaret her, oppklarer han.

De kjørende på vegen har altså ikke vikeplikt for fotgjengere i tilrettelagte fotgjengerfelt.

– Ved gangfelt med sebrastriper hvor trafikken ikke reguleres av politi eller ved trafikklyssignal, har kjørende vikeplikt for gående som befinner seg i gangfeltet eller er på vei ut i det, avslutter han.

Powered by Labrador CMS