KOLBEN KULTURHUS

FRIVILLIGBØRSEN: Bildet ble tatt på frivilligbørsen i Oppegård før kommunesammenslåingen.

– Meld deg på frivilligbørs

Onsdag 21. september skal det arrangeres en frivilligbørs i Kolben kulturhus. Meld deg på innen mandag 12. september for å bli med.

Publisert Sist oppdatert

Om frivilligbørs

 • Frivilligbørs er et internasjonalt konsept, som legger til rette for mer og bedre samarbeid på tvers.
 • Nederlenderne kom på ideen, tyskerne satt det hele i system, danskene har skjønt potensiale. Både Lisboa og Moskva, og etter hvert byer i hele verden har prøvd ut konseptet.
 • I Norge var det Bærum som var først ute og holdt Norges første Frivilligbørs i 2008.
 • Drammen hadde sin første Frivilligbørs høsten 2017.
 • Det hadde gamle Oppegård kommune nytte av da den arrangerte Oppegårds første Frivilligbørs i Kolben 13. februar 2018.
 • I år skal det arrangeres Nordre Follos første frivilligbørs.

– På en frivilligbørs kan du møte lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt, for å utveksle ønsker og ideer til samarbeid. Dette er også en flott mulighet for deg som ønsker å bli frivillig. Her møter du mange lag og foreninger som gjerne vil ha deg med på laget, sier Anne Solhaug, som er leder av Oppegård Frivilligsentral.

Arrangementet finner sted i Kolben kulturhus onsdag 21. september, og varer fra klokken 17.30 til 19.30.

INVITERER ALLE: Anne Solhaug, som er leder av Oppegård Frivilligsentral, inviterer alle til å bli med på en frivilligbørs.

Plakatverksted

Fra klokken 16.30 blir det et plakatverksted. Her kan du beskrive hva din organisasjon eller bedrift ser etter hos en samarbeidspartner og hva dere kan tilby til andre.

Arrangørene anbefaler å ta med en utskrift av egen logo, som kan limes på plakaten. Hvis du vil lage en plakat på forhånd, anbefales det å bruke A3-format.

Klokken 17.30 blir det åpning av frivilligbørsen og en halvtimes mingling før selve børstimen starter klokken 18:00. Ved avslutningen klokken 19:00 blir det premiering.

Skap nye relasjoner

– Hvilke fordeler har man ved å delta på dette arrangementet?

– Du og bedriften din blir mer synlig og vil ikke minst bidra til et godt lokalsamfunn. Du vil møte spennende mennesker og bli kjent med kommunen på en ny måte. Det er også positivt med å bygge nettverket og skape nye relasjoner samt å være en støttespiller for de andre. Her kan dere også finne ressurser dere trenger eller vise hva dere kan bidra med, sier frivilligkoordinator Gunn Elise Saltveit.

Du kan melde deg på arrangementet innen mandag 12. september. Dette kan gjøres via nettsiden frivilligbors.no.

Her kan du se hva de allerede påmeldte deltagerne meldte inn av tilbud og ønsker før frivilligbørsen i 2022.

Klær med logo

Det er ingen "stands" på frivilligbørs; alle kan bevege seg fritt og snakke med alle. Derfor kan det være en god idé å vise hvilken organisasjon eller bedrift dere representerer gjennom klær eller rekvisitter. Slik blir det lettere for potensielle samarbeidspartnere å finne dere.

– Har dere klær med logo er det flott! Noen har kanskje uniformer eller kostymer som symboliserer hva deres aktivitet handler om? Det er med på å gjøre børsen både fargerik og kreativ, sier Saltveit.

Noen eksempler

Her er noen eksempler på ressurser du kan finne på frivilligbørsen:

 • Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
 • Tid for andre, være et medmenneske

 • Hospitering, mentor eller nettverk

 • Underholdning eller opplevelser

 • Låne eller arve utstyr eller materialer

 • Låne lokaler.

Skal ikke omfatte penger

Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler om å dele ressurser, og skal ikke omfatte penger. Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre.

Her kan du se på en oversikt over avtalene som ble inngått lokalt i 2018 og 2019.

– Husk at kommunens frivilligbørs er en møteplass, og er ikke part i avtaler som inngås. Deltagerne har selv ansvar for avtalene de gjør på frivilligbørsen, understreker Saltveit.

PÅ EGET ANSVAR: Deltagerne har selv ansvar for avtalene de gjør på frivilligbørsen.

Nedenfor finner du noen eksempler på samarbeidsavtalene du kan inngå:

 • Et firma avtaler bedriftsfrivillighet som del av sin "teambuilding" hos en organisasjon som tilbyr varm mat og en møteplass for mennesker med rusavhengighet.
 • Et idrettslag låner ut klubbhytten til en ungdomsskole for overnattingstur.
 • En butikk stiller med sminke og hjelp med forberedelsene til en 50-tallsfest på et helsesenter for pensjonister.
 • Den lokale velforeningen gjør avtale med både parkavdelingen og flere lokale organisasjoner og bedrifter om å arrangere en felles strandryddeaksjon til våren.
 • En moské inviterer lindrende enhet på et sykehjem på omvisning og foredrag om eksistensielle spørsmål og tradisjoner ved livets slutt i islam. Sykepleiere holder førstehjelpskurs for moskéens medlemmer.
 • En naturvernforening arrangerer økologisk matkurs på kjøkkenet til og sammen med et arbeidsfellesskap for mennesker som har psykiske helseutfordringer.
 • Maleklubben gjør avtale med en bedrift om å stille ut akvareller i kantinen deres.
 • Et firma får låne møterom til sine møter på sykehjemmet, mot å holde en festaften for beboerne der.
 • Kommunikasjonsbyrået hjelper en teatergruppe med markedsføringsråd og får underholdning til julebordet tilbake.
 • Barnehagen og idrettslaget avtaler å samarbeide om en aktiv sommerfest i nabolaget.
 • Et ingeniørfirma hjelper til med å etablere en liten sansehage ved en bolig for personer med demens.
 • Musikkfestivalen samarbeider med flyktningtjenesten om å rekruttere frivillige til innsats før og under arrangementet.
 • En lokal menighet inviterer alle i avlastningsboligen til en hyggelig julelunsj.
Powered by Labrador CMS