FRA DIGITALT ÅRSMØTE: Deler av styret samlet til digitalt årsmøte. Fra venstre til høyre: Bernd Gutbier, Elisabeth B. Skaugerum (møteleder), Dag Johnsrud og Gry S. Groven. Heidi Seigerud var også til stede. Foto: Heidi Seigerud

Har behov for flere frivillige

For å møte de humanitære behovene i lokalmiljøet trenger Oppegård Røde Kors flere frivillige som kan bidra med ungdomsaktiviteter, leksehjelp, besøkstjeneste samt søk- og redning.

Publisert

Oppegård Røde Kors avholdt sitt årsmøte tirsdag 23. mars. Opprinnelig dato var tirsdag 23. februar, men det ble utsatt på grunn av pandemien.

Styret hadde med denne utsettelsen håpet å kunne gjennomføre møtet fysisk, men endte med digitalt møte likevel. Dette til tross var det godt fremmøte.

DIGITALT MØTE: På sakslisten sto blant annet «Lov for Oppegård Røde Kors.

Til behandling forelå ordinære årsmøtesaker som beretning, regnskap, handlingsplaner og valg. I tillegg hadde styret fremmet et forslag om videre utredning av Nordre Follo Røde Kors og forslag til revidert lov for Oppegård Røde Kors.

Mye aktivitet på tross av pandemien

Av årsberetningen fremgår at våre frivillige også i 2020 har hatt betydelige aktiviteter på tross av pandemien.

Aktivitetene har i stor grad tatt nye former for å kunne tilpasses de til en hver tid gjeldende smittevernregler. Avdelingsledere og de frivillige har utvist stor kreativitet for å kunne være til stede for de som trenger oss.

Noen aktiviteter har kunnet skje digitalt, og en til en aktivitet og mindre grupper har kunnet møtes ute. Våre ordinære gruppeaktiviteter som Kompis og Leksehjelp har i lange perioder vært innstilt. Det samme gjelder sosiale samlinger for våre frivillige.

Betydelig økonomisk overskudd

Regnskapet viste et betydelig overskudd. Det er ikke et mål, men skyldes i hovedsak tre forhold:

  • Lokalforeningen har solgt en eldre bil som var avskrevet.
  • Vi har hatt en gledelig økning i inntektene fra Pantelotteriet.
  • Til sist har vi hatt lavere utgifter som følge av redusert aktivitet.

Barn og ungdom i fokus i år

Under sakene handlingsplan og budsjett for 2021 ga årsmøtet tilslutning til å styrke innsatsen rettet mot barn og ungdom.

Det ble videre besluttet å tilrettelegge for økt innsats i omsorg, blant annet ønsker vi økt innsats på kulturelle aktiviteter i institusjonene og sosiale arrangementer for våre besøksverter.

Har behov for flere frivillige

For å møte de humanitære behovene i lokalmiljøet trenger vi flere frivillige.

Det er derfor viktig for oss å rekruttere flere som kan bidra i vårt arbeid både innen ungdomsaktiviteter, leksehjelp, besøkstjeneste og til søk- og redning.

Årsmøtet la vekt på at det er behov for å styrke samarbeidet med Nordre Follo kommune. Dette både for å kunne tilpasse våre aktiviteter mot de humanitære behov i kommunen, og for å få en mer rasjonell samhandling.

Dag Johnsrud ble gjenvalgt som leder av Oppegård Røde Kors. Styret består ellers av nestleder Bernd Gutbier, kasserer Gry S. Groven, og styremedlemmene Heidi Seigerud, Morten Hansen og Grete B. Akselsen.

Leder av Omsorg, Elisabeth B. Skaugerum, leder av Ungdom, Emma H. Leen, og en representant fra Hjelpekorpset tiltrer ellers styret med fulle rettigheter.

Powered by Labrador CMS