Økonomi i Nordre Follo

UKENS INNLEGG: Lederen av Nordre Follo kontrollutvalg, Jarle Ørnebo.

– Økonomisk styring er det aller viktigste fremover

"Det er klart at utgangspunktet blir krevende når to kommuner med helt ulike resultater, ulike balanser og ulike måter å føre regnskaper på slår seg sammen", skriver lederen av Nordre Follo kontrollutvalg, Jarle Ørnebo (FrP), i et debattinnlegg.

Nordre Follo kontrollutvalg hadde et møte mandag 7. september, med revisor både fra tidligere Oppegård og Ski til stede. Årsregnskapene for begge sammenslåtte kommunene ble behandlet sammen med tertialrapport og fremtidig forvaltningsrevisjon.

Det er klart at utgangspunktet blir krevende når to kommuner med helt ulike resultater, ulike balanser og ulike måter å føre regnskaper på slår seg sammen.

Derfor blir det viktig frem mot budsjettprosessen å ha kunnskap, forståelse og realisme, spesielt med tanke på at vi nå budsjetterer og fører regnskaper basert på tjenesteområdene.

Vi har sett på de utfordringene vi står overfor med behov for omstillinger, noe som ikke har blitt mindre etter covid-19-situasjonen tidligere i år.

Kontrollutvalget føler det blir svært viktig at samspillet mellom politikk og administrasjon bygger på mest mulig realisme, spesielt her på verdsettelse av eiendom, hva som kan selges og hvor fort dette lar seg gjennomføre.

Å forskuttere urealistiske inntekter skaper uholdbare avvik, noe revisorene også har bemerket. Av alle risikovurderinger som ble vurdert er det økonomiske handlingsrom som synes å bli et viktig fokusområde for kontrollutvalget i den kommende perioden.

Powered by Labrador CMS