Nytt helsesenter på Trollåsen

SKUFFET: – Kapasiteten på Trollåsen legesenter har vært sprengt i mange år. Legesenteret ble opprinnelig bygget for to leger, men huser i dag fem, sier Kristin Tonga skuffet.

Fikk avslag fra Fylkesmannen

Etter en naboklage har Fylkesmannen satt en foreløpig stopper for byggingen av et nytt helsesenter på Trollåsen. Avslaget fra Fylkesmannen gjør at prosjektet skal utsettes ytterligere i påvente av en ny omregulering av tomten.

Publisert

– Nesten daglig får vi spørsmål fra folk som lurer på når prosjektet endelig skal settes i gang, men som følge av avslaget fra Fylkesmannen må byggestarten utsettes ytterligere. Kapasiteten på legesenteret har vært sprengt i mange år. Dagligvarebutikken KIWI, som har hatt planer om å bygge om og utvide lokalene, må også vente. Det er skuffende for både oss, pasienter, ansatte og brukerne av Trollåsen senter, sier Kristin Tonga (69) i Mastemyr Eiendom AS, som har jobbet med prosjektet i seks år.

      Nytt helsesenter på Trollåsen

  • Skulle bygges bak p-plassen i sydenden av senterbygget på Trollåsen.
  • Byggearbeidene skulle starte i mars 2020.
  • Leger, tannleger og hudleger skulle flyttes inn i nybygget, mens øvrige helsetilbud var planlagt flyttet inn i det eksisterende legesenteret.
  • Nybygget var planlagt i tre etasjer, med apotek og kaffebar i første etasje, legesenter i andre etasje, og hudleger og tannleger i tredje etasje.
  • Trollåsen Fysioterapi skulle flytte inn i det nåværende legesenteret. 

Hun sier at da de var på forhåndskonferansen med kommunen for over tre år siden, var det ingen problemer med det skisserte prosjektet.

Digitaliseringsfeil

SLIK SKULLE DET SE UT: Her kan du se det eksisterende senterbygget med et nybygg som var planlagt syd for det. Det helserelaterte tilbudet skal utvides med blant annet et apotek.
FEIL I BEBYGGELSESPLANEN: Bebyggelsesplanen viste at Trollåsen senter skulle bli utvidet med et firkantet nybygg lagt syd for det eksisterende senteret.

– Først etter at rammesøknaden for prosjektet var sendt inn i november 2018, ble det oppdaget at kommunen hadde digitalisert feil bebyggelsesplan (reguleringsplan). Kommunen løste dette velvillig med å innvilge dispensasjon fra reguleringsplanen for tomten, for å spare tid, men siden en nabo sendte inn en klage til Fylkesmannen, førte dette dessverre ikke frem, sier Kristin Tonga.

Etter fire måneder med saksbehandling fikk naboen medhold hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. I avslaget, som ikke kan påklages videre, står det at om lag halvparten av nybygget er tegnet utenfor byggegrensen, nærmere grensen mot naboene (red. anm.: det nærmeste nabobygget i Sagveien ligger cirka 37,5 meter unna den). Fylkesmannen mener dermed at hensynet til forutsigbarhet for naboene ble vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon.

"Selv om utsikt og sol ikke vil bli vesentlig berørt, vil taket på nybygget være på omtrent samme høyde som laveste punkt i hagene. Det vil ha en viss betydning for opplevelsen av skjerming på eiendommene. Videre vil tiltaket, slik det er foreslått, medføre støy fra ventilasjon og vedlikehold på eiendommene", skriver seksjonssjef i juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Anne Danielsen Haugland.

Må omregulere tomten

– Vi ble kjempeskuffet. Etter vår mening er vedtaket helt feil. Naboen har blitt hørt tre ganger, først under byggesaksbehandlingen, så under klagebehandlingen til formannskapet og til sist som klage etter dispensasjonen, sier Kristin Tonga.

Avslaget fra Fylkesmannen gjør at utbyggeren må kjøre en ny reguleringsprosess for tomten.

– Denne prosessen blir tilnærmet identisk med byggesøknaden. Rammesøknaden skal kjøres på nytt, men parallelt med reguleringsplanen, for å spare tid. På grunn av høringsfrister og saksbehandling i kommunen vil dette «planleggingssirkuset» forsinke byggestart med cirka ett år, sier Tonga.

Hun sier de vil bruke tiden til å planlegge byggeprosessen enda bedre for å korte inn byggetiden.

– Vi ønsker et oppstartsmøte for reguleringsarbeidet med kommunen snarest mulig og håper byggearbeidene kan starte våren 2021, forutsatt at alt av dokumentasjon er i orden innen denne tiden. Går alt etter planen, kan tilbygget stå klart om et drøyt år etter byggestarten, sier Tonga.

Les også: Vil bygge nytt helsesenter på Trollåsen

Powered by Labrador CMS