KUNSTNERLIV: Koronatiden har skapt mange utfordringer for lokale kunstnere. Reidun Falk driver sitt eget Galleri Falk. Hun har evnet å tenke kreativt tross tøffe tider.
KUNSTNERLIV: Koronatiden har skapt mange utfordringer for lokale kunstnere. Reidun Falk driver sitt eget Galleri Falk. Hun har evnet å tenke kreativt tross tøffe tider.

Kunstner i koronatid

– Det er en sterk drivkraft i det å kunne holde på og være i prosess, sier Reidun Falk.

Publisert

Den lokale billedkunstner Reidun Falk er i full aktivitet om dagen ved sitt eget Galleri Falk. Her forteller kunstneren om engasjementet for kunst og kunstopplæring, den korona-utsatte separatutstillingen i Oslo, digitalt "bokslepp" på Rosenholm Campus med ektemann John Harald Falk- Stenseth og det prestisjetunge utsmykkingsoppdraget hun arbeider på, for Kolbotn Skole. Falk har evnet å tenke i nye kreative baner gjennom denne vanskelige tiden og er mer engasjert i kunst enn noen gang!

Det er en kald februar morgen og vi er midt inne i koronakrisa. Jeg snakker med Reidun Falk på telefonen. Jeg spør henne om hvordan det er å arbeide som kunstner i denne spesielle tida.

Måtte avlyse

Falk kan fortelle at nedstenging først opplevdes som et kortvarig vakuum. Gjennom sommeren og tidlig høst 2020 gikk det bra å gjennomføre undervisnings- og utstillingsaktivitet etter planen med tilrettelagte koronatiltak. Da høsten kom, strammet tiltakene inn og Falk sine innbringende kunstkurs måtte avlyses.

Det gir Falk mye å kunne undervise i kunst, både økonomisk, som menneske og i form av inspirasjon til egen kunstproduksjon.

– Klart kreves det mye av meg. Det er en sterk drivkraft i det å kunne holde på og være i prosess, sier kunstneren.

Kursene til Falk har gått med full dekning siden 2009, og det har stoppet opp økonomisk nå når de ikke kan gjennomføres. Likevel er ikke bildet svart/hvit, det drypper inn noe inntekter fra salg av kunst og Falk kan dra nytte av Statens kompensasjonsordning for yrkesaktive kunstnere. Selvstendige næringsdrivende og billedkunstnere er særlig sårbare for konsekvensene av pandemitiltakene og ordningen skal kompensere for tapt inntekt i form av en midlertidig inntektssikring.

Utsatt separatutstilling

Med avlyst separatutstilling og utgifter til bokutgivelse, merkes det likevel. Falk har brukt de siste 18 månedene på å planlegge og produsere fargerik og vakker kunst til separatutstillingen "Odysse" for H12, Galleriverkstedet, i Oslo. Noe som har krevd en god del ressurser og midler. Nedstengning til tross, utstilling blir likevel realisert. Galleriet tilbød seg å flytte planlagt visningsdato fra mars til november, senere i år.

– Arbeidet er slik sett ikke forgjeves, uttrykker en lettet Falk, som er opptatt av å fullende prosessen med utstillingen.

"Odysse" slik den var tenkt blir ikke noe av, ettersom hovedmaleriet og flere andre nå er solgt. Likevel blir nok mange av bildene med videre til utstilling denne høsten. For "å lande" den opprinnelige utstillingen er hun nå i gang med å lage en kortfilm, "Odyssé - min reise".

Her kan du se mer om "Odysse":

Arbeidet med utstillingen har vært en langvarig prosess og "en reise" for henne som menneske og kunstner. Ideen til utstillingen kom sommeren 2019 da hun fotograferte et fjell som for henne symboliserer "en kraft" fylt med drømmer, iboende styrke og trygghet. Høsten, samme år mistet hun og ektemannen begge sin siste forelder, og arbeidet med utstillingen og kunstboka ble en naturlig bearbeidelse av dette.

Lanserte kunstbok

Kunstboka "Liv laga i forstadshelvete" ble lansert 13. mars digitalt og utendørs, i en blå sofa omgitt av Falk sine malerier.

Hun forteller at både hun og ektemannen er fra den store, grå Groruddalen, og livene deres er på ulikt vis preget av oppveksten derfra. Reidun Falk står for bildene og John Harald Falk- Stenseth står for diktene.

BOKLANSERING: : Bokslipp av kunstboka 'Liv laga i forstadshelvete' med Reidun Falk og John Harald Falk- Stenseth, fant sted på Rosenholm Campus, den 13. mars. Den ble vist digitalt.
BOKLANSERING: : Bokslipp av kunstboka "Liv laga i forstadshelvete" med Reidun Falk og John Harald Falk- Stenseth, fant sted på Rosenholm Campus, den 13. mars. Den ble vist digitalt.

John Harald Falk- Stenseth bearbeider egne barn- og ungdomstraumer i form av slampoesi, ofte med en ironisk slagside og humoristisk vri, men om alvorlige temaer som omsorgssvikt, forsømt oppvekst og urettferdighet. Å sette ord på og lage kunst om traumer er en måte å ta et oppgjør med tabubelagte temaer, og på den måten fjerne skam knyttet til selvopplevde hendelser. Slampoesi er tekster med rim og rytme om store emosjoner, og det som berører poeten. Slampoetens evne til å leve seg inn i teksten er viktig. Innholdet trenger ikke være "populært", slampoesi er en form for tekst hvor en i større grad har lov til å snakke om temaer det er vanskelig å snakke om. Terapi var forløsende for Falk- Stenseth. I terapirommet fikk han tro på egne krefter, han kunne uttrykke seg gjennom slampoesi!

Kunstnerparet tar gjennom kunsten et oppgjør med samfunnsrealiteter vi ikke alltid snakker om, men som får komme til uttrykk gjennom kunsten. Boken handler om mer enn bare oppvekst, den tar også for seg livet her og nå.

Responsen etter bokslippet på Rosenholm Campus, har vært overveldende for kunstnerparet. Boka evner å vekke ekte følelser i leserne og gir et nært og ærlig bilde av hvordan oppveksten og livet har utartet seg for disse to sterke og kreative individene, med usedvanlig god evne til å kommunisere følelser gjennom ord og bilder.

Rosenholm Campus og Kunstkall

Reidun Falk har rukket å bli en ordentlig rosenholmer. På Rosenholm Campus på Trollåsen har hun atelierplass sammen med fem andre personer. Hvorav fire av kunstnerne utgjør kunstnerfellesskapet Kunstkall, Rosenholms eget kunstnerkollektiv, som også er kjent for å iverksette aktiviteter og holde utstillinger både i Oppegård og Oslo.

– Rosenholm Campus er et yrende næringsfellesskap med over 130 leietakere med til sammen over 1000 ansatte. Der finnes tilbydere innen bank og finans, helsebedrifter, eventbyrå, reiselivaktører og en lang rekke teknologibedrifter, for å nevne noe, sier eiendomssjef Mette Schi Saastad.

– Midt blant disse, har vi laget rom for et blomstrende lite kunstsenter, som er blitt arbeidsplass for fem engasjerte kunstnere. De bidrar til å gjøre Rosenholm Campus mer mangfoldig og fargerik.

Schi Saastad sier de ser det som sitt samfunnsansvar å stille med lokaler til produktive aktører i kulturnæringen, som på sin side bidrar med kreative aktiviteter og kunstutstillinger for øvrige leietakere. Dette symbiotiske nytteforholdet tilfører det sosiale rommet noe nytt og spennende og er et godt eksempel på konstruktivt samarbeid mellom aktører i kulturnæringen og utleiere.

Hovedutstiller ved Kolbotn skole

Som lokal kunstner er Falk beæret over å være plukket ut som en av hovedutstillerne til Kolbotn skole. Det betyr spesielt mye med tanke på pandemien og situasjonen hun nå er i som kunstner. Utsmykkingsoppdraget for Kolbotn skole vil heldigvis hjelpe Falk å flyte økonomisk i 2021.

KUNST PÅ CAMPUS: Reidun Falk skaper kunst på Rosenholm Campus.
KUNST PÅ CAMPUS: Reidun Falk skaper kunst på Rosenholm Campus.

Fremtiden til Kolbotn Skole har vært sterkt debattert i media den siste tiden. Og de fleste har fått med seg aksjonen #detvarikkeavtalen. Om fremtiden til Kolbotn Skole sier Falk at hun er veldig glad for at de har landet på at det skal forbli en barneskole. Da hun laget avtalen med skolen var det helt klart kun snakk om utsmykking av barneskole. Reidun Falk er ansvarlig for å levere kunst til personalrom, kontorer og arbeidsrom. I tillegg til Falk bidrar disse kunstnerne med utsmykking av skolebygget og dets uteareal:

Signe Løvland Solberg, skulptør, spiserom og vestibyle.

Johannes Vemren Rygh, skulptør, uteskulptur i skogen ved alleen opp til skolen.

Lisa Aisato, billedkunstner, bibliotek og diverse spesialrom.

Kasper Kaarbø, metallarbeider, vestibyle.

Falk er opptatt av at våre omgivelser former oss som individer. Kunst er utrolig viktig for oss i hverdagen, mer enn vi kanskje er klar over, og hun er imponert over at Kolbotn skole har valgt å bruke så spennende kunstnere til utsmykkingen. Reidun Falk sine verk skal leveres i august. Det er totalt seks originale malerier, og i tillegg 18 kunsttrykk (giclee). Kunstverkene hun leverer har i følge Falk et stort spenn i uttrykk.

– Noen av arbeidene krever en aktiv lesning av betrakteren og handler om å leve nær og i samspill med naturen. Andre verk er mer figurative og formidler en tydelig visuell fortelling eller et visuelt uttrykk. Om samtlige verk understreker Falk at de er åpne for tolkning. Falk håper virkelig hun tilfører skolen kunst som vil bli verdsatt.

– Min intensjon og håp er at kunsten kan inspirere til undring, læring og kreativitet blant både elever og ansatte. Kunst egnet for et spirende læringsmiljø, sier Reidun Falk.

PS! Artikkelforfatteren er kunstner, gallerist og daglig leder for rammeverkstedet Artwork på Kolbotn.

Powered by Labrador CMS