69 MILLIONER TIL TRE ETASJER: De første to etasjene rådhusbygningen ble bygget om til undervisningsformål, mens den tredje etasjen ble bygget om til kontorer for lærere og pedagoger. Ombygging av underetasjen og den fjerde etasjen krever ekstrabevilgning.

Skal tas i bruk på tirsdag

De ombygde arealene i Gamle Oppegård rådhus skal tas i bruk av de flerkulturelle elevene fra og med førstkommende tirsdag. For å realisere ombyggingen av de resterende to etasjene har kommunen behov for mer penger.

Publisert Sist oppdatert

Virksomhetsleder John Hoseth i Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo bekrefter at ombyggingen av det første, andre og tredje etasjer samt riving i fjerde etasje i Gamle Oppegård rådhus skal ferdigstilles i februar, som er i tråd med det politiske vedtaket fra mars i fjor. Det ble bevilget rundt 69 millioner kroner til dette prosjektet.

Gamle Oppegård rådhus

  • Ble oppført i perioden fra våren 1977 til desember 1978, og har i 1979-2019 huset kommunens administrasjon.
  • Skiftet navn fra Oppegård rådhus til Gamle Oppegård rådhus i 2021.
  • Byggets bruttoareal er 5.136 kvadratmeter.
  • Bygget har fem hovedetasjer, i tillegg til tekniske rom i kjeller og på tak.
  • Bærekonstruksjonen er utført i betong.
  • I kjernen av bygget ligger tekniske sjakter, toalettrom, trapperom og heis.
  • Bygget med tilhørende parkanlegg er regulert til hensynssone for kulturmiljø, og det er dermed begrensninger for hvilke utvendige tiltak som kan gjennomføres.
  • Fasaden til rådhuset er bevaringsverdig. Det betyr at uttrykket må være tilsvarende som i dag.

– De ombygde arealene i de tre etasjene skal tas i bruk fra tirsdag 1. mars. Prosjektet er i avslutningsfasen og vil holde vedtatt budsjett, sier Hoseth.

Samtidig påpeker han at sluttoppgjørene ikke er gjort, som betyr at den endelige prosjektkostnaden for den gjennomførte ombyggingen ikke ennå er kjent.

Ifølge Hoseth har prosjektgruppen gjort løpende kost-/nytte-vurderinger og aktivt forsøkt å innarbeide så store oppgraderinger i bygget som mulig innenfor kostnadsrammen.

Kvalifiseringssenter

De første to etasjene rådhusbygningen ble bygget om til undervisningsformål, mens den tredje etasjen ble bygget om til kontorer for lærere og pedagoger.

– Virksomheten som skal flytte inn i Gamle Oppegård rådhus heter nå Integrering og kompetanse (tidligere het den Læring og migrasjon), men skal skifte navn til Nordre Follo kvalifiseringssenter fra tirsdag 1. mars, sier Hoseth.

Den aktuelle virksomheten tilbyr bosetting, veiledning, norskopplæring og oppfølging av flyktninger samt voksenopplæring for alle innbyggerne i kommunen over 16 år som har behov for påfyll i utdannelsen sin, enten fordi de er nye i Norge eller mangler fag fra grunnskole eller videregående skole.

Dette ble gjort

Av større tiltak i første, andre og fjerde etasjer nevner Hoseth følgende tiltak:

– Svalganger er oppgradert og bygget er sikret mot vanninntrengning. Hovedfordelingen totalrehabilitert/ byttet og spenningssystemet er bygget om fra 230 Volt IT-system til 400 Volt TN-system. Energisentralen i bygget er oppgradert og datarommet i bygget har fått nye kjølemaskiner.

Innenfor den gitte kostnadsrammen skulle det også gjennomføres utskifting av vinduer i tre etasjer. Eksisterende heis skulle moderniseres og det skulle etableres nye ventilasjonsanlegg med kapasitet til å betjene hele bygget. Vann- og avløpsstammer skulle oppgraderes i første til fjerde etasje, og delvis i underetasje og kjeller. Det var også planlagt totalrenovering av toalettkjernene i tre av de totalt fem etasjene, og det skulle etableres flere handikaptoaletter i bygget.

Behov for ekstra midler

Oppegård Avis har skrevet at det ikke ble bevilget midler til ombyggingen av underetasjen og den fjerde etasjen (toppetasjen) av det Gamle Oppegård rådhus.

John Hoseth bekrefter nå at arbeidet med ombyggingen av den fjerde etasjen er allikevel satt i gang, og at deler av disse kostnadene skal dekkes av de 69 millionene bevilget til hovedprosjektet med ombyggingen av første, andre og tredje etasjer. Han bekrefter også at det pågår en prosess hvor kommunen ser på oppgradering av underetasjen.

Hvor mye ekstra midler har kommunen behov for i forbindelse med ombygging av de to etasjene, er det ikke opplyst om ennå.

Toppetasjen

– Kostnader med ombyggingen av den fjerde etasjen ligger i utgangspunktet ikke inne i prosjektet, men denne etasjen er forberedt for ombygging ved at tekniske installasjoner og lettvegger i etasjen er revet, ombyggingen er prosjektert, nye vinduer er bestilt og levert, og utforing av yttervegger er påbegynt, sier Hoseth.

Ifølge ham er den fjerde etasjen planlagt ferdigstilt i løpet av sommeren/ høsten 2022.

Underetasjen

Til tross for at Nordre Follo rådhus (tidligere Ski rådhus) ble pusset opp for over 50 millioner kroner, inkludert budsjettsprekk på 6,4 millioner kroner, har ikke den nyoppussede bygningen i Ski sentrum plass til en kommunestyresal.

Kommunestyremøtene holdes fortsatt i underetasjen i Gamle Oppegård rådhus, som siden den gang har blitt valgt som permanent kommunestyresal for Nordre Follo kommune.

– Det pågår en prosess hvor vi ser på oppgradering av kommunestyresal og øvrige rom i underetasjen til Gamle Oppegård rådhus. Det er også gjort tiltak i bygget for klargjøring til salg av tilstøtende bygg, sier Hoseth.

KOMMUNESTYRESALEN: På bildet kan du se kommunestyresalen i det gamle rådhuset på Kolbotn. Arkivbildet fra juni 2016.
Powered by Labrador CMS