HER SKAL DET BYGGES: Arbeidet skal nå igangsettes for å lage tryggere forhold for gående og syklende.
HER SKAL DET BYGGES: Arbeidet skal nå igangsettes for å lage tryggere forhold for gående og syklende.

«Nå» blir det ny gang- og sykkelvei

Lover et brukervennlig og trafikksikkert tilbud for myke trafikanter i Oppegård syd.

Publisert

Oavis på nett!
Digital tilgang til alt på oavis.no


kr. 1.490 for 1 år

Bestill nå!

Oavis på nett!
Digital tilgang til alt på oavis.no


kr. 1 for 1 mnd

Bestill nå!

Powered by Labrador CMS