IMØTEKOMMER IDRETTEN: Disse tre politikerne og partiene er enige om avtale som sikrer over 230 milloner til idrettsparken. Ida Lindtveit (KrF), Siv Kaspersen (H) og Geir Amundsen (U) er klare på at det skal bygges hall for alle pengene - bokstavelig talt!
IMØTEKOMMER IDRETTEN: Disse tre politikerne og partiene er enige om avtale som sikrer over 230 milloner til idrettsparken. Ida Lindtveit (KrF), Siv Kaspersen (H) og Geir Amundsen (U) er klare på at det skal bygges hall for alle pengene - bokstavelig talt!

– Målet er å få idrettshallen på Sofiemyr ferdig i 2019

Posisjonspartiene håper på realisering av mer hallflate og en bruksklar idrettshall innen rådmannens tidsmål. Nå skal saken endelig behandles i kommunestyret.

Publisert

I førstkommende kommunestyremøte, som er mandag den 27. mars, skal et av de største investeringsprosjektene i nyere tid i Oppegård behandles, og det er byggingen av både idrettshall og fremtidig idrettspark på Sofiemyr. 

Mange lurer på når byggestart kan skje. Mye kan tyde på at målene om å få hallen ferdig i 2019 vil slå til.

Felles avtale

Posisjonspartiene i Oppegård har inngått en felles, bindende avtale
som kan sikre hallflatene som idretten ønsker. Nå garanterer de for 236 millioner til den nye idrettsparken  på Sofiemyr.

Høyres Siv Kaspersen, KrFs Ida Lindtveit og uavhengig kommunestyrerepresentant, Geir Amundsen, inngikk i forrige uke en avtale som sikrer minst 236 millioner kroner til den planlagte Sofiemyr Crossover-utbyggingen på Sofiemyr. 

HER SKAL DET BYGGES: I dette området, rett ved kunstgressbanen, skal den nye idrettshallen bygges.
HER SKAL DET BYGGES: I dette området, rett ved kunstgressbanen, skal den nye idrettshallen bygges.

Les også: Idretten: – Vi kan få mye mer hall for pengene enn hva kommunen mener

De tre politikerne håper, akkurat som idretten, på at dette kan skje snart.

– Det ligger i saken fra rådmannen at hallen skal stå ferdig i 2019, og det er veldig positivt. Det er også målet, altså før den nye kommunen formelt sett setter seg. Å bygge en hall tar tid, og vi håper på at vi kan komme i gang med prosjekteringen rett etter kommunestyrets behandling. I første omgang nå er det viktig å vise innbyggerne og idretten at vi ønsker å trygge rammene for et solid idrettsløft og en ny storhall og idrettspark. Det har vi gjort med denne avtalen. Den nyeidrettsparken blir et viktig og flott tilskudd til kommunen vår, sier de tre.

Dette er avtalen

Posisjonspartiene har altså gått sammen om en felles og bindende avtale som virkelig kan sette fart i hallprosjektet for kommunen, og kanskje også til og med sørge for at man får realisert større deler av Crossoverprosjektet enn hva som først var tenkt.

IMØTEKOMMER IDRETTEN: Disse tre politikerne og partiene er enige om avtale som sikrer over 230 milloner til idrettsparken. Ida Lindtveit (KrF) (f.v.), Siv Kaspersen (H) og Geir Amundsen (U) er klare på at det skal bygges hall for alle pengene - bokstavelig talt!
IMØTEKOMMER IDRETTEN: Disse tre politikerne og partiene er enige om avtale som sikrer over 230 milloner til idrettsparken. Ida Lindtveit (KrF) (f.v.), Siv Kaspersen (H) og Geir Amundsen (U) er klare på at det skal bygges hall for alle pengene - bokstavelig talt!

I avtalen har partiene forpliktet seg til å bruke hele rammen på 230 millioner kroner på ny idrettshall på Sofiemyr, det vil si at dersom man ender opp med et regnestykke på for eksempel 150 millioner kroner, vil man også spytte inn de resterende rundt 80 millioner kronene i hallprosjektet fremfor å føre pengene over på andre prosjekter.

Les også: – Vi skal bygge hall for ALLE pengene

– Vi forventer ordinære tippemidler på 21 millioner. I tillegg kommer drøyt seks millioner i ekstra tippemidler som oppnås gjennom samarbeidet i forbindelse med etableringen av Nordre Follo kommune. Det betyr at total ramme for prosjektet er kr 236 millioner kroner, forteller de tre.

Kan bety mer enn tre flater

Idretten har ønsket, og mener ut fra en studie fra andre og sammenlignbare haller, at det er fullt mulig å bygge mer hall enn de tre flatene som kommunepolitikerne får til behandling i kommunestyretmøtet neste mandag. 

– Avtalen vi har inngått innebærer  i praksis at dersom det viser seg at tre hallflater kan finansieres rimeligere enn beregnet, noe vi håper på, vil vi utvide prosjektet med flere hallflater. Dette vil vi undersøke nærmere og samarbeide nært med idretten om. Vi står overfor en sterk befolkningsvekst fremover i vårt område. Derfor ønsker vi også at det prosjekteres en hall som kan utvides senere. Etablering av ny ungdomskole, fortrinnsvis i samme prosjekt og med fellesarealer mellom skolen og hall, gjør også at vi på den måten forventer å frigjøre ytterligere midler til den delen av prosjektet som gjelder idrettshallen, sier de tre.

HAR ANDRE TALL: Vidar Fålun i OI, Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Jon Erik Ofstad i KIL og Leif Wedøe i Kolbotn Tennisklubb sitter på helt andre regnestykker enn kommunen, og mener det kan bygges langt mer hall for pengene enn hva kommunen mener.
HAR ANDRE TALL: Vidar Fålun i OI, Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Jon Erik Ofstad i KIL og Leif Wedøe i Kolbotn Tennisklubb sitter på helt andre regnestykker enn kommunen, og mener det kan bygges langt mer hall for pengene enn hva kommunen mener.

Idretten mener vi kan få mer

Med dette imøtekommer politikerne i stor grad ønskene fra idretten om å se på byggingen på nytt, sett i lys av andre og sammenlignbare idrettshallprosjekter.

Idretten mener det er realistisk å kunne bygge mye mer enn tre hallflater, som er innstillingen i saksfremlegget.

– Kommunens regnestykke er langt fra vårt. Kostnadene ved å bygge sammenlignbare haller er ca halvparten av det kalkylene for Sofiemyr Crossover er. Hønefoss arena med sine tre flater, basishall og klatreanlegg  ble bygget for 106 mill. Frognerhallen, med sine tre flater, som er under oppføring, har et estimat på 105 millioner kroner. Dette viser at vi kan få til mer når det er snakk om over 100 millioner mer i potten, slik det er her i Oppegård, sier Nina Vøllestad i Oppegård Idrettsråd, Leif Wedøe i Kolbotn Tennisklubb, Jon Erik Ofstad fra KIL og Vidar Fålun fra OI.

Idretten har sammenlignet tall for bygging av tilsvarende hallprosjekter.

Les også: Idretten mener det er realistisk å bygge mer hall enn hva kommunen gjør

Klikk play for å se video!

– Vi har gjort noen overslag på basis av erfaringstall fra ganske mange hallprosjekter, og vi mener at vi kan realisere mer eller mindre hele Crossover og ikke bare deler, slik kommunen har regnet seg frem til. Herunder er det tre hallflater, en basishall for turn, en klatrevegg, nytt kampsportsenter, dansesal, spinningsrom, styrkerom, møtelokaler, myldrerom og kafé, garderober og fire tennisbaner, sier de.

Idretten har også et ønske om å stå for både byggingen og driften av det nye idrettspark-prosjektet, og dette er også noe av det som også skal bestemmes av lokalpolitikerne når saken kommer opp. 

Saken skal altså behandles i kommunestyret førstkommende mandag, den 27. desember. I videoen under kan du se hvor den nye idrettsparken skal bygges.

 

Powered by Labrador CMS