KAN BLI FLYTTET: Pumptrack-banen brukes av mange mennesker hver uke. Nå kan den bli flyttet.

Generasjonsparken kan bli flyttet

Den populære parken bak Kolben slik vi kjenner og elsker den i dag kan bli flyttet dersom politikerne gjennomfører foreslåtte byggeplaner.

Publisert

Mange bruker og elsker Generasjonsparken bak Kolben, som inneholder blant annet sykkelbane, Hjerterom-skulpturen, Tufteparken og pentaque-bane. Nå kan imidlertid dette tilbudet forsvinne slik vi kjenner det i dag, og bli flyttet vekk fra området det ligger på i dag.

STORE PLANER: Her presenterer prosjektleder Ingunn Kvernstuen sentrumsplanene for Oppegård-politikerne.

– Vi foreslår å flytte Generasjonsparken med pumptrack og de andre anleggene til den kommunale tomten ved fotballøkken på Tangen, slik at vi får en kombinasjon av ulike næraktiviteter i ett og samme område, sier prosjektleder Ingunn Kvernstuen i Oppegård kommune.

Hun presenterte planene i et møte med politikerne om sentrumsplanene nylig.

Ny kulturinstitusjon

VAKKER: Dette er Hjerterom-skulpturen i Generasjonsparken.

Det er i slutten av september at den politiske behandlingen av sentrumsplanen skal skje, og et av tilbudene som blir berørt av dette, kan bli den populære familieparken bak Kolben. 

Flere områder i Kolbotn sentrum skal transformeres og utvikles i tiden som kommer, og den nye planen skal tilrettelegge for bygging av 1200 nye boliger i sentrum.

Området bak Kolben, den såkalte Generasjonsparken, er foreslått regulert til offentlig og privat tjenesteyting. Ifølge Kvernstuen vil kommunen legge til rette for en nasjonal eller regional kulturinstitusjon der.

Samtidig innebærer dette at Generasjonsparken med pumptrack-banen, petanque-banen og den nyåpnede Tufteparken må flytte til et annet sted.

PS: Artikkelen fortsetter under bildet!

KAN BLI FLYTTET HIT: På denne kommunale tomten på Tangen, kan dagens apparater fra Generasjonsparken bli flyttet.

To broer over vannet

Kommunen foreslår å samle alle disse anleggene på Tangen, rett overfor fotballøkken i Theodor Hansens vei, hvor kommunen eier en tomt.

TRENING OG LEK: Tufteparken er det aller siste tilskuddet til parken. Den kan brukes både av dem som ønsker å trene kroppen og dem som ønsker å klatre og turne.

Tomten grenser til Kolbotnvannet i vest, og her vil kommunen tilrettelegge for en bro over Kolbotnvannet til Båtsleppa. Det foreslås også å etablere en annen bro over Kolbotnvannet, fra ytterst på Tangen til Jordbærsletta.

Området mellom de to broene er foreslått regulert til småhusbebyggelse, med unntak av to mindre boligområder som blir regulert til kultur- og minnevern.

Theodor Hansens vei er foreslått opparbeidet med fortau på den ene siden. Selve fotballøkken ønskes opparbeidet som en fotballøkke med grillplasser og liknende, mens områdene nord for begge anleggene skal fortettes med rekkehus og blokkbebyggelsen.

PS: Hva synes du om dette? Bør Generasjonsparken flyttes til fordel for andre bygg? Og hva synes du om den foreslåtte plasseringen? Send din mening til debatt@oavis.no eller kommenter i feltet under saken.

Fakta om sentrumsplanen

  • Målet med planen er å tilrettelegge for et sammenhengende bymessig sentrum på Kolbotn. Sentrumsområdet skal være klimanøytralt og være utformet med prioritet for gange, sykkel og kollektiv.
  • Arbeidet med planen er inne i en sluttfase. Det gjenstår kartteknisk kvalitetssikring, ferdigstilling av konsekvensutredning, sluttgjennomgang av planbestemmelser og utarbeidelse av illustrasjonsplan.
  • Forslag til områdereguleringen skal behandles politisk i UMP den 27. september og i formannskapet den 28. september.
  • Den 12. oktober blir det arrangert et åpent møte i Kolben.
  • Høringsfristen er satt til den 17. november. Det tas sikte på endelig vedtak i kommunestyret 12. desember.

 

Powered by Labrador CMS